ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Een cursus in wonderen

Originele titel: A course in Miracles

Helen Schucman en William Thetford

Een cursus in wonderen Type: Hardcover
Uitgever: Ankh-Hermes
Gewicht: 1200 gram
Aantal Pagina's: 1274
ISBN: 90-202-8176-3
ISBN-13: 978-90-202-8176-7
Categorie: Christendom
Richtprijs: € 59,95

Korte Inhoud


Sinds zijn verschijnen eind 1999 zijn er van ‘Een cursus in wonderen’ 40.000 exemplaren verspreid. In het kielzog hiervan zijn diverse boeken verschenen zoals ‘Aanvullingen op Een cursus in wonderen’ (2000), De meest gestelde vragen over ‘Een cursus in wonderen’ van Ken en Gloria Wapnick (2001) en ‘Het wonder van vergeving’ van Willem Glaudemans (2002).

Nog altijd is er een groeiend aantal mensen die zich dagelijks laten inspireren door de spirituele lessen van dit boek. Het landelijk netwerk ‘Miracles in Contact’ organiseert lezingen, cursussen en studiegroepen.

Uit de hoek van deze toegewijde studenten kwam steeds de vraag naar een handzamer boek. Vooral voor hen brengt Ankh-Hermes nu een dundruk-editie op de markt, zowel met harde als met buigzame kaft. Van deze gelegenheid hebben de vertalers gebruik gemaakt om ook opnieuw naar de tekst te kijken en de aanmerkingen van gebruikers te verwerken in een geheel herziene editie. Een naar vorm en inhoud nieuwe uitgave dus van een inmiddels klassiek spiritueel boek.

Uittreksel


Blz. 7: Voorwoord

Dit voorwoord werd geschreven in 1977, als reactie op de vele verzoeken om een korte inleiding tot Een cursus in wonderen. De eerste twee delen - Hoe de Cursus ontstond en Wat de Cursus is - schreef Helen Schucman zelf. Het laatste deel - Waar de Cursus over gaat - werd geschreven via een proces van innerlijk dictaat zoals dat in het voorwoord beschreven wordt.

Hoe de Cursus ontstond

Een cursus in wonderen begon met de plotselinge beslissing van twee mensen om zich te verenigen in een gemeenschappelijk doel. Ze heetten Helen Schucman en William Thetford, en waren beiden professor in de klinische psychologie aan de medische faculteit van de Columbia Universiteit in New York City. Wie zij waren is niet van belang, behalve dat deze geschiedenis laat zien dat bij God alles mogelijk is. Ze waren allesbehalve spiritueel ingesteld. Hun relatie met elkaar was moeizaam en vaak gespannen, en ze bekommerden zich zeer om persoonlijke en professionele erkenning en status. Over het algemeen lieten ze zich veel gelegen liggen aan de waarden van de wereld. Hun leven was bepaald niet in overeenstemming met alles wat de Cursus voorstaat. Helen, degene die het materiaal ontving, beschrijft zichzelf als volgt:

Als psycholoog en docent, met conservatieve ideeën en een atheïstische overtuiging, werkte ik in een prestigieus en uitermate academisch milieu. En toen gebeurde er iets wat een reeks voorvallen in gang zette die ik nooit had kunnen voorzien. Het hoofd van mijn afdeling kondigde onverwachts aan dat hij genoeg had van de boosheid en agressie die uit onze houding spraken en besloot met te zeggen: 'Er moet een andere weg zijn'. Alsof ik op dit teken wachtte, stemde ik erin toe hem te helpen die te vinden. Klaarblijkelijk is deze Cursus die andere weg.

Hoewel ze het serieus meenden, vonden ze het heel moeilijk een begin te maken met hun gezamenlijke onderneming. Maar ze hadden de Heilige Geest het 'kleine beetje bereidwilligheid' gegeven dat - zoals de Cursus zelf keer op keer zou benadrukken - voldoende is om Hem in staat te stellen iedere situatie voor Zijn doeleinden te benutten en van Zijn kracht te voorzien. Om in Helens eigen woorden verder te gaan:

"Aan het eigenlijke schrijven gingen drie onthutsende maanden vooraf, waarin Bill me de raad gaf mijn bijzonder symbolische dromen op te schrijven, en de merkwaardige beelden die ik kreeg vast te leggen. Hoewel ik inmiddels wat meer aan het onverwachte gewend was geraakt, was ik desondanks zeer verrast toen ik neerschreef 'Dit is een cursus in wonderen.' Dat was mijn kennismaking met de Stem. Hij was geluidloos, maar gaf me als het ware een snel, innerlijk dictaat, dat ik opschreef in een stenoblok. Het was geen automatisch schrift. Het kon ieder moment onderbroken worden en later weer worden opgepakt. Het gaf me een heel ongemakkelijk gevoel, maar het is nooit serieus in me opgekomen ermee op te houden. Het leek een speciale opdracht die ik ooit, ergens, toegezegd had te volbrengen. Dit betekende werkelijk een gezamenlijke onderneming voor Bill en mij, en ik ben er zeker van dat een groot deel van de betekenis daarin is gelegen. Ik noteerde wat de Stem 'zei' en las het de volgende dag aan hem voor, en hij typte uit wat ik dicteerde. Ik veronderstel dat ook hij zijn speciale opdracht had. Zonder zijn aanmoediging en steun zou ik nooit in staat zijn geweest de mijne te vervullen. Het hele proces nam ongeveer zeven jaar in beslag. Eerst kwam het Tekstboek, toen het Werkboek, en tenslotte het Handboek voor leraren. Er zijn maar enkele kleine wijzigingen aangebracht. Er werden in het Tekstboek hoofdstuk- en paragraaftitels toegevoegd, en er werd een aantal van de meer persoonlijke boodschappen uitgehaald die in het begin voorkwamen. Voor het overige is het materiaal niet wezenlijk veranderd."

De namen van de twee mensen die samen voor de optekening van de Cursus zorgden staan niet op het omslag en de titelpagina, want de Cursus dient op zichzelf te staan, en kan dat ook. Het is niet de bedoeling dat hij de grondslag wordt voor een nieuwe cultus of sekte. Hij beoogt slechts een manier aan te reiken waarmee sommige mensen in staat zullen zijn hun eigen Innerlijke Leraar te vinden.

Wat de Cursus is

Zoals de titel aangeeft is de Cursus van begin tot eind als een leerprogramma opgezet. Hij bestaat uit drie boeken: een Tekstboek van 689 pagina's, een Werkboek van 491 pagina's en een Handboek voor leraren dat uit 94 pagina's bestaat. De volgorde waarin en de wijze waarop men de boeken besluit te gebruiken en te bestuderen is afhankelijk van iemands eigen behoefte en voorkeur.

De leerstof die de Cursus aanbiedt is zorgvuldig samengesteld en wordt stap voor stap uitgelegd, zowel op theoretisch als op praktisch niveau. Hij legt de nadruk op toepassing in plaats van theorie en op ervaring in plaats van theologie.

Recensie

door Tsenne Kikke
In wezen is dit een prachtboek, maar moeilijk te begrijpen - vooral, omdat de Nederlandstalige versie soms ietwat van het origineel afwijkt. Ook zijn woorden verkeerdelijk vertaald.

Om deze reden gebruikt DIMschool vzw in al haar werkgroepen 'Een cursus in Wonderen', zowel de Nederlandse als de Engelse versie tegelijkertijd.

Op jezelf is en blijft het doornemen van de inhoud van dit boek een zeer moeilijke opdracht en raden we je aan om contact met deze vereniging op te nemen. Ook via webcam kun je een privécursus bijwonen.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht