ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Afdalen in je ziel

H. J. Hegger

Afdalen in je ziel Type: Paperback
Uitgever: Kok
Gewicht: 250 gram
Aantal Pagina's: 286
ISBN: 90-435-1119-6
ISBN-13: 978-90-435-1119-3
Categorie: Christendom
Richtprijs: € 19,9

Korte Inhoud


Wat is het nut van zelfanalyse? Iemand die daar zeker wat over kan zeggen is H.J. Hegger, die al meer dan 60 jaar dagelijks zelfanalyse beoefent. Hij hoopt dat velen hem daarin zullen volgen vanwege de heilzame werking die hij in het proces van zelfanalyse heeft ervaren of waargenomen.

Bij zelfanalyse is het volgens de auteur absoluut noodzakelijk dat je eerlijk bent tegenover jezelf. En dat is moeilijk. Daarom heeft hij niet willen volstaan met enkele goedkope aansporingen, maar heeft hij de daad bij het woord gevoegd en zichzelf blootgegeven. Dan ligt tegelijk de weg open naar een diep geluk, naar Christus in wie God verschenen is om ons Zijn vergevende liefde te tonen, aldus de auteur.

Uittreksel


Blz. 277: Maar ook zielzorgers zou ik willen voorhouden: houd uw begrenzing voor ogen. Blijf zielzorger en ga niet voor psychiater spelen. Anders zoudt u grote, misschien onherstelbare brokken kunnen maken. Mijn psychiater, dr. Schim van der Loeff, waarschuwde mij daarvoor: ‘Nu u zelf de waarde van de psychologie hebt ontdekt, moet u niet denken dat u als priester die zielkunde dan maar meteen ook zelf kunt toepassen. Veronderstel dat u iemand wilt behandelen die een onweerstaanbare neiging heeft om zoveel mogelijk vliegen dood te drukken. Het kan zijn dat daar een moordcomplex achter zit. Als wij zoiets vermoeden, hebben wij nog wel allerlei technische snufjes achter de hand, zodat we dat meteen weer kunnen toedekken. Maar bij u kan dat tot gevolg hebben, dat hij uzelf aan het mes rijgt wanneer u dat complex helemaal bij hem naar boven hebt laten komen.’

Om u ervoor te behoeden dat u toch ongemerkt het terrein van de psychologie betreedt, is het goed dat u zich ook (een beetje) verdiept in de psychologie. Dan merkt u vanzelf wat het onderscheid daarvan is met de theologie. Ik zeg dit omdat ik bij het beluisteren van pastorale rubrieken die via de radio worden uitgesproken, soms mijn hart vasthoud. Dan worden er, naast zeer waardevolle opbouwende voorlichting uit de Bijbel, wel eens adviezen gegeven die duidelijk op psychologisch gebied liggen en... de plank soms helemaal misslaan.

Collega’s en broeders, onze roeping bestaat in het hanteren van het Woord Gos, als een scherp, tweesnijdend zwaard dat alles in een mens openlegt, maar we mogen tegelijk de balsem van het Evangelie gieten op de gewonde en verzondigde ziel.

Recensie

door Tsenne Kikke
Aangename lectuur, maar voldoet '€“ mijn inziens '€“ niet aan de titel van het boek, hoe veelbelovend die ook is. Je daalt helemaal niet af in je ziel, maar wél in een ouderwets, middeleeuws priesterlijk denken waar geen bewuste mens iets aan heeft. Ook de waarschuwing dat je zelf-analyse niet op je eentje mag doen, maar énkel onder begeleiding van een psycholoog of psychiater, is absurd, zoals blijkt uit bovenvermeld uittreksel. Enerzijds zou dit boek over '€˜een afdaling in de ziel'€™ moeten handelen, anderzijds luistert de auteur naar de dreigende woorden voor een zekere dr. Schim van der Loeff, die zegt dat een priester niet aan zielkunde mag gaan doen... Natuurlijk wilde die man zowel zijn beroep als zijn honorarium beschermen, maar het moet toch een sterke indruk op de auteur gemaakt hebben, anders zou hij het niet afdrukken. Anderzijds, en zoals ook blijkt uit bovenvermeld uittreksel; richt H. J. Hegger zich niet tot de gewone lezer, wél tot zijn '€˜collega'€™s en broeders'€™. Als je daar bij behoort, dan raad ik je dit boek vanzelfsprekend ten zeerste aan!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht