ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De laatste dagen van Jezus

Originele titel: Jesus, the final days

Craig Evans en Tom Wright

De laatste dagen van Jezus Type: Paperback
Uitgever: Kok
Gewicht: 250 gram
Aantal Pagina's: 189
ISBN: 90-435-1740-2
ISBN-13: 978-90-435-1740-9
Categorie: Christendom
Richtprijs: € 19,8

Korte Inhoud


De ideeën over wat er rond Jezus dood en begrafenis gebeurd is, lopen uiteen. Was de opstanding spiritueel of lichamelijk? Wat zeggen de historische gegevens?

Evans en Wright gaan vanuit historisch perspectief na wat de bronnen zeggen. Zij geven achtergrondinformatie over bijvoorbeeld het dragen van de doornenkroon en begrafenisrituelen. Ook laten zij overtuigend zien dat de discipelen in een lichamelijke opstanding geloofden.

Craig Evans is hoogleraar Nieuw Testament in Canada. Tom Wright is anglicaans bisschop te Durham en schreef meerdere boeken.

Uittreksel


Blz. 173: Op het gebied van Bijbel en theologie gaapt er dikwijls een diepe, en helaas vaak te diepe kloof tussen de kerk en de universiteit. Men meent dat de academische wereld zich alleen bezighoudt met ideeën, bewijsvoering en verstandelijke bespiegelingen; kortom, de spreekwoordelijke ivoren toren. Daarentegen beschouwt men de kerk als de plaats van de praktijk, waar het christelijk geloof handen en voeten krijgt, zoals in eredienst, evangelisatie, geloofsopbouw en gebed. Hoewel deze scheiding, deze tweedeling wel voorkomt en door sommige groepen aan beide zijden in stand wordt gehouden, is zij kunstmatig. Ze doet geen recht aan de waardevolle en veelzijdige inbreng door de eeuwen heen van zowel kerk als wetenschap; ze weerspiegelt niet het feit dat beide van wezenlijk belang zijn geweest om een rechtzinnig, in de praktijk gebracht christelijk geloof te bevorderen en te onderhouden. Vandaag de dag is het hard nodig dat christenen podia blijven bouwen waarop wederzijdse opbouw kan plaatsvinden; podia waarop het beste wat kerk en wetenschap te bieden hebben, bijeengebracht kan worden in gesprek, studie en zending, tot eer van God.

De drie hoofdstukken waaruit dit beknopte boek bestaat, zagen in eerste instantie het daglicht als voordrachten in de lezingenreeks 'Symposium voor Kerk en Universiteit' aan Crichton College. Als coördinator van het gehele 'Symposium voor Kerk en Universiteit'-initiatief heb ik deze lezingenreeks bedacht en opgezet om een begin te maken met het overbruggen van de eerdergenoemde kloof en scheiding, en om een verbondsrelatie op te bouwen tussen de Faculteit voor Bijbel en Theologie van Crichton en kerken uit de directe omgeving, met wederzijdse opbouw en een gezamenlijke bediening als doel. Voor deze lezingenreeks werden mensen uitgenodigd met een internationale wetenschappelijke reputatie van hoog niveau op het gebied van Bijbel of theologie, die bovendien aantoonbaar toegewijd zijn aan en hun bijdrage leveren aan de zendingsopdracht van de christelijke kerk. Gelukkig hebben Tom Wright (in 2003) en Craig Evans (in 2004) de uitnodiging aangenomen om de eerste voordrachten in deze nieuwe reeks te houden. In latere jaren werden ze gevolgd door onder meer Gordon Fee, Maxie Dunnam en Dennis Hollinger.

Dit boek bestaat uit twee lezingen van Craig Evans (respectievelijk over Jezus' dood en begrafenis) en een van Tom Wright (over Jezus' opstanding), die zijn geredigeerd ten behoeve van publicatie voor een breder publiek. Aangezien beide sprekers zich richtten op het leven van Jezus, sloten de gekozen voordrachten mooi op elkaar aan. De essays hebben niet alleen hetzelfde thema (het leven van Jezus) maar ook dezelfde focus, dezelfde intentie.

Recensie

door Tsenne Kikke
Het boek geeft ons een evaluatie weer van de historische feiten en drukt er ons op om een onderscheid te maken tussen die historische feiten en de metaforen. Velen maken de vergissing om alles té letterlijk op te nemen.

Enerzijds geven de schrijvers ons een overzicht van de relevante bewijsmaterialen en postuleren wat er werkelijk - of, in sommige gevallen: hoogstwaarschijnlijk zou kunnen zijn gebeurd. Daarin houden ze rekening met het feit dat ze niet mogen torsen aan het bestaande, christelijke geloof.

Anderzijds wijzen Craig Evans en Tom Wright er ons op dat de metaforen en de symboliek, die de inhoud van de teksten in onszelf oproepen, niet wil zeggen dat deze symboliek niets méér is dan die metaforen. We moeten dus achter de woorden leren lezen. Toch moeten we gelijkenissen als gelijkenissen blijven lezen, en historische beschrijvingen als historische beschrijvingen. Het boek helpt ons daarin.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht