ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Mijn hart Gods woning

Edith van der Deen

Mijn hart Gods woning Type: Paperback
Uitgever: Kok
Gewicht: 351 gram
Aantal Pagina's: 285
ISBN: 90-435-1132-3
ISBN-13: 978-90-435-1132-2
Categorie: Christendom
Richtprijs: € 17,5

Korte Inhoud


Bijzondere bijbelstudies met als thema de oudtestamentische tabernakel in relatie tot het hart van de gelovige.

In deze persoonlijke en diepgaande studies legt de schrijfster Gods aanwijzigen voor de bouw van de tabernakel uit als even zovele aanwijzingen om het eigen hart als woonplaats van de Allerhoogste in te richten en zo ware bevrijding te ervaren. De boeiende en originele studies, die de eenheid van het Oude en Nieuwe Testament benadrukken, zijn verdeeld over een periode van tien weken en voorzien van vragen en aanwijzingen voor verdere verdieping. En aanrader voor persoonlijk gebruik en voor bijbelstudiegroepen.

Uittreksel


Lees nu Psam 8. Zoals je hier duidelijk kunt lezen heeft God alleen de engelen boven ons geplaatst. Wij staan boven alle creaties. Alle behoeften van Adam en Eva werden tegemoet gekomen. Ze kenden geen ziekte, geen honger, geen gevaar, geen droogte, geen overstromingen, geen commando’s. Er bestond geen stress (hadden ze nog geen kinderen?). Ze ontvingen geen rekeningen en er waren geen onoverkomelijke moeilijkheden. Zo kun je nog wel even doorgaan. Hoe vaak denken we niet dat we Christus als eerste prioriteit in ons leven kunnen stellen, ware het niet dat we getrouwd zijn, verplichtingen hebben, geldzorgen hebben, vol stress zitten., enz.? Het eerder genoemde echtpaar had alles. Zij zondigden niet omdat ze in onoverkomelijke omstandigheden leefden. Zonde is geen gevolg van hebben en niet-hebben, maar een product van ons hart.

In Jeremia 17, 9-10 staat het volgende: ‘Wie kent het hart van de mens? Het is zo onbetrouwbaar, het is ongeneeslijk ziek. Ik, de Heer, ken de mens, zijn gevoelens, zijn gedachten. Daarom kan ik iedereen geven wat hij verdient, naar zijn daden beoordeel ik de mens.’

Recensie

door Tsenne Kikke
Mooi, braaf, onschuldig - naïef, misschien; eerder geschikt voor iemand die pas met Bijbelstudie begint. Het heeft weinig diepgang en mist de kracht dat andere werken, zoals bijvoorbeeld '€˜De Meesters uit het Verre Oosten'€™, '€˜Een Cursus in Wonderen'€™ en al de boeken van Neale Walsch, in zich hebben.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht