ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Homeopathie

Iemand die homeopathie beoefent is een homeopaat.

Homeopathie wordt de laatste tijd sterk door talrijke sceptici aangevallen. Het berust op het gelijksoortigheidsprincipe, in het Latijn: 'similia similibus curentur', gebaseerd op de ideeën van Paracelsus (1493-1541) en op die van Samuel Hahnemann (1755 - 1843), die het een naam gaf en haar principes in zijn werk 'Organon' vastlegde. Het is 'de geest' van het product dat het doet en niet het product zélf. De homeopathische behandeling bestaat in het voorschrijven van homeopathica, extreme verdunningen van stoffen die bij toediening dezelfde symptomen als de te bestrijden ziekte zouden oproepen.

Homeopathische middelen worden bereid op basis van een extract van minerale, plantaardige of dierlijke oorsprong. Op basis van deze gelijkheid aan symptomen, of gelijksoortigheidsbeginsel, wordt het middel geacht een effectieve geneeswijze te zijn. De grondstof of oertinctuur wordt in een aantal stappen verdund en geschud, het zogenaamde 'potentiëren'. Homeopaten beroepen zich echter op de theorie dat bij het potentiëren de werking van de grondstof op het oplosmiddel overgaat. Met potentiëren wordt bedoeld: sterker, of potenter maken door verdunnen en schudden.

De productie van homeopathische middelen zelf gebeurt in verschillende stappen. Eerst wordt de stof vermalen met een oplosmiddel, water of alcohol, en daar een tijd in geweekt. Zo ontstaat de moeder- of oertinctuur. Die bij elke verdunning telkens flink moet worden geschud, het zogeheten 'potentiëren'. Dit heet zo, omdat bij deze bewerking het middel geacht wordt aan kracht te winnen: de energiesignatuur neemt toe. Het schudden vindt plaats door de fles met de oplossing krachtig tegen een verend oppervlak te slaan. Hahnemann gebruikte hiervoor zijn in leer gebonden notitieboek. Oorspronkelijk schreef Hahnemann 40 zulke schuddingen voor, maar maakte er later 10 van omdat hij ontdekt had dat hij daarmee dezelfde resultaten boekte.

Belangrijk te noteren is, dat klassieke homeopaten zeggen dat ze gericht te zijn op het versterken en weer in evenwicht brengen van de persoon die de ziekte heeft, in plaats van de ziekteverwekker, of het pathologische proces, direct te bestrijden. Men is dus gericht op het versterken van de eigen defensie door het stimuleren van het inherent zelfgenezend vermogen, de vis medicatrix naturae.

Homeopathie gaat uit van 3 elementaire niveaus: een fysiek, oftewel lichamelijk niveau, een emotioneel, of gevoelsniveau en een mentaal, of denkniveau. Deze 3 niveaus vormen één geheel, dat wil zeggen lichaam, ziel en geest zijn één geheel, en zijn uniek voor ieder individu.

Alle levende wezens worden bovendien bestuurd door de eigen levenskracht, het vitalisme. Volgens de homeopathie ontstaan gezondheid en ziekte op dit energetische niveau. Wanneer de levenskracht normaal functioneert, is er gezondheid op alle niveaus. Wanneer er daarentegen een verstoring ontstaat in de levenskracht, heeft dit een verstoring op één of meerdere niveaus tot gevolg.

Het homeopathisch middel wordt individueel gekozen op basis van overeenkomst tussen het totaal van de symptomen van de patiënt en het geneesmiddelbeeld. De verstoring wordt in deze visie hersteld als de energieprikkel van het middel gelijksoortig is aan de verstoring in de levenskracht. Hiermee verdwijnt volgens homeopaten het geheel der symptomen van de patiënt.

Bron: Wikipedia

Organisaties gespecialiseerd in homeopathie


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in homeopathie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht