ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Daar word je beter van!

Piet Schelling

Daar word je beter van! Type: Paperback
Uitgever: Kok
Gewicht: 231 gram
Aantal Pagina's: 160
ISBN: 90-435-1490-X
ISBN-13: 978-90-435-1490-3
Categorie: Christendom
Richtprijs: € 14,5

Korte Inhoud


In dit boek gaan elf gemeenteleden op zoek naar antwoorden op de grote vragen rond geloof, ziekte en genezing. Zij gaan daartoe bij zichzelf te rade, luisteren naar elkaar, lezen de Bijbel en gaan ook actief op zoek naar andere geluiden. Er wordt uitgebreid verkend wat ziekte met ons doet, wat de rol van God is bij genezing en wat de functie is van bidden of van een kerkdienst. Er is aandacht voor handoplegging en ziekenzalving, voor de geneeskunde en de alternatieve geneeswijzen. Voor het omzien naar zieken en voor de vraag of je ook vrede kunt hebben met je ziekte of beperking.

In het pastorale werk krijgt men bij herhaling te maken met kwesties over geloven en gezondheid. Vooral in situaties waarin mensen persoonlijk tobben met hun gezondheid. Niet alleen zoeken ze hulp in de gezondheidszorg, maar ook gaan zij voor hulp naar God. Immers, spreekt de Bijbel niet over de gave van genezing?

De vraag in dit boek gaat erover of christenen niet veel meer een beroep moeten doen op deze genezende kracht van God. Nagegaan wordt hoe het zit met de rol van God bij ziekte en genezing. Niet iedereen ontvangt genezing na gebed; in sommige gevallen bleef genezing uit, ondanks de roep tot God.

Dit boek wil mensen en groepen die te maken hebben met ziekte helpen bij de vragen die op hen afkomen in hun verlangen naar genezing. En mensen steunen die om hen heen staan.

Dr. Piet Schelling is predikant in de Protestantse gemeente Monster. Hij publiceerde onder meer boeken over de Bijbel, alternatieve geneeswijzen, muziek, christelijk geloof en pastoraat.

Uittreksel


Blz. 7: De kracht van dit boek ligt in de grote openheid waarmee opvattingen over geloof, ziekte en genezing aan de orde komen in het leven van de christelijke gemeente. Dit boek luistert ook naar anderen: 26 verhalen van niet-christenen maken duidelijk dat we allemaal mensen zijn die op een bepaalde manier met ziek zijn worden geconfronteerd.

Ik beschouw deze uitgave als een van de nieuwe impulsen aan het geloofsgesprek in de Protestantse Kerk over de relatie van gezondheid en geloof. Steeds nadrukkelijker bezinnen christenen zich daarop. In de herfst van 2007 publiceerde de Charismatische Werkgemeenschap Nederland samen met de Lucasorde het manifest Gebed en Genezing. Mij werd het manifest overhandigd en ik heb toen beloofd dat vragen over gebed en genezing op de agenda van de Protestantse Kerk zouden komen.

Dit nieuwe boek bewijst dat dit ook gebeurt. Bijzonder is dat het boek is opgekomen vanuit het grondvlak van onze kerk: de Protestantse gemeente te Monster.

Het verheugt me dat in dit boek moderne geneeskunde als een gave van God gezien wordt en niet alleen als iets wat tegenover 'genezing op gebed' staat. Het omgekeerde is ook het geval. Lange tijd hebben gebedsgenezing en geneeskunde in een soort 'concurrentiepositie' tegenover elkaar gestaan waardoor het gesprek in de kerk zich in een impasse bevond.

Waar gebeden wordt om genezing blijkt het Bijbels gezien steeds te gaan om het heel worden van de totale mens. Het spreekt me aan dat vragen over de samenhang van genezing, vergeving en verzoening in dit boek aan de orde komen.
Het boek van deze gemeente beschouw ik als een zeer waardevolle impuls voor 'het geloofsgesprek en de roep om verdieping van geloven' in de Protestantse Kerk in Nederland, waar de Visienota om vraagt. Ik beveel dit boek dan ook van harte aan. Ik hoop dat veel mensen ook op het terrein van gebed en genezing leren leven van de verwondering. Ik spreek de wens uit dat onderlinge bezinning in de kerk mede door de bijdrage van dit boek zicht geeft op de reële aanwezigheid van Jezus Christus in onze werkelijkheid.

Ds. Gerrit de Fijter

Recensie

door Tsenne Kikke
Wat doet ziekte met ons? Wat is de gave van genezing en hoe zou je kunnen ontdekken of je die hebt? Hoe ging Jezus met zieken om en hoe kunnen wij dat doen? Hoe kunnen we handoplegging, zegening en ziekenzalving laten functioneren? Wat te denken van alternatieve geneeswijzen en hoe ermee om te gaan? Wat als je ziek blijft en daar vrede mee hebt? Hoe gaan niet christenen met ziekte om? En hiermee is het aantal onderwerpen nog lang niet uitgeput.

De kracht van het boek is zo tegelijkertijd een klein beetje zijn zwakte. Er komt een breed scala aan vragen aan de orde die ieder op hun beurt weer een breed spectrum aan genuanceerde antwoorden ontvangen. In een interview voor de regionale radio vinden twee leden van de werkgroep het moeilijk om het kernpunt of de conclusie van het boek te vinden. Voordat ik met lezen begon, had ik gehoopt op meer richting. Die hoop had de kerkenraad van Monster waarschijnlijk ook. De oorspronkelijke opdracht die aan de werkgroep werd geteld, was: kom op het spoor van wat begaanbare wegen zijn voor onze tijd en onze gemeenschap om de helende kracht van God operationeel en manifest te maken tot welzijn voor mensen binnen en buiten de kerk. De tekst van deze opdracht is wel terug te vinden op de website van de gemeente Monster, maar keert niet terug in het boek.

Al met al lijkt dit boekje me heel geschikt voor kerkenraden die zich willen bezinnen op de vraag wat de kerk van Christus voor de zieken in de gemeente betekenen kan.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht