ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Een cursus in wonderen

Originele titel: A course in miracles

Helen Schucman

Een cursus in wonderen Type: Paperback
Uitgever: Ankh-Hermes
Gewicht: 1200 gram
Aantal Pagina's: 1274
ISBN: 90-202-1043-2
ISBN-13: 978-90-202-1043-9
Categorie: Christendom
Richtprijs: € 49,95

Korte Inhoud


‘Een Cursus in Wonderen’ is wereldwijd voor miljoenen mensen hun levensboek. Grote spirituele leiders als Eckhart Tolle, Deepak Chopra en Marianne Willamson verwijzen allemaal naar de cursus als hun belangrijkste inspiratiebron. Een cursus in wonderen is de uitwerking van het manuscript dat psychologe Helen Schucman schreef, waarin alle tekst is opgenomen die zij gedicteerd kreeg van een innerlijke stem.

Deze vernieuwde uitgave bevat naast het Tekstboek (dat het denksysteem uiteenzet), het Werkboek (met 365 lessen) en het Handboek voor leraren (dat nog eens de belangrijkste principes kort samenvat) ook de in de oorspronkelijke uitgave niet opgenomen Aanvullingen. Dit is een specifieke toepassing van de principes van de Cursus ten aanzien van psychotherapie en gebed. Het geheel is opgezet als een zelfstudieprogramma.

Uittreksel


Blz. vii: Hoe de Cursus ontstond

Een cursus in wonderen begon met de plotselinge beslissing van twee mensen om zich te verenigen in een gemeenschappelijk doel. Ze heetten Helen Schucman en William Thetford, en waren beiden professor in de klinische psychologie aan de medische faculteit van de Columbia Universiteit in New York City. Wie zij waren is niet van belang, behalve dat deze geschiedenis laat zien dat bij God alles mogelijk is. Ze waren allesbehalve spiritueel ingesteld. Hun relatie met elkaar was moeizaam en vaak gespannen, en ze bekommerden zich zeer om persoonlijke en professionele erkenning en status. Over het algemeen lieten ze zich veel gelegen liggen aan de waarden van de wereld. Hun leven was bepaald niet in overeenstemming met alles wat de Cursus voorstaat. Helen, degene die het materiaal ontving, beschrijft zichzelf als volgt:

"Als psycholoog en docent, met conservatieve ideeën en een atheïstische overtuiging, werkte ik in een prestigieus en uitermate academisch milieu. En toen gebeurde er iets wat een reeks voorvallen in gang zette die ik nooit had kunnen voorzien. Het hoofd van mijn afdeling kondigde onverwachts aan dat hij genoeg had van de boosheid en agressie die uit onze houding spraken en besloot met te zeggen: 'Er moet een andere weg zijn'. Alsof ik op dit teken wachtte, stemde ik erin toe hem te helpen die te vinden. Klaarblijkelijk is deze Cursus die andere weg."

Hoewel ze het serieus meenden, vonden ze het heel moeilijk een begin te maken met hun gezamenlijke onderneming. Maar ze hadden de Heilige Geest het 'kleine beetje bereidwilligheid' gegeven dat — zoals de Cursus zelf keer op keer zou benadrukken — voldoende is om Hem in staat te stellen iedere situatie voor Zijn doeleinden te benutten en van Zijn kracht te voorzien. Om in Helens eigen woorden verder te gaan:

Aan het eigenlijke schrijven gingen drie onthutsende maanden vooraf, waarin Bill me de raad gaf mijn bijzonder symbolische dromen op te schrijven, en de merkwaardige beelden die ik kreeg vast te leggen. Hoewel ik inmiddels wat meer aan het onverwachte gewend was geraakt, was ik desondanks zeer verrast toen ik neerschreef: 'Dit is een cursus in wonderen.' Dat was mijn kennismaking met de Stem. Hij was geluidloos, maar gaf me als het ware een snel, innerlijk dictaat, dat ik opschreef in een stenoblok. Het was geen automatisch schrift. Het kon ieder moment onderbroken worden en later weer worden opgepakt. Het gaf me een heel ongemakkelijk gevoel, maar het is nooit serieus in me opgekomen ermee op te houden. Het leek een speciale opdracht die ik ooit, ergens, toegezegd had te volbrengen. Dit betekende werkelijk een gezamenlijke onderneming voor Bill en mij, en ik ben er zeker van dat een groot deel van de betekenis daarin is gelegen. Ik noteerde wat de Stem 'zei' en las het de volgende dag aan hem voor, en hij typte uit wat ik dicteerde. Ik veronderstel dat ook hij zijn speciale opdracht had. Zonder zijn aanmoediging en steun zou ik nooit in staat zijn geweest de mijne te vervullen. Het hele proces nam ongeveer zeven jaar in beslag. Eerst kwam het Tekstboek, toen het Werkboek, en tenslotte het Handboek voor leraren. Er zijn maar enkele kleine wijzigingen aangebracht. Er werden in het Tekstboek hoofdstuk- en paragraaftitels toegevoegd, en er werd een aantal van de meer persoonlijke boodschappen uitgehaald die in het begin voorkwamen. Voor het overige is het materiaal niet wezenlijk veranderd.

De namen van de twee mensen die samen voor de optekening van de Cursus zorgden staan niet op het omslag en de titelpagina, want de Cursus dient op zichzelf te staan, en kan dat ook. Het is niet de bedoeling dat hij de grondslag wordt voor een nieuwe cultus of sekte. Hij beoogt slechts een manier aan te reiken waarmee sommige mensen in staat zullen zijn hun eigen Innerlijke Leraar te vinden.

Recensie

door Tsenne Kikke

Dit is de negende herdruk van ‘Een cursus in wonderen’ – en, indien je dit boek nog niet in huis hebt, wordt het je ten zeerste aangeraden.

Een cursus in wonderen (A Course in Miracles) is één van de meest grote spirituele leerboeken van onze tijd en ondertussen al een klassieker geworden. De Cursus combineert praktische spiritualiteit met psychologie en een diepzinnige metafysica en dat alles in een uiterst poëtische en krachti­ge taal. Hij wordt wel een herformulering van het Nieuwe Testament genoemd, doordat hij vele christelijke termen herijkt.

De Cursus leert dat er achter angst en schuldgevoel in ieder mens nog steeds liefde verscholen ligt, die door middel van vergeving wakker kan worden geroepen. Dit boek komt speciaal in deze tijd om onze spirituele honger te stillen en een antwoord te geven op onze diepste vraag naar hulp.

De Cursus ontstond tussen 1965 en 1972 in New York, als antwoord op een wens van twee psychologen om ‘een andere manier' te vinden in het omgaan met hun medemensen. In 1976 werd de Cursus voor het eerst gepubliceerd. Sindsdien zijn er al meer dan een miljoen exemplaren over de hele wereld verspreid, is hij in vier talen verschenen en wordt er gewerkt aan de vertaling in nog eens twintig talen. De Nederlandse editie, waarnaar vele duizenden mensen verwachtingsvol uitkeken, verscheen op14 november 1999 bij uitgeverij Ankh-Hermes voor het eerst.

Een team van zeven vertalers heeft er jarenlang hard aan gewerkt om de 1.250 pagina's in goed en krachtig Nederlands over te zetten, met behoud van de specifieke eigenaardigheden van de tekst.

De cursus bestaat uit drie delen: een Tekstboek van 689 pagina's, dat het denksysteem uiteenzet, een Werkboek van 491 pagina's met 365 lessen en een Handboek voor leraren dat uit 94 pagina's bestaat  en dat nog eens de belangrijkste principes kort samenvat. Het geheel is opgezet als een zelfstudieprogramma. Wie eraan begint zal onder de indruk kunnen raken van de inhoud, van het vanzelfspre­kende gezag en de toon van de woorden. Hij zal de aanwezigheid gaan opmerken van een grootse leraar die ons ego door en door kent en ons met volmaakte liefde en grenzeloos geduld bejegent. Maar ons ook steeds voor radicale keuzes stelt: kiezen we voor illusie of waarheid, angst of liefde, het ego of de Heilige Geest, willen we gelijk of willen we geluk?

In wezen is dit een prachtboek, maar moeilijk te begrijpen - vooral, omdat de Nederlandstalige versie soms ietwat van het origineel afwijkt. Ook zijn woorden verkeerdelijk vertaald. Om deze reden gebruikt DIMschool vzw in al haar werkgroepen 'Een cursus in Wonderen', zowel de Nederlandse als de Engelse versie tegelijkertijd. Op jezelf is en blijft het doornemen van de inhoud van dit boek een zeer moeilijke opdracht en raden we je aan om contact met deze vereniging op te nemen. Ook via webcam kun je een privécursus bijwonen.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht