ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De derde Jezus

Originele titel: The third Jesus

Deepak Chopra

De derde Jezus Type: Paperback
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 450 gram
Aantal Pagina's: 319
ISBN: 90-215-3353-7
ISBN-13: 978-90-215-3353-7
Categorie: Christendom
Richtprijs: € 19,95

Korte Inhoud


Deepak Chopra neemt ons mee naar de grens van onze diepste innerlijke waarheid. Jezus: de mens, het symbool, de spirituele meester. Het nieuwe boek van Deepak Chopra. Jezus: de historische figuur, de Jezus van de theologen en de spirituele leermeester. De visie van Deepak Chopra op het Nieuwe Testament. Het leven van Jezus als bron voor een dieper spiritueel bewustzijn.

'Jezus heeft een probleem. Als mensen hem vandaag de dag aanbidden is het onderwerp van hun aanbidding waarschijnlijk niet degene die ze denken dat hij is. In de loop der jaren is er een mythische Jezus ontstaan. Hij is gebruikt om mensen en naties te verdelen. Hij heeft geleid tot allesvernietigende oorlogen in naam van religieuze fantasieën. De nalatenschap van liefde die te vinden is in het Nieuwe Testament, is bezoedeld met de ergste soort intolerantie en vooroordelen die Jezus zelf gechoqueerd zouden hebben. Maar het ergste van alles is dat zijn lessen gekidnapt zijn door mensen die haten in naam van de liefde.' - Deepak Chopra

Deepak Chopra neemt ons mee naar de grens van onze diepste innerlijke waarheid. Jezus: de mens, het symbool, de spirituele meester. Het nieuwe boek van Deepak Chopra geeft ons zijn visie op het Nieuwe Testament. Het leven van Jezus als bron voor een dieper spiritueel bewustzijn.

Deepak Chopra is ayurvedisch geneesheer en een van de meest geliefde schrijvers op het gebied van zingeving, spiritualiteit en wetenschap. Hij is de auteur van onder andere Leven na de dood en Hoe wij God kunnen ervaren. Zijn boeken zijn New York Times-bestsellers en worden in meer dan vijfendertig talen vertaald.

Uittreksel


Blz. 7: Inleiding

Jezus liet een raadsel achter dat in tweeduizend jaar verering niet is opgelost. Het raadsel is in één zin samen te vatten: waarom is het onmogelijk te leven naar de leringen van Jezus? Miljoenen christenen zouden geschokt zijn als ze hoorden dat dit raadsel bestaat. Ze proberen elke dag te leven naar de woorden van Jezus. In zijn naam hebben ze lief en bidden ze, in zijn naam laten ze barmhartigheid zien en doen ze aan liefdadigheid. Deze menselijke en achtenswaardige handelingen laten een goed hart zien dat zich richt op het dienen van God, maar ze vervullen niet de diepere opdracht van Jezus.

De leringen van Jezus zijn veel radicaler en ook veel mystieker. Toen ik als kind in India leefde, hoorde ik voor het eerst over de gulden regel van de christelijke broeders die vanuit Ierland waren gekomen om les te geven op onze school. Dit grondbeginsel van het christendom uit Matteüs 7:12 is ook voor kleine kinderen eenvoudig te begrijpen: 'Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.' Waar is het raadsel? Wat is hier in 's hemelsnaam radicaal of mystiek aan?

Letterlijk genomen vraagt de gulden regel je om een vijand als je gelijke te behandelen. In wezen betekent dit dat je geen vijanden hebt. Jezus zei niet: 'Kies de gemakkelijkste mensen uit en behandel hen vriendelijk, zoals jij behandeld wilt worden.' Op deze manier werd de gulden regel een vergulde regel, omdat men zich realiseerde dat het onmogelijk was de leringen van Jezus in overeenstemming te brengen met de menselijke aard. Het is onze aard om te houden van mensen die onze liefde beantwoorden en niet van degenen die een hekel aan ons hebben. Het is onze aard om terug te vechten als iemand ons aanvalt (wat een andere onmogelijke grondregel van Jezus schendt: weersta het kwaad niet). Maar Jezus voorziet hier niet in. Veel van zijn bekendste woorden ontkennen op deze manier de menselijke aard. Keer de andere wang toe. Heb je naaste lief als jezelf.

Wat was de bedoeling van Jezus, als zijn woorden te radicaal zijn om op te volgen? Of begrijpen we deze spirituele leraar niet die zo helder, eenvoudig en rechtstreeks lijkt te zijn? Ik denk dat Jezus een volkomen nieuwe kijk op de menselijke aard voor ogen had die onmogelijk te begrijpen is als je zelf niet eerst verandert. Je kunt je hele leven wanhopig proberen een goede christen te zijn zonder erin te slagen precies te doen wat Jezus nadrukkelijk verlangde.

Hij wilde een wereld inspireren die was wedergeboren in God. Dit visioen is zo ambitieus dat het je de adem beneemt. Het verwijst naar een mystiek rijk, de enige plaats waar de menselijke aard radicaal kan veranderen. Daar kunnen we op zielsniveau ontdekken hoe we onze naasten kunnen liefhebben als onszelf, daar kunnen we alles opruimen wat in de weg staat en ons verhindert anderen te behandelen zoals wij behandeld willen worden. De naam die Jezus aan dit rijk van de ziel geeft is het koninkrijk van God en het was overduidelijk zijn bedoeling dat dit koninkrijk naar de aarde zou afdalen. (`Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.') God diende Caesar te vervangen als de heerser over menselijke zaken. Alle omstandigheden die van toepassing zijn op het stoffelijke bestaan zouden veranderen. Jezus had niet duidelijker kunnen zijn toen hij zei dat de volkomen ommekeer nabij was. Dit was misschien de belangrijkste boodschap die hij wilde geven. Vanaf het ogenblik dat hij begon te prediken, zei hij: `Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!' (Matteüs 4:17)

Maar Jezus slaagde er niet in om Gods regel op aarde in praktijk te brengen, en nauwelijks een generatie na zijn dood brachten zijn radicale uitspraken het jonge christendom, dat zich met verbazingwekkende snelheid en intensiteit verspreidde, al in groot gevaar. De discipelen die hem gevolgd waren, wisten zonder twijfel dat ze iemand hadden ontmoet wiens belang wereldschokkend was. Waar ze minder enthousiast over praatten was de schaduwkant van hun nieuwe geloof. Ze hadden grote moeite te leven zoals Jezus van hen verlangde en slaagden daar in vele opzichten helemaal niet in. Ze raakten verzeild in machtstrijd en redetwistten over leerstellingen. Ze hadden twijfels en waren bang voor vervolging. Jaloezie en seksuele verlangens eisten hun eeuwenoude plaats op.

Recensie

door Tsenne Kikke
Jezus is een Bijbelfiguur met mythische kanten. Zijn uitspraken worden soms moeilijk begrepen en lijken hier en daar tegenstrijdig met zijn eigen leer. In dit boek worden heel veel uitspraken uit de Bijbel op een andere manier bekeken, waardoor de spirituele betekenis en achtergrond wél duidelijk worden. De manier waarop Jezus zelf leefde, wordt daardoor niet alleen helder, maar vooral haalbaar om zelf na te streven.

De auteur is zeer zorgvuldig in zijn onderzoek geweest en combineert zijn interpretaties met beginselen uit andere religieuze hoofdstromingen. Zijn oordeel over wat vooral christelijke gelovigen in de praktijk laten zien, is zeer pittig! Het uiteindelijke doel van het boek is mensen aan te sporen tot een spirituele manier van leven hetgeen elk soort fundamentalisme kan keren. De 'derde Jezus' uit de titel is Jezus als spiritueel leraar. De tekst zelf is gezet in een bijna grote letter.

- F. van Soelen -

Naast interpretaties geeft Chopra ook een handleiding: in vijftien stappen naar godbewustzijn. Vijftien regels uit het nieuwe Testament vormen vijftien lessen. De zoeker krijgt het pad aangereikt. Het pad opent zich door middel van flitsen van werkelijkheid in denken,voelen, doen, zeggen en zijn om te leiden tot een keerpunt. Een doorbraak die het proces van transformatie op gang brengt. Op het pad ondervind je weerstand, volgens Chopra allemaal nodig voor de transformatie om godbewustzijn te realiseren. Waar de ziel nooit dood gaat en het uiteindelijk gaat om eenheid met God.

Samenvattend besluit Deepak Chopra zijn inspirerende boek met de zinnen: 'Op het niveau van bewustzijn deel uitmaken van het oneindige proces dat afgescheidenheid tot eenheid maakt. Ons leven en dat van de Messias zelf behoren toe aan dat proces.'
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht