ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Jezus uitstralen

Jos Douma

Jezus uitstralen Type: Paperback
Uitgever: Kok
Gewicht: 190 gram
Aantal Pagina's: 128
ISBN: 90-435-1139-0
ISBN-13: 978-90-435-1139-1
Categorie: Christendom
Richtprijs: € 12,9

Korte Inhoud


Jezus kennen is prachtig, maar hoe wordt in je leven duidelijk wie Jezus voor je is? Hoe verandert je leven door het omgaan met Jezus? Volgens Jos Douma kan het niet anders of het ontdekken van Jezus Christus als de Verlosser en Heer van je leven heeft gevolgen.

Toch worstelen christenen hier vaak mee, omdat ze geen werkelijke verandering in hun leven ervaren, hoe ze ook hun best doen. Daarom benadrukt de auteur in ‘Jezus uitstralen’ dat lijken op Jezus begint bij kijken naar Jezus. Hij laat op een heldere en praktische manier zien hoe de bijbel hierover spreekt. Ook gaat hij in op verschillende praktijksituaties en bespreekt hij een aantal geestelijke oefeningen. Dit boek is een handreiking voor elke christen die ernaar verlangt om Jezus voor te stellen aan andere mensen. Het boek is een vervolg op het 33dagenboek ‘Jezus ontdekken’.

• Een boek voor wie willen groeien in het kennen van Christus.
• Geschikt voor bijbelstudie.
• Toegankelijk en persoonlijk geschreven.
• Met lees- en leertips en korte gebeden.
• Om samen te gebruiken in een groep of in de gemeente.
• Met het oog op een missionaire houding.

Jos Douma is voorganger van de Fonteinkerk in Haarlem. In zijn publicaties richt hij zich vooral op de centraliteit van Jezus, spiritualiteit en meditatief omgaan met de bijbel.

Uittreksel


Blz. 7: Jezus kennen is prachtig. Nog mooier is het als andere mensen dat ook aan je kunnen merken.

Veel christenen verlangen ernaar om in hun alledaagse bestaan dichtbij Jezus te leven en om in de praktijk echt christen te zijn. Tegelijk worstelen velen daar ook mee. Want hoe doe je dat dan? Hoe verandert je leven door het omgaan met Jezus? Hoe helpt God je daarbij? Waarom lukt het zo vaak niet? Hoe hoog mogen je verwachtingen eigenlijk zijn?

Op deze vragen wil ik in dit boek ingaan. Het is een vervolg op ‘Jezus ontdekken’. Daarin gaat het vooral over de vraag wie Jezus is. Dat boek heeft als doel dat je onder de indruk raakt van de Zoon van God en dat je groeit in het kennen van Christus en zo in het omgaan met de drie-enige God.

In dit boek ‘Jezus uitstralen’ gaat het vooral over de praktijk van het leven. Het doel dat me met dit boek voor ogen staat: christenen helpen om in hun alledaagse bestaan zo met Jezus te leven dat anderen dat aan hen kunnen merken.

Recensie

door Tsenne Kikke
Mijn inziens is dit werk eerder gericht tot de mens van de 19de eeuw '€“ of, tot de jonge mens die voor de eerste maal iets meer aan de weet wenst te komen over de Jezus van het Nieuwe Testament. De inhoud spreekt wel tot de verbeelding, alhoewel: hoe écht zijn de resultaten van onze verbeelding? Zo staat er op blz. 20: '€˜Wie wil worden als Jezus, zal heel goed moeten kijken hoe Hij het leven heeft voorgedaan op aarde. Als we Hem willen uitstralen, zullen we heel goed moeten kijken naar zijn stralende voorbeeld.'€™ Klinkt mooi: maar welke mens is hiertoe in staat? Ik bedoel, los van de inbeelding. Of, neem het zinnetje op blz. 26: '€˜Wist je dat jij geroepen bent om de geur van Christus te verspreiden?'€™... Wel, als je dit nog niet wist, wel, dan weet je het van nu af aan. Natuurlijk is het beeldspraak, ontstaan vanuit een verbeeldingswereld.

Ik keur dit werkje helemaal niet af, al lijkt het wel zo. Doch, als recensent, moet ik zo waarheidsgetrouw de dingen weergeven vanuit een overzicht van bestaande werken (die ikzelf gelezen heb) over dit thema, en dit boekje komt véél, véél te zwak en onrealistisch over en enkel geschikt voor goedgelovigen of voor de totaal onwetende mens.

Ook geeft de auteur ons zeven geestelijke oefeningen. Dagelijks bidden, Bijbellezen en de wekelijkse samenkomsten of kerkdiensten bezoeken staan bij hem hoog genoteerd, vooral als men weet dat de hedendaagse kerk té weinig kerkgangers aantrekt. Mijn eerlijke opinie is: de mens van de 21ste eeuw raad ik aan de boeken van Neale Walsch te lezen om van daaruit het Christusbewustzijn in zichzelf te laten ontspruiten.

Volgende jaar zal Douma een derde, en afsluitend deel schrijven, waarvan de titel waarschijnlijk zal luiden '€˜Jezus aanbidden'€™.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht