ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De geschiedenis van het Christendom

Originele titel: The history of Christianity

Jonathan Hill

De geschiedenis van het Christendom Type: Hardcover
Uitgever: Kok
Gewicht: 1550 gram
Aantal Pagina's: 559
ISBN: 90-435-1376-8
ISBN-13: 978-90-435-1376-0
Categorie: Christendom
Richtprijs: € 25

Korte Inhoud


Hoe kon een groep bange boeren in een uithoek van het Romeinse Rijk, volgelingen van een geëxecuteerde misdadiger, uitgroeien tot de grootste religie ter wereld? Het fascinerende verhaal van het christendom, hoe het veranderde van een illegale sekte in een religie van keizers, koningen en presidenten en hoe het zich verspreidde over de aarde.
Dit handboek geeft een overzicht van 2000 jaar geschiedenis, niet alleen over hoe het christendom de wereld veranderde, maar ook over hoe de wereld het christendom beïnvloedde en hoe een diversiteit aan culturen leidde tot een waaier aan geloofs- en uitingsvormen.

Het boek is ingedeeld in 17 hoofdstukken die elk een periode beschrijven, chronologisch en per continent. Binnen elke periode wordt in aparte kaders extra aandacht besteed aan markante personen of gebeurtenissen. Voor Nederland specifieke topics als de Moderne Devotie, Afscheiding en Oecumene zijn door Nederlandse deskundigen beschreven.

De schrijfstijl en de rijk geïllustreerde uitvoering maken dit tot een uitnodigend boek voor niet-ingewijden. De inhoud biedt echter ook ruim voldoende interessante feiten en nieuwe invalshoeken om mensen te boeien die op zich al bekend zijn met de geschiedenis of zelfs deskundig op dit terrein.

Uittreksel


Blz. 12: Palestina rond 30 n.C.: een onbekende joodse prediker, de laatste van een reeks charismatische religieuze figuren, wordt door de Romeinse autoriteiten geëxecuteerd. Zijn volgelingen verspreiden zich. De rest van de wereld besteedt hier geen enkele aandacht aan.

Aanvang eenentwintigste eeuw: naar schatting een derde van de wereldbevolking - zo'n twee miljard mensen -is volgeling van deze prediker. Als je zijn naam intypt in de populairste zoekmachine van internet, verschijnen er 100 miljoen hits. Er zijn meer boeken over hem geschreven dan over wie dan ook.

Hoe kon een groep bange boeren in een uithoek van het Romeinse Rijk, volgelingen van een geëxecuteerde misdadiger, uitgroeien tot de grootste religie ter wereld? Het verhaal van het christendom, hoe het veranderde van een illegale sekte in een religie van keizers, koningen en presidenten en hoe het zich verspreidde over de aarde, is bijzonder fascinerend. Dit boek biedt een overzicht van deze opmerkelijke tweeduizend jaar. Het is toegankelijk voor lezers zonder enige achtergrondkennis, maar biedt ook veel interessants voor hen die al een groot deel van het verhaal kennen.

Dit boek vertelt niet alleen hoe het christendom de wereld veranderde, maar ook hoe de wereld het christendom veranderde. We ontmoeten vervolgde pacifisten, monniken met zwaarden, Arabische hovelingen, gladde Amerikaanse televisiedominees, feodale Japanse krijgsheren, middeleeuwse Afrikaanse koningen, Europese verlichtingsfilosofen, nomaden van de Mongoolse steppen en vele anderen; allemaal christenen. Het christendom heeft zich verspreid onder vrijwel alle culturen op aarde en al die mensen hebben de christelijke boodschap verstaan of op hun eigen manier geherinterpreteerd. Daarom vertellen we niet alleen wat christenen deden en waar ze naartoe gingen, maar ook hoe het christendom zich aanpaste aan deze volken en culturen; hoe christenen probeerden trouw te blijven aan dezelfde boodschap van Jezus, hoe verschillend ze die ook opvatten.

Geen enkel boek kan recht doen aan de enorme reikwijdte en complexiteit van de geschiedenis van het christendom. Daarom is dit boek een soort overzicht van de belangrijkste contouren. Het is opgedeeld in zeventien hoofdstukken, die elk een andere periode van de christelijke geschiedenis beschrijven.

Belangrijke figuren en thema's worden apart belicht. De eerste dertien hoofdstukken zijn voornamelijk chronologisch, zodat er één verhaal ontstaat vanaf de tijd van Jezus tot nu, hoewel ter verheldering soms een thematische ordening is gehanteerd. De laatste vier hoofdstukken geven allemaal een beschrijving van de geschiedenis van de kerk in de afgelopen honderd jaar in verschillende delen van de wereld.

De geschiedenis van het christendom in Europa is het hoofdthema in het grootste deel van het boek, hoewel het ontstond in het Midden-Oosten en in de afgelopen decennia vooral groeide in Afrika. In de tussenliggende periode ontwikkelde het zich echter spectaculair in Europa en juist deze stroming werd vastberaden en effectief verspreid, meer dan de versies van het christendom die zich elders ontwikkelden.

Hierdoor zagen Europeanen en Amerikanen de niet-Europese vormen van het christendom in het verleden bijna geheel over het hoofd en werden Azië en Afrika eerder gezien als passieve ontvangers van een religie van Europese en Amerikaanse missionarissen en zendelingen, dan als bakermat van oude, bloeiende en onafhankelijke christelijke tradities. In dit boek hebben we geprobeerd het belang van deze niet-Europese tradities weer te geven plus de rol die de Europeanen speelden in de verspreiding van het christendom in latere eeuwen, maar ook hoe niet-Europeanen de boodschap die zij hoorden op creatieve wijze interpreteerden.

Voor dit boek is geen kennis van de christelijke geschiedenis of theologie nodig.

Achterin staat een verklarende woordenlijst voor degenen die onbekend zijn met bepaalde termen. Ook is er een literatuurlijst per hoofdstuk met leessuggesties voor hen die zich meer willen verdiepen in bepaalde onderwerpen die aan de orde komen. Wij hopen dat dit Handboek veel lezers hiertoe inspireert, of ze nu christen zijn of niet. De geschiedenis van het christendom mag dan soms gewelddadig, inspirerend, schokkend, tragisch, komisch of gewoon bizar zijn, maar is zeker nooit saai.

Recensie

door Tsenne Kikke
In dit mooie en rijk geïllustreerde boek wordt ons een overzicht geboden over 2000 jaar christendom. De schrijver vertelt in een prachtige schrijfstijl niet alleen hoe het christendom de wereld veranderde, maar ook hoe de wereld het christendom beïnvloedde.

'De geschiedenis van het Christendom' focust zich dus in hoofdzaak op de algemene contouren van de ontwikkeling van de christelijke godsdienst maar belicht in de laatste hoofdstukken ook de huidige situatie van het christelijk geloof in de verschillende continenten. De mooie chronologische opbouw is heel verhelderend en het boek verzandt nergens in nutteloze details.

Achterin staat een verklarende woordenlijst voor hen die onbekend zijn met bepaalde termen. Ook is er per hoofdstuk een literatuurlijst met leessuggesties. Een uitnodigend boek voor niet-ingewijden en tegelijkertijd een standaard werk met veel interessante feiten en verrassende invalshoeken voor theologen.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht