ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: de Einstein-vergelijking en veel meer …, voor beginners

Als de Zon aan de Aarde trekt om die in haar baan te houden, net zoals de Aarde aan de Maan, is dat dan dezelfde kracht die een appel van de boom doet vallen?
door Tsenne Kikke - zondag 9 februari 2020 16:33

Hoewel de gravitatiewet van Newton eenvoudig is, en voor de meeste praktische doeleinden nauwkeurig genoeg, geven de Einstein-vergelijkingen een meer precieze beschrijving van zwaartekracht.

In extreme situaties, zoals bijvoorbeeld de gravitatie rond zeer massieve objecten, zoals zwarte gaten, of voor precisieberekeningen van satelliet- en planeetbanen in ons zonnestelsel, geeft de wet van Newton niet langer het juiste antwoord, en komen de observaties veel beter overeen met de resultaten die men verkrijgt met de Einstein-vergelijkingen.

De relativiteitstheorie geeft ons dus een betere en meer precieze beschrijving van zwaartekracht dan de theorie van Newton. Het is omdat de laatste veel eenvoudiger is, en in de meeste 'normale' situaties het juiste antwoord geeft, dat deze nog steeds veel gebruikt wordt. Voor dat soort situaties geven de gravitatiewetten van Einstein en van Newton ongeveer dezelfde voorspellingen, met als verschil dat de wet van Newton veel gemakkelijker rekenwerk vraagt.

De Einstein-vergelijkingen, vatten de algemene relativiteitstheorie van Einstein samen. Net zoals Newton zijn zwaartekrachtstheorie samenvatte in één formule, namelijk: de Gravitatiewet van Newton, zijn de Einstein-vergelijkingen een wiskundige uitdrukking van Einstein's gehele relativiteitstheorie.

Over dit thema is onderstaande video tot op heden het beste filmpje dat ik ooit heb aanschouwd. Alhoewel relativiteitstheorie een moeilijke theorie is, hebben deze Einstein-vergelijkingen in wezen een eenvoudige interpretatie. Laat je dus niet afschrikken, en neem de nodige tijd om de videoclip te bekijken.

De Einstein-vergelijkingen zeggen dus eigenlijk: kromming = materie. Dit betekent het volgende...

Als ergens op een bepaalde plaats in de ruimte een zwaar object aanwezig is - bijvoorbeeld een ster, zoals onze zon - zit er op die plaats veel massa én energie. De Einstein-vergelijking zegt dan dat op die plaats, en in de nabijheid ervan, de kromming ook groot moet zijn. Die kromming zorgt ervoor dat de baan van objecten - zoals, bijvoorbeeld, die van de Aarde - niet meer rechtdoor is, maar wordt afgebogen, Net zoals een knikker op een kromme tafel een afgebogen pad vormt. De vergelijking zegt dus eigenlijk dat materie de intrinsieke geometrie van de ruimtetijd verandert, en daardoor indirect de baan van objecten beïnvloedt.

Zo Boven, Zo Beneden ?

De wet van behoud van energie is één van de fundamenten van de natuurkunde, of meer specifiek: een behoudswet, die stelt dat de totale hoeveelheid energie in een geïsoleerd systeem te allen tijde constant blijft. Een direct gevolg hiervan is dat energie niet kan worden gecreëerd of vernietigd, maar alleen kan worden omgezet van de ene in de andere vorm, bijvoorbeeld: van chemische energie naar kinetische energie. Zoals we weten, worden ook rauwe voedingswaren in de keuken op deze manier 'veredeld'.

Een ander voorbeeld is potentiëren. In de homeopathie is potentiëren, of dynamiseren, een begrip waarmee wordt bedoeld een omzetting door het sterker, of potenter, maken van een homeopathisch geneesmiddel via wrijving. Wrijving maakt potenter.

Een ander gevolg van deze wet is dat een perpetuum mobile alleen uit zichzelf kan blijven bewegen, indien het in het geheel geen energie afgeeft aan zijn omgeving - in de praktijk is dat onhaalbaar.

Volgens de speciale relativiteitstheorie van Albert Einstein is massa een vorm van energie, en kunnen energie en massa in elkaar overgaan. Er is dus maar weinig onderscheid tussen materiedeeltjes en energiedeeltjes, daar ze in elkaar kunnen veranderen via, onder andere, annihilatie. Dit is echter niet van invloed op de totale hoeveelheid energie in een gesloten systeem. De Wet van behoud van energie gaat dus over het behoud van de totale hoeveelheid energie in een geïsoleerd systeem, inclusief rustmassa-energie mc² en alle andere vormen van energie.

In het filmpje werd er over drie soorten velden gesproken, namelijk: een elektrisch veld, een magnetisch veld en een temperatuurveld. Tevens bestaan er verschillende vormen van energie, waaronder: kinetische, thermische, mechanische,  nucleaire, en zo meer.

Wetende dat alles energie is, materie een soort van 'gestolde energie', en dat de hoedanigheid van materie wordt gewijzigd, afhankelijk van welke kracht er van buitenaf doorheengaat, kan men zich de vraag stellen in welke mate het ene lichaam het andere kan beïnvloeden. En, indien zo: welke gevolgen daaruit kunnen voortvloeien... Enig idee?

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht