ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Theologie van het Nieuwe Testament

Armin Baum en Tob van Houwelingen

Theologie van het Nieuwe Testament Type: Hardcover
Uitgever:
Gewicht: 825 gram
Aantal Pagina's: 416
ISBN: 90-239-5593-5
ISBN-13: 978-90-239-5593-1
Categorie: Christendom
Richtprijs: € 39,5

Korte Inhoud


'Theologie van het Nieuwe Testament', onder redactie van Armin Baum en Rob van Houwelingen, is een thematisch opgezet handboek, bestemd voor afgestudeerde theologen en theologische studenten, maar zeker ook voor betrokken bijbellezers. Het is het resultaat van een uniek samenwerkingsproject tussen Nederlands- en Duitstalige nieuwtestamentici, afkomstig uit diverse stromingen binnen het protestantisme en werkzaam aan theologische opleidingen in Nederland, België, Groot-Brittannië, Duitsland en Zwitserland. De auteurs zien de bijbelse geschriften als het Woord van God, die zichzelf openbaart in de geschiedenis. Daarom is gekozen voor een heilshistorisch perspectief, waarmee de nieuwtestamentische boodschap ook vandaag nog klinkt.

Uittreksel


Blz. 62: Het geboorte-uur van onze nieuwtestamentische canon

Het proces waardoor het Nieuwe Testament de omvang kreeg die voor ons tegenwoordig vanzelfsprekend is, heeft een aantal eeuwen geduurd. De kerkvader Athanasius was de eerste die (in 367 na Chr.) de 27 geschriften die ons Nieuwe Testament omvat de enige basis van het christelijk geloof noemde. Daarbij paste hij de formulering uit Openbaring 22:18-19 op de gehele bijbelse canon toe:

"Deze boeken zijn de bronnen van het heil, daaruit kan de dorstige tot verzadigens toe de woorden putten die zich erin bevinden. Alleen door haar kan de ware godsdienst worden verkondigd. Laat niemand iets aan deze boeken toevoegen noch eraan ontnemen, wat het ook zij."

Niet lang hierna heeft de canon van 27 nieuwtestamentische boeken in verregaande mate ingang gevonden. In sommige delen van de Oosterse Kerk was het Nieuwe Testament nog geruime tijd na Athanasius niet afgehecht. En in de Syrisch-Orthodoxe Kerk worden tot op heden maar 22 boeken als (volledig) canoniek beschouwd.

Om bovengenoemde theologische verankering van de bijbelse canon in de canoniciteit van de Heer te accentueren, kan in plaats van over bronnen van het heil (zoals Athanasius deed) ook over in elkaar overlopende schalen van een Romeinse fontein worden gesproken.

Net zoals het water in een Romeinse fontein vanuit de bovenliggende in de daaronder liggende schaal stroomt, verleent volgens klassiek-christelijke opvatting de oorspronkelijke autoriteit van Jezus Christus een afgeleide autoriteit aan de evangeliën en aan de geschriften met apostolische inhoud. In zoverre is ‘het water in de onderste schaal - als het niet wordt verontreinigd of troebel wordt - precies hetzelfde als het water in de bovenste schaal’

Recensie

door Tsenne Kikke

Een echte aanrader! Voor meer info: klik op deze link.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht