ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Taizé liederen- en gebedenboek

Diversen

Taizé liederen- en gebedenboek Type: Paperback
Uitgever:
Gewicht: 360 gram
Aantal Pagina's: 238
ISBN: 90-304-1124-4
ISBN-13: 978-90-304-1124-6
Categorie: Christendom
Richtprijs: € 15

Korte Inhoud


Deze omvangrijke bundel bevat 125 veelgezongen liederen uit Taizé in originele versie en in de Nederlandse vertaling. Bij veel van deze liederen zijn ook solo's in het Nederlands opgenomen; het is de eerste keer dat deze Nederlandse solo's worden gepubliceerd.

In de inleiding wordt beschreven hoe men op eenvoudige wijze een gebedsviering kan voorbereiden. Het boek bevat verder een groot aantal uitgewerkte gebedsvieringen (met aanbevolen schriftlezingen en psalmen) voor verschillende tijden van het jaar.

Uittreksel


Blz. 6: Gebruik van de liederen: Twee zaken moeten in het achterhoofd gehouden worden in iedere context waarin deze liederen gebruikt worden. Ten eerste: de liederen zijn meditatief; ze zijn bedoeld om een contemplatieve dimensie aan het gebed te geven. Ten tweede: ze hebben als doel ieders deelname te stimuleren.

De liederen zijn erop gericht mensen te helpen tijd te nemen in Gods aanwezigheid. Ze moeten lang genoeg gezongen worden om afleidende gedachten tot rust te laten komen en de tekst van het lied tot ons te laten doordringen. Normaal wordt ieder lied zo'n vier tot acht minuten gezongen (de liederen verliezen hun zin als ze slechts drie of vier keer herhaald worden). Het aantal keren dat een lied gezongen wordt, hoeft niet van tevoren vast te staan, maar iemand - een zanger of instrumentalist - krijgt de taak een lied te beëindigen en het volgende in te zetten.

'Meditatief' betekent echter niet 'langzaam en droevig'. Er moet opgelet worden dat het tempo niet te veel zakt. De geest van lofprijzing gaat altijd gepaard met een innerlijke beslissing, en deze beslissing kan worden geuit door een energieke en levendige manier van zingen. Zelfs de rustige liederen kunnen hiermee doordrongen worden. Aan de andere kant moet een overenthousiasme, met als gevolg te snel zingen, vermeden worden. Metronoomaanduidingen zijn toegevoegd om aan te geven wat het beste tempo is voor ieder lied.

De liederen kunnen in verschillende contexten worden gebruikt. Behalve in gebeden 'in de stijl van Taizé' kunnen de liederen ook bruikbaar zijn om een contemplatieve kleur te geven aan bepaalde momenten in andere vieringen. Bijvoorbeeld tijdens de communie of het avondmaal, na een schriftlezing of om een moment van stilte in- of uit te leiden. Daarnaast kunnen de liederen fungeren als een 'brug' die mensen helpt vanuit de drukke wereld te verstillen aan het begin van een dienst. In ieder geval moet er nagedacht worden over de vraag wanneer de liederen gebruikt worden. Dit om te voorkomen dat een lied uit dit boek een lied vervangt in een viering met een hele andere stijl; de stijl kan dan in conflict komen met de rest van de dienst.

Buiten de kerk kunnen sommige van de ostinato's en canons ons helpen tijdens momenten van bezinning en dankzeggen. Bijvoorbeeld vóór of na een maaltijd, vóór het aan het werk gaan of 's avonds voor het slapen gaan. Veel mensen zingen de liederen al dan niet hardop wanneer ze alleen zijn: tijdens persoonlijk gebed of op een ander moment.

De grondgedachte in deze liederen is dat iedereen de mogelijkheid krijgt om mee te doen. Ze zijn niet geschreven om alleen door een koor of solist gezongen te worden. Iedereen die aanwezig is, zou de melodie moeten meezingen, en - zo mogelijk - ook de harmonieën.
Als er een koor is, is het zijn rol de zingende gemeente te ondersteunen en de harmonie van het lied vast te houden of de andere stemmen bij een canon te zingen. Ondersteuning door een klassieke gitaar, orgel, piano of cello heeft dezelfde ondersteunende functie.

Recensie

door Tsenne Kikke
Taizé ligt in Frankrijk, in het zuiden van Bourgondië. Het ligt niet ver van de autoweg A6, tussen Chalon-sur-Saône en Mâcon. Het dichtstbijzijnde treinstation is Mâcon-Loché, 1 uur en 35 minuten met de TGV van Parijs. Tijdens de mei- en zomervakanties zijn er pendelbussen die vanuit Utrecht vertrekken. Retour Utrecht - Taizé: 115 euro.

In Taizé komen alle aanwezigen elke vrijdagavond samen voor het gebed rond het kruis. Ieder die wil kan dan bij het kruis komen om Christus zijn eigen lasten en die van anderen toe te vertrouwen.

Drie keer per dag komt alles op de heuvel van Taizé tot stilstand: het werk, de bijbelstudies en de groepsgesprekken. De klokken roepen op tot het gebed in de kerk. Honderden, soms duizenden jongeren uit allerlei landen ter wereld bidden en zingen met de broeders van Taizé. Er is een bijbellezing in verschillende talen. Centraal in elk gemeenschappelijk gebed staat het lange stiltemoment dat een uniek moment is om God te ontmoeten.

Taizéliederen zijn heel eenvoudige, meditatieve gezangen die vierstemmig kunnen gezongen worden. Dikwijls is de korte tekst gebaseerd op een bijbelvers. Ze worden herhalend gezongen, om zo de betekenis van de woorden steeds dieper te smaken.

Het gezongen gebed is een van de belangrijkste uitdrukkingen van het zoeken naar God. Korte liederen, lange tijd herhaald, geven uitdrukking aan het meditatieve karakter. In slechts enkele woorden wordt een fundamentele werkelijkheid uitgedrukt, die men gemakkelijk met het verstand kan begrijpen. Als deze woorden, deze realiteit, bijna tot in het oneindige worden herhaald, dringen zij langzaamaan door tot de hele persoon. Meditatieve liederen stellen ons open om naar God te luisteren. In een gemeenschappelijk gebed scheppen deze liederen de mogelijkheid dat allen deelnemen en samen zijn in het wachten op God, zonder dat de tijd al te afgemeten is.

Samen met de gebeden (die eerder gepubliceerd waren in Gebeden uit Taiz voor elke dag) vormt dit boek een rijke bron voor vieringen en persoonlijk gebruik.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht