ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De Bijbel door de ogen van grote meesters

Originele titel: La Bible vue par les grands peintres

Filippo Melli - redactie

De Bijbel door de ogen van grote meesters Type: Hardcover
Uitgever:
Gewicht: 3600 gram
Aantal Pagina's: 1344
ISBN: 90-4351-847-6
ISBN-13: 978-90-4351-847-5
Categorie: Christendom
Richtprijs: € 60

Korte Inhoud


Dit is een set van drie boeken. De Bijbel is in de westerse kunstgeschiedenis altijd een bron van inspiratie geweest voor kunstenaars. De eeuwen door hebben schilders Bijbelse verhalen en thema's verbeeld. De Bijbel door de ogen van de grote meesters geeft bij ieder Bijbelboek, canoniek en apocrief, een aantal schilderijen uit de periode van de Middeleeuwen tot en met de vroege twintigste eeuw. Bekende namen als Carvaggio en Rembrandt ontbreken niet, maar ook prachtige schilderijen van minder bekende meesters zijn opgenomen. Bij elk schilderij wordt melding gemaakt van de schilder, de naam en de vindplaats van het schilderij, en staat de bijbehorende Bijbeltekst afgedrukt. Zowel de kunstkenner als degene die in een makkelijke stoel een fraai boek bekijkt, zal genieten van deze uitgave.

Drie gebonden delen in een cassette:

1. Pentateuch en historische boeken.
2. Poëtische boeken en profeten.
3. Nieuwe Testament.

Uittreksel


Bladzijde 19: De eerste vijf boeken van de Bijbel vormen de Pentateuch, die overeenkomt met de Thora in de Joodse traditie. Het feit dat deze boeken sinds de oudheid samen in één koker worden bewaard om samen te worden vereerd in synagogen, bibliotheken en scholen, laat zien dat ze een geheel vormen. Het heeft echter wel meerdere eeuwen geduurd voordat de Pentateuch voltooid was en verschillende schrijvers hebben eraan gewerkt. Dit deel van de Bijbel is het resultaat van opeenvolgende tijdperken. De verschillende delen zijn er beetje bij beetje aan toegevoegd en erin gemengd, zodat er zeer uiteenlopende stijlen in te ontdekken zijn, maar tegelijkertijd is er ook een sterke culturele continuïteit.
Diepgaand onderzoek, vanaf de zeventiende eeuw tot nu toe, heeft het mogelijk gemaakt een aantal culturele hoofdstromen te identificeren die hebben bijgedragen tot het samenstellen van de Pentateuch. Volgens deze reconstructie zou de Jahwistische school - actief vanaf de tijd van Salomo tot de verwoesting van de Tempel - de oudste materialen hebben bijeengebracht en met elkaar verbonden, verklaringen over het ontstaan van het universum, heldendichten en mythes met als doel de regerende, van David afstammende dynastie te steunen.

In een parallelle ontwikkeling zou de Elohistische school ook zijn opgetreden in de tijd van de splitsing in een noordelijk en een zuidelijk koninkrijk, vlak na de dood van Salomo. Deze school stond dicht bij de regerende familie van het noorden. Ze zou ook oude verhalen en heldendichten hebben verzameld om het legendarische nomadische tijdperk te verheerlijken. Deze tijd werd beschreven als een periode waarin de Hebreeuwse tradities het authentiekst waren en nog trouw aan zichzelf.
De Deuteronomistische school daarentegen, zou aan het werk een minder ouderwetse lezing hebben gegeven van de Hebreeuwse wortels en tradities. Het is zeer waarschijnlijk dat deze nieuwe mentaliteit tot een volledige herziening en aanpassing van de hele Pentateuch heeft geleid. Na de verwoesting van de Tempel en de Babylonische gevangenschap kon de priesterlijke school de cultuur van het Israëlitische volk bewaren. De oorsprongsgeschiedenis en de oude kosmogonieën werden herzien om de verschillende aspecten van de aanbidding te beklemtonen. Tegelijkertijd werden er nieuwe onderdelen toegevoegd aan Exodus, Numeri en vooral aan Leviticus.

De definitieve vorm van de Pentateuch is complex. Narratieve en normatieve hoofdstukken wisselen elkaar af. De eerste hebben als doel de uniciteit van Israël te roemen en het cultureel erfgoed te behouden. Soms zijn ze niet erg coherent en bevatten re herhalingen. Ze versmelten zich met een verzameling juridische regels, hygiënische voorschriften, rituele wetten en leerstellingen voor de aanbidding.

Recensie

door Tsenne Kikke
Drie platenboeken in cassette met uitbeeldingen van Bijbelse taferelen. De keuze is voornamelijk gemaakt uit schilderijen van middeleeuwen tot circa 1900. Deze selectie is ronduit subliem!

De keuze ging vooral uit naar minder bekende kunstenaars, met verrassende resultaten. Steeds is gezocht naar schoonheid en dramatiek. Eenzelfde thema wordt vaak door meerdere kunstenaars behandeld. Veelvuldig worden details uitvergroot. De bijzondere selectie maakt dat de uitgave zich positief onderscheidt van vergelijkbare werken. Bij elk Bijbelboek, waaronder ook de oudtestamentische apocriefen, zijn afbeeldingen gezocht, zelfs bij de Psalmen, de Wijsheidsboeken en de nieuwtestamentische Brieven.

Deze Bijbelboeken worden steeds voorafgegaan door een korte inleiding. De bijschriften, waaronder de relevante Bijbelteksten, zijn klein afgedrukt. Drukfouten ontbreken helaas niet, zelfs niet in de namen van schilders. Maar dat zijn geringe feilen in een zo voortreffelijk werk. Het geheel bezorgt je uren en uren kijk- en leesplezier!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht