ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Gedragscode

Om iedereen plezier te laten beleven aan Spiritualia, moet je je minstens aan enkele regels houden. Volgende daden zijn verboden en kunnen vervolgd worden:

 • Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie (gevangenisstraffen) Op Spiritualia is bijvoorbeeld het volgende verboden: racistische uitlatingen , homohaat propageren, een nazistisch beeld als foto plaatsen of vreemdelingen beledigen.
 • Openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortediensten en impliciet of expliciet uitnodigen tot activiteiten van seksuele aard.
  Het is dus verboden om pornografische of overdreven erotische foto's te uploaden of overdreven erotische teksten te plaatsen. Ook uitnodigen tot seksuele activiteiten is niet toegelaten (zowel publiek als via privéberichten). Humoristische of karikaturale afbeeldingen kunnen hier in sommige gevallen een uitzondering op zijn, zolang het humoristische karakter de bovenhand haalt.
 • Laster, eerroof, stalking, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen, etc. zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld als klachtmisdrijven. Scheldpartijen, grove beledigingen, het misbruiken van andermans naam of foto, lasterlijke en eerrovende praktijken zijn dus ook op Spiritualia verboden.

  Het is strikt verboden om boodschappen of beelden waar dan ook op de site te plaatsen met een inhoud die schadelijk, bedreigend, misleidend, lasterlijk, haatdragend, agressief, racistisch, vulgair, denigrerend, onbehoorlijk, aanstootgevend, beledigend, gewelddadig, obsceen of pornografisch is.

  Het is eveneens verboden om de site te gebruiken voor puur politieke doeleinden. Verwijzingen naar politieke partijen en het plaatsen van vlaggen zal dan ook bestraft worden indien er duidelijk politieke of opruiende bedoelingen achter schuilgaan. Discussies over politieke/religieuze standpunten kunnen wel, zolang deze niet ontaarden.
 • Schending van de intellectuele eigendommen
  Je mag op Spiritualia alleen materiaal (foto's, teksten, muziek, films, etc.) voor publicatie aanbieden wanneer je daar de nodige (auteurs)rechten voor bezit. Je bent zelf verantwoordelijk om deze rechten te bekomen. Publiceer je toch materiaal waarvoor je niet over de benodigde rechten beschikt, dan kan Spiritualia hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Spiritualia kan reageren met sancties wanneer ze er op de hoogte van wordt gesteld dat jouw materiaal een inbreuk vormt op de rechten van derden.
 • Storen van de openbare orde op de website houdt in dat onder meer spamming, stemmenronseling, het sturen van ongevraagde reclame of kettingbrieven, via private of publieke berichten of uitingen, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina's, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kan worden. VERTOON DUS GEEN GEDRAG DAT ONGEPAST OF SCHADELIJK VOOR DE ANDERE GEBRUIKERS OF VOOR Spiritualia IS.
 • Hacken of poging tot hacken van Spiritualia of van de account van een Spiritualia gebruiker is uiterst strafbaar. In dit geval halen wij er zonder uitzondering, ook bij minderjarigen, onmiddellijk de politie bij. Je riskeert een gevangenisstraf of zware boete.

Behalve voor wat de overtredingen zoals laster en eerroof betreft, dewelke klachtmisdrijven zijn en dus enkel gerechtelijk kunnen vervolgd worden na een klacht van de benadeelde, kan Spiritualia zelf het initiatief nemen om een einde te stellen aan verboden praktijken. Spiritualia is immers bij wet verplicht om na kennisneming van strafbare feiten, deze te melden aan de gerechtelijke diensten.

Klachten?

Misbruik kan gemeld worden bij:

Spiritualia
School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens VZW
Boomsestraat 198
2845 Niel
België
[email protected]

Je kan in veel gevallen ook de automatische functie gebruiken om misbruik te melden!
Spiritualia werkt in alle gevallen nauw samen met:

 

Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht