ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De kerk is dood - Leve de koning

Otto de Bruijne en Stijn Postema

De kerk is dood - Leve de koning Type: Paperback
Uitgever: Kok
Gewicht: 290 gram
Aantal Pagina's: 158
ISBN: 90-435-1809-3
ISBN-13: 978-90-435-1809-3
Categorie: Christendom
Richtprijs: € 17,9

Korte Inhoud


'De kerk is dood, leve de koning - Wat blijft christenen verbinden?' is een bijzonder lezenswaardig boek. Het bevat onder meer essay's van Hijme Stoffels, Manuela Kalsky en Evert-Jan Ouweneel én interviews met mgr. Gerard de Korte, Bas van der Vlies en Stefaan Paas.

De maatschappij verandert, de mensen veranderen. En dus zal de kerk van Christus veranderen. Over trends en hypes, over wat gaat en wat komt en wat blijft.

Bekende en minder bekende persoonlijkheden spreken zich in dit boek openhartig uit over hun toekomstverwachtingen voor de Kerk in Nederland. Ze zijn het hier en daar hartgrondig met elkaar oneens, maar de meesten van hen delen hun enthousiasme en eerbied voor de Koning van de Kerk: Christus. Hij is én blijft verbindend. Maar hoe, onder welke omstandigheden en in welke vorm zal Hij dat zijn? Dat is de vraag.

Bisschop de Korte denkt dat de rooms-katholieke Kerk in Nederland kan overleven door zich te richten op jonge gezinnen. Hij ziet de leegloop van de kerken, maar verwacht meer samenkomsten in kleine huisgroepen, die zich dan wel weer verbinden met een groter geheel. De toekomst van de Kerk ligt volgens hem in missionair besef en praktijk. Maar om überhaupt iets door te kunnen geven moet nu vooral catechese gegeven worden. 'Naast de eucharistie en het diaconaat naar buiten, moeten wij nu vooral leren. Vieren, dienen en leren, de drie onderdelen van een gezonde geloofsgemeenschap. Wij zijn laat . maar deze inhaalslag is de enige weg', stelt mgr. Gerard de Korte.

Denkers, theologen en visionairs mijmeren hardop over de toekomst van de kerk. Hoe zal de gemeenschap rond Christus er over een paar decennia uitzien?

'De kerk is dood leve de koning' bevat essays van Hijme Stoffels, Manuela Kalsky, Evert-Jan Ouweneel, interviews met prominenten als Stefan Paas, Herman Vuijsje, James Kennedy, Gerard de Korte en Bas van der Vlies. Daarnaast tientallen columns van bekende en minder bekende Nederlandse publicisten.

Otto de Bruijne is spreker, kunstenaar en schrijver. Hij werkte mee aan het onderzoek Ooit evangelisch (Kok 2009). Stijn Postema is freelancer bij Meneer de Journalist en kunstenaar.

Uittreksel


Blz. 15: de trend en de tegentrends

De trend is bekend: jaarlijks verlaten 88.000 mensen de kerk. Naar verwachting zullen in Nederland de komende tien jaar duizend kerken hun deuren sluiten. Dat is twee per week. De oorzaak van de kerkverlating is niet altijd een actieve beslissing, maar een opschoning van de kaartenbak. Soms sterft een plaatselijke gemeente als de laatste bezoeker overlijdt.

Maar er is ook een andere werkelijkheid. Die van kleinere kerken, met veel actievere leden. Wekelijks bezoekt n procent van de Nederlanders, dat zijn 1,75 miljoen mensen, een kerk. 19 procent eens per maand. Vier van de tien Nederlanders is lid van een kerk.

In groter perspectief is het Nederlandse en Europese verhaal uitzonderlijk. Wereldwijd groeit de kerk juist, vooral in de niet-westerse wereld. In 2025 woont tachtig procent van de ruim twee miljard christenen op het zuidelijk halfrond.

De vraag is of op enig moment een kritische bodemgrens bereikt wordt. Is dat een vitale en creatieve minderheid van bijvoorbeeld vijf procent in 2030? Hoe zullen die christenen elkaar ontmoeten? Wat bindt hen? Zullen er nieuwe vormen van kerk-zijn ontstaan?

Wie roept: 'De kerk is dood! Je kunt prima op je zelf geloven mist een voor christenen cruciaal punt. Samenkomen is in het christendom geen optie maar onderdeel van het geloof zelf. Jezus heeft geen boek nagelaten, maar een gemeenschap. De vraag naar de toekomst van de kerk gaat daarom over het hart van het christelijk geloof.

Een postmoderne geloofsbelijdenis luidt: 'Ik geloof niet in de kerk, de Bijbel is een onbegrijpelijk boek, van God weten we weinig of niets, maar Jezus boeit mij.' Maar kan Jezus het wel zonder God, Bijbel en Kerk doen? De omgekeerde volgorde lijkt overigens tegenwoordig populairder: God krijgt een herkansing, maar dan zonder Jezus en zijn kerk. Hoe dan ook: in beide gevallen moet de kerk het ontgelden. Zou de kerk in ons land kunnen sterven?

Die vraag kan niet oppervlakkig weggewuifd worden. De geschiedenis laat zien dat een kerk inderdaad uit een gebied kan verdwijnen. De kerk van Noord-Afrika en in grote delen van het Midden-Oosten is daarvan een voor¬beeld. Maar op kleinere schaal: er zijn plaatsen in ons land waar de kerk echt verdwenen is.

Voor cultuurchristenen, mensen die zich geen christen noemen maar de uit het christendom voortgekomen cultuur waarderen, wordt de vraag actueel of dit erfgoed zonder kerk zal blijven bestaan.4 Zonder kerk geen cultuurchristendom. De kerk was immers de hoeder van de deugd en in ons land een van de belangrijkste fundamenten van sociale binding. Wat atheïsten als Vuijsje betreft, moet de kerk dan ook blijven. Voor de veelkleurigheid van de samenleving, maar ook als morele waakhond in ethische kwesties. De vraag naar de toekomst van de kerk is voor gelovigen, onkerkelijken, ongelovigen en anders-gelovigen van groot belang. Maar hoe overleeft de kerk de komende decennia?

Overlevers

Volgens trendwatchers Bakas en Buwalda verandert het religieuze landschap in de richting van individualisering (ieder vindt zijn of haar eigen leven uit en construeert zijn eigen spiritualiteit), nieuwe orthodoxie (conservatieve kerken met een onbetwistbaar geloof en een eigen levensstijl zullen groeien), politisering (godsdienst zal een politieke lading hebben; of het nu om goede doelen, ecologie, etnische of godsdienstige inhoud gaat), mediatisering (de informatierevolutie, de media geven vorm aan religie). Dat geldt voor massacommunicatiemiddelen (broadcasting), maar meer nog voor 'narrow-channelling' in webcommunities. Een andere trend is commercialisering: religie als product met klanten. Men koopt zingeving en spiritualiteit in. Denk aan cursussen, spirituele coaching, maar ook trouw- en rouwdiensten. Ook noemen ze belevenis: intense ervaringen, charismatische beweging, mystiek, soefisme, het lichaam als spirituele tempel en religieuze mengvormen: nieuwe spiritualiteit, wat vroeger new age heette, een combi-god.

Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht