ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Verwonderd omzien

John Favel

Verwonderd omzien Type: Hardcover
Uitgever:
Gewicht: 361 gram
Aantal Pagina's: 220
ISBN: 90-6140-909-8
ISBN-13: 978-90-6140-909-0
Categorie: Christendom
Richtprijs: € 22,5

Korte Inhoud


Omzien in verwondering. Dat is waartoe John Flavel de lezer wil opwekken. Hij wijst op Gods wonderlijke wegen in het leven van de mensen, in het bijzonder van Gods kinderen. Hij toont hen Gods hand in hun geboorte, opvoeding, bekering, bewaring, uitreddingen etc. Het overdenken van Gods voorzienigheid is tot eer van God, tot verootmoediging van de mens en tot versterking van het vertrouwen voor de toekomst.

John Flavel (1630-1691) was een bekend puriteins predikant. In 1662 werd hij vanwege zijn gereformeerde principes uit zijn ambt gezet. Tijdens de vervolgingen van de puriteinen werd hij wonderlijk bewaard. L.J. van Valen schreef voor dit werk een biografische inleiding.

Uittreksel


Blz. 7: John Flavel (ca. 1630-1691) was een Engels puriteins predikant die zich in woord en geschrift bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Zijn verzamelde werken werden in 1820 in zes delen uitgegeven en zijn ook in de vorige eeuw herdrukt. Hij behoort tot de generatie van puriteinen, die zowel tijdens de bloeitijd van deze stroming vanaf 1650 als tijdens de vervolging die hen na 1660 trof, zowel binnen de officiële Staatskerk als daarbuiten het Evangelie van het kruis, verbreid hebben. De puriteinen bevorderden niet alleen de praktische persoonlijke godsvrucht, maar streden voor de doorwerking hiervan in de gevestigde kerk. Aanvankelijk was het meer een kerkelijke beweging, die de Engelse kerk wilde zuiveren van overgebleven roomse smetten in liturgie en kerkregering. Toen hun idealen, mede door verdeeldheid in eigen gelederen, niet haalbaar bleken, richtten zij zich meer op de geestelijke voeding van gelovigen, die ten tijde van de vervolging in schuren en in het open veld bij elkaar kwamen. Vooral in deze periode, die van 1660 tot 1688 duurde, heeft Flavel zich met vele andere predikanten verdienstelijk gemaakt om de ‘verstrooide kudde’ bij te staan. Hij overleefde deze bewogen tijd en diende de kerk nog enkele jaren tijdens de regeerperiode William en Mary, die het land vanuit Holland van het tirannieke juk van de Stuarts hadden bevrijd.

Recensie

door Tsenne Kikke

In dit geschrift draait alles rond het woordje 'Voorzienigheid'. Flavel tracht hier te bewijzen dat het leven op aarde niet het resultaat is van toeval, maar van Voorzienigheid, goddelijke Voorzienigheid. Hij ziet en (h)erkent God in alle dingen. Atheïsten en heidenen ontkennen Voorzienigheid omdat ze niet in een god geloven, beweert hij. Op elke bladzijde brengt hij passages naar voren, vooral passages uit het Oude Testament, die hij dan weer met eigen inspiratie aanvult.

Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht