ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Literatuur

Literatuur > Religie > Christendom


Het geheim van de twee Jezuskinderen Het geheim van de twee Jezuskinderen
Hans Stolp
Een oud geheim komt aan het licht: tweeduizend jaar geleden waren er twéé kinderen die beide Jezus heetten. Over het ene kind vertelt het Evangelie van Mattheus, over het andere het Evangeli... lees meer
Onze score: 6/10

Een cursus in wonderen Een cursus in wonderen
Helen Schucman en William Thetford

Sinds zijn verschijnen eind 1999 zijn er van ‘Een cursus in wonderen’ 40.000 exemplaren verspreid. In het kielzog hiervan zijn diverse boeken verschenen zoals ‘Aanvullingen op ... lees meer

Onze score: 10/10

De Meesters van het Verre Oosten De Meesters van het Verre Oosten
Baird T. Spalding

'De Meesters van het Verre Oosten' is nu compleet! Het is één van de meest spraakmakende spirituele boeken uit de 20e eeuw, een uniek document over de tijdloze wijsheid van... lees meer

Onze score: 10/10

De derde Jezus De derde Jezus
Deepak Chopra
Deepak Chopra neemt ons mee naar de grens van onze diepste innerlijke waarheid. Jezus: de mens, het symbool, de spirituele meester. Het nieuwe boek van Deepak Chopra. Jezus: de historische figuur, de ... lees meer
Onze score: 10/10

Theologie van het Nieuwe Testament Theologie van het Nieuwe Testament
Armin Baum en Tob van Houwelingen

'Theologie van het Nieuwe Testament', onder redactie van Armin Baum en Rob van Houwelingen, is een thematisch opgezet handboek, bestemd voor afgestudeerde theologen en theologische stude... lees meer

Onze score: 10/10

Christelijke theologie Christelijke theologie
Alister McGrath
De ideale introductie in alle onderdelen van de christelijke theologie. Herziene en geactualiseerde uitgave! Met dit boek maakt Alister McGrath het christelijke denken over God, Jezus, de mens, kerk e... lees meer
Onze score: 10/10

Dit is geen verdediging Dit is geen verdediging
Francis Spufford

De Britse schrijver Francis Spufford is christen en schaamt zich daar niet voor. Dat zou misschien wel moeten, afgaand op het beeld dat Richard Dawkins en andere nieuwe atheïsten van christ... lees meer

Onze score:

Spelen met heilig vuur Spelen met heilig vuur
Ruard Ganzevoort

Onlangs verscheen bij Uitgeverij Ten Have het boek ‘Spelen met heilig vuur’ met als ondertitel: ‘Waarom de theologie haar claim op de waarheid moet opgeven.’

D... lees meer

Onze score: 7/10

De Bijbel, een vertaling in beelden De Bijbel, een vertaling in beelden
Gianni Guadalupi
De bijbelse verhalen over God, mens en geloof spreken tot het hart én tot de verbeelding. De bijbel is door de eeuwen heen een onuitputtelijke inspiratiebron voor kunstenaars geweest. In dit boek... lees meer
Onze score: 10/10

Vasten Vasten
Anselm Grün
"Wie met een chagrijnig gezicht vast, zal ervaren dat het vasten zijn levendigheid wegvreet en hem hard en liefdeloos maakt. Vasten moet vriendelijker en barmhartiger mensen van ons maken," ... lees meer
Onze score: 10/10

De weg naar overgave De weg naar overgave
Roelof Tichelaar
Een belangrijke levensles die wij op aarde moeten leren, is die van de overgave. Overgave is bevrijdend en raakt heel ons wezen, niet alleen onze psyche.

Overgave betekent loslaten, maar o... lees meer
Onze score: 8/10

De weg van de pelgrim De weg van de pelgrim
Marc Lindeijer
De weg van de pelgrim Ignatius van Loyola eindigt in 1540 in Rome, na lange jaren zwerven. Daar verkrijgt hij van de Paus de goedkeuring van de orde die hij samen met zijn gezellen wil stichten: de So... lees meer
Onze score: 10/10

Navolging van Christus Navolging van Christus
Thomas van Kempen
De 'Navolging van Christus' is een van de meest vertaalde en herdrukte boeken uit de christelijke traditie. Thomas van Kempen (1380-1471) verzamelde in de bloeiperiode van de Moderne Devotie teksten, ... lees meer
Onze score: 10/10

Kunnen we God zien ? Kunnen we God zien ?
Augustinus
Hoe kom ik in contact met de wereld van de geest, terwijl ik in een materiële wereld leef? Moet ik daarvoor de materiële wereld ontvluchten of juist niet? En hoe onderscheid ik een echte mys... lees meer
Onze score: 10/10

Leven met het Thomas-evangelie Leven met het Thomas-evangelie
Voorwoord: Hans Stolp

 In de 114 uitspraken (logia) van het Thomas-evangelie roept Jezus op de weg naar binnen te gaan, om daar het geheim van het leven te ontdekken. Naast de toegelichte logia bevat ‘... lees meer

Onze score: 8/10

Het Christendom Het Christendom
Hans Küng
'Het Christendom' heeft als ondertitel 'Wezen, Geschiedenis en Toekomst'. Dit boek is geen objectieve geschiedschrijving, noch een theologische verhandeling over de christelijke leer. De theoloog Hans... lees meer
Onze score: 10/10

Het lied van de liefde Het lied van de liefde
Anselm Grün
Het is van alle tijden dat mensen hun verlangen naar liefde uitdrukken in liederen. Anselm Grün neemt de Bijbelse hoogliederen van Paulus en Salomo onder de loep en slaat de brug naar onze tijd. ... lees meer
Onze score: 10/10

Tot dienen geroepen Tot dienen geroepen
Antoine Bodar
Vult God ons in of vullen wij god in. Hebben wij deel aan Hem of heeft hij deel aan ons. Bedenkt Hij ons of bedenken wij hem. Staat hij in het middelpunt of staan wij in het middelpunt. Gaat het om He... lees meer
Onze score: 7/10

Doodzonde Doodzonde
Graham Tomlin
Zonden zijn levensvernietigende gewoontes. Het Bijbelse antwoord: een echt christelijke levensstijl. Aan de hand van de zeven hoofdzonden hoogmoed, hebzucht, wellust, jaloezie, onmatigheid, woede en l... lees meer
Onze score: 10/10

Hart, hoofd, ziel Hart, hoofd, ziel
Rachel Held Evans en Jeff Chu

Over geloven met alles wat je bent...

Vóór haar tragische dood in 2019 werkte Rachel Held Evans aan een boek over geloven met hart en ziel. Auteur... lees meer

Onze score: 10/10

Taizé liederen- en gebedenboek Taizé liederen- en gebedenboek
Diversen
Deze omvangrijke bundel bevat 125 veelgezongen liederen uit Taizé in originele versie en in de Nederlandse vertaling. Bij veel van deze liederen zijn ook solo's in het Nederlands opgenomen; het i... lees meer
Onze score: 10/10

Afdalen in je ziel Afdalen in je ziel
H. J. Hegger
Wat is het nut van zelfanalyse? Iemand die daar zeker wat over kan zeggen is H.J. Hegger, die al meer dan 60 jaar dagelijks zelfanalyse beoefent. Hij hoopt dat velen hem daarin zullen volgen vanwege d... lees meer
Onze score: 4/10

De Rooms-Katholieke Kerk De Rooms-Katholieke Kerk
Hans Wortelboer
Een zeer uitgebreid boek over het instituut Rooms-Katholieke Kerk. Met informatie over:

- Ontstaan, stichting en uitbouw van de kerk

- Leer

- Ambten (Inclusief beschr... lees meer
Onze score: 6/10

Geheel voor Hem Geheel voor Hem
Oswald Chambers

Dit dagboek is gebaseerd op de klassieker 'My Utmost for His Highest' die in Engeland en Amerika sinds 1935 herdrukt wordt en nog steeds in de top tien van religieuze titels staat. In to... lees meer

Onze score: 4/10

Mijn hart Gods woning Mijn hart Gods woning
Edith van der Deen
Bijzondere bijbelstudies met als thema de oudtestamentische tabernakel in relatie tot het hart van de gelovige.

In deze persoonlijke en diepgaande studies legt de schrijfster Gods aanwijzi... lees meer
Onze score: 5/10

Jezus uitstralen Jezus uitstralen
Jos Douma
Jezus kennen is prachtig, maar hoe wordt in je leven duidelijk wie Jezus voor je is? Hoe verandert je leven door het omgaan met Jezus? Volgens Jos Douma kan het niet anders of het ontdekken van Jezus ... lees meer
Onze score: 4/10

De geschiedenis van het Christendom De geschiedenis van het Christendom
Jonathan Hill
Hoe kon een groep bange boeren in een uithoek van het Romeinse Rijk, volgelingen van een geëxecuteerde misdadiger, uitgroeien tot de grootste religie ter wereld? Het fascinerende verhaal van het ... lees meer
Onze score: 10/10

Daar word je beter van! Daar word je beter van!
Piet Schelling
In dit boek gaan elf gemeenteleden op zoek naar antwoorden op de grote vragen rond geloof, ziekte en genezing. Zij gaan daartoe bij zichzelf te rade, luisteren naar elkaar, lezen de Bijbel en gaan ook... lees meer
Onze score: 7/10

De dertiende apostel De dertiende apostel
April DeConinck
Zorgvuldige vertaling van het evangelie van Judas April DeKonick behoort tot het selecte gezelschap van internationale wetenschappers die de gnostiek bestuderen en als een van de eerste ook het Judase... lees meer
Onze score: 8/10

Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel - 2 Koningen 1 Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel - 2 Koningen 1
Dr. H. Jagersma
Dit tweede deel van de commentaar op 2 Koningen deel 1 verschijnt in de serie `Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel¿, onder redactie van Dr. H. Jagersma en Dr. K.A.D. Smelik. Gedetailleerde wetens... lees meer
Onze score: 10/10

De filosofie van het scheppingsverhaal De filosofie van het scheppingsverhaal
Peter van 't Riet
Het scheppingsverhaal in filosofisch perspectief. Over de rol van de mens als partner van God in de wereld. In dit boek legt Peter van 't Riet het eerste hoofdstuk van Genesis uit en vat de tekst op a... lees meer
Onze score: 10/10

Gespitst op het komende Pinksterfeest Gespitst op het komende Pinksterfeest
Dr. D. Holwerda

Dit boek bevat een compleet nieuwe, geannoteerde vertaling van het evangelie naar Johannes. Hieraan toegevoegd zijn 20 studies over teksten uit Johannes, die merendeels een heel nieuwe exegese b... lees meer

Onze score: 10/10

Teresa van Avila Teresa van Avila
Otger Steggink
In dit boek wordt deskundig, bondig en toch helder, het leven en het mystieke gedachtegoed van Teresa van Avila beschreven. In september 1970 werd deze Spaanse karmelietes als eerste vrouw in de gesch... lees meer
Onze score: 10/10

Een open geheim Een open geheim
Alister McGrath
Een volledig nieuwe kijk op natuurlijke theologie, waar christelijke denkbeelden en de natuurwetenschappen elkaar ontmoeten. Nieuw standaardwerk In dit langverwachte boek presenteert McGrath een nieuw... lees meer
Onze score: 10/10

Bijbelse Theologie Deel II, 2 Sjemot Bijbelse Theologie Deel II, 2 Sjemot
Frans Breukelman
Sjemot, Hebreeuws voor 'Namen, is één van de kernbegrippen uit de taal van de Bijbel. De titel van dit boek is erdoor geïnspireerd. In de geschiedenis die de Bijbel vertelt doet iederee... lees meer
Onze score: 10/10

De laatste dagen van Jezus De laatste dagen van Jezus
Craig Evans en Tom Wright
De ideeën over wat er rond Jezus dood en begrafenis gebeurd is, lopen uiteen. Was de opstanding spiritueel of lichamelijk? Wat zeggen de historische gegevens?

Evans en Wright gaan van... lees meer
Onze score: 8/10

De toekomst van het christendom De toekomst van het christendom
Alister McGrath
Zal het christendom overleven? En zo ja, in welke vorm?

McGrath gaat in op de postmoderne invloed op het christendom en de getalsmatige verschuiving van het westen naar Afrika en Azië... lees meer
Onze score: 10/10

Het hart van het christendom Het hart van het christendom
Marcus Borg

Warm en inspirerend betoog, waarin Marcus Borg laat zien dat wat men modern geloof noemt, even diep geworteld is in de traditie als wat men orthodox noemt. Een boek dat bruggen bouwt en steun bi... lees meer

Onze score: 8/10

De kerk is dood - Leve de koning De kerk is dood - Leve de koning
Otto de Bruijne en Stijn Postema
'De kerk is dood, leve de koning - Wat blijft christenen verbinden?' is een bijzonder lezenswaardig boek. Het bevat onder meer essay's van Hijme Stoffels, Manuela Kalsky en Evert-Jan Ouwen... lees meer
Onze score:

Hebreeën - Geloven is volhouden Hebreeën - Geloven is volhouden
Dr. H.R. van de Kamp
Hebreeën is een brief op de man af. Een veelkleurige aansporing om vol te houden in het geloof. Actueel vanwege de crisistijd waarin de lezers zich in de zestiger jaren van de eerste eeuw bevonde... lees meer
Onze score: 10/10

Het Jezus Mysterie - Op zoek naar de waarheid Het Jezus Mysterie - Op zoek naar de waarheid
Bernd Kollman
In zijn boek 'Het Jezus mysterie - Op zoek naar de waarheid' neemt de 51-jarige Bernd Kollmann, hoogleraar in Siegen en kenner van het vroege christendom, sensationele beweringen over Jezus on... lees meer
Onze score: 10/10

Apostelen - Dragers van een spraakmakend evangelie Apostelen - Dragers van een spraakmakend evangelie
Dr. P.H.R. van Houwelingen - Redactie
De apostelen van Jezus Christus hebben als eersten het evangelie verspreid en daarmee de vroege kerk vormgegeven. Wie waren zij, hoe leefden en werkten ze, wat is hun erfenis? Met Jeruzalem als thuisb... lees meer
Onze score: 10/10

Onbijbels dagboek Onbijbels dagboek
Rudi Hakvoort
De ondertitel luidt: 'Bizarre en wonderlijke uitspraken in de bijbel'. Ogen uitrukken, naakt over straat rennen, bloederige bruidsschatten betalen. In de Bijbel staan tal van vreemde gebeurtenissen en... lees meer
Onze score: 7/10

Onze Vader Onze Vader
Tertullianus & Cyprianus
Weinig christelijke teksten zijn zo oud en zo levend als het Onze Vader. Twee christelijke schrijvers van het Latijnse westen, Tertullianus en Cyprianus (3e eeuw) leggen de tekst uit. Vers voor vers..... lees meer
Onze score: 10/10

De Bijbel door de ogen van grote meesters De Bijbel door de ogen van grote meesters
Filippo Melli - redactie
Dit is een set van drie boeken. De Bijbel is in de westerse kunstgeschiedenis altijd een bron van inspiratie geweest voor kunstenaars. De eeuwen door hebben schilders Bijbelse verhalen en thema's ... lees meer
Onze score: 10/10

Maria - Icoon van genade Maria - Icoon van genade
Arnold Huijgen

Maria is een voorbeeld van geloof en vertrouwen. Wie naar haar kijkt, wordt bemoedigd. Dit boek gaat terug naar de Bijbel om Maria opnieuw in beeld te krijgen als Joods meisje, moeder van de ver... lees meer

Onze score: 5/10

Dagboek over heiligen en onheiligen Dagboek over heiligen en onheiligen
Pieter L. de Jong

Dagboek over heiligen en onheiligen van Pieter L. de Jong is een bijbels dagboek dat iedere dag inzoomt op een bijbels persoon en op zijn of haar relatie tot God. Op die manier wil hij de verwev... lees meer

Onze score: 7/10

De zaaier, de koning en de erfgenaam De zaaier, de koning en de erfgenaam
Bart van Nes

Het evangelie in de gelijkenissen... Prikkelende en verrassende bijbelstudies over de gelijkenissen van Jezus.

Je kent de gelijkenissen waarschijnlijk als losse verhalen. Maar w... lees meer

Onze score: 5/10

De gewonde God - Het geheim van Jezus' lijden De gewonde God - Het geheim van Jezus' lijden
Samuel Wells

Een diepgaande, maar ook toegankelijke en pastorale verkenning van de betekenis van Jezus’ kruisiging.

In De gewonde God gaat de bekende Anglicaanse theoloog Samuel Wells ... lees meer

Onze score: 10/10

Stanley Hauerwas - Een theologische biografie Stanley Hauerwas - Een theologische biografie
Ariaan Baan en Jan Martijn Abrahamse

De 82-jarige Stanley Hauerwas is een begrip in de theologie. Soms wordt zijn werk geroemd om zijn radicaliteit, tegendraadsheid en profetisch vermogen, dan weer bekritiseerd als tribalistisch, o... lees meer

Onze score: 10/10

Eckhart Nu Eckhart Nu
Jaap Goedegebuure en Oek de Jong
Meister Eckhart (1260-1327), een van de grootste middeleeuwse mystici, staat tegenwoordig volop in de belangstelling. Zijn preken en traktaten worden intensief gelezen, niet alleen door theologen en f... lees meer
Onze score: 10/10

Verwonderd omzien Verwonderd omzien
John Favel
Omzien in verwondering. Dat is waartoe John Flavel de lezer wil opwekken. Hij wijst op Gods wonderlijke wegen in het leven van de mensen, in het bijzonder van Gods kinderen. Hij toont hen Gods hand in... lees meer
Onze score: 7/10

Een Koninklijke troostbrief Een Koninklijke troostbrief
H.F. Kohlbrugge
De theoloog Dr. H.F. Kohlbrugge legde hoofdstuk 1-4 van de eerste brief van Petrus aan zijn gemeente uit. Deze 35 preken werden uitgegeven en spoedig vertaald in het Nederlands. Antiquarisch zijn zij ... lees meer
Onze score: 10/10

Vergaderd koren Vergaderd koren
Wulfert Floor
Hoewel Wulfert Floor (1818-1876) van beroep landbouwer was, heeft hij vele malen ?geoefend?. Vele van deze oefeningen zijn reeds uitgegeven. Het was een grote verassing toen in een archief nog een aan... lees meer
Onze score: 6/10

De onbezweken trouw van Christus De onbezweken trouw van Christus
Handfuls of purpose
Dit is een vervolg op 'De onuitsprekelijke heerlijkheid van Christus'. In dit nieuwe deel van het werk van de schrijfster Ruth Bryan (1805-1860), een Britse methodiste, zijn brieven en een dagboek ove... lees meer
Onze score: 7/10

Genezing voor de ziel Genezing voor de ziel
Mark Deckard
De puriteinen waren echte zielenartsen. Zij kenden de Schrift en de theologie, maar zij kenden ook hun gemeenteleden met hun zorgen en vragen. Zij wisten hoe ze hun kennis moesten toepassen in de prak... lees meer
Onze score: 7/10

Strijdt gij om in te gaan Strijdt gij om in te gaan
Thomas Watson
Thomas Watson (1620-1686) was een van de puriteinen die aandrong hoofd en hart te betrekken bij het christelijk geloof. In dit boek bespreekt hij de aansporing te strijden om het Koninkrijk der hemele... lees meer
Onze score: 10/10

Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht