ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier ZelfKennis: over het Onzevader, oftewel het Paternoster

Tsenne Kikke Auteur
Tsenne Kikke

Geplaatst op
zondag 30 juni 2024 22:44

Waarom bidden mensen, wetende dat geen enkele heilige, engel, godheid of wat dan ook hen, bijvoorbeeld in oorlogstjden, zal beschermen tegen rampspoed, verwonding of dood. Nochtans is vooral het OnzeVader voor elke eclecticus een aanrader...

Volgens zijn is het 'Onzevader', of 'Paternoster', tezamen met de 'Wees Gegroet', het 'Ave Maria', twee gebeden die door de diverse christelijke en katholieke gemeenschappen, evenals door de afgeleide en afgescheurde godsdiensten, het meest gepreveld, hardop uitgesproken of bezongen worden.

Maar, heb je énig idee hoeveel van die miljoenen, of meer dan een miljard mensen, er één woord van verstaan? Mijn gok: ik denk een honderdtal, misschien? Oké, misschien is het getal ietwat té hoog gegrepen, gewoonweg omdat ik het niet 'weet'. Maar meer? In ieder geval niet, gegarandeerd. Waarom?...

Het antwoord werd al honderd jaar geleden door Gurdjieff gegeven, en kwam erop neer dat geen mens weet hoe te bidden.

Hij had het dus over de gewone sterveling, die met zijn gewone dagdagelijks 'wakend bewustzijn', zijn 'papegaaientaal', en 'geleende kennis' niet beseft waarom hij aan zijn zogenaamde 'Vader die in de Hemelen is', op het einde van het gebed de smeekbede uitspreekt: "... en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade"..

In wezen vraagt de biddende persoon dus aan zijn eigen Vader...

(1) 'om hem niet meer te bekoren' - en,

(2) om hem 'van het Kwade te verlossen'; dit, terwijl diezelfde Vader de zogenaamde Duivel heeft geschapen teneinde ons te verleiden. :-)

Anders gezegd: de metaforische duivel kan er niets aan doen, gewoonweg: omdat het zijn opdracht is. De biddende persoon vraagt dus om daarmee te stoppen... Een iets, waaraan de Vader niet kan voldoen - want, dan moet hij die 'duivel' vernietigen, en dat wil Hij niet. Sterker zelfs: Hij kan het niet - of, hij moet het gehele systeem én de gehele mensheid daarbij vernietigen.

De vraag, die hier aan de gewone mens wordt gesteld, is: "Besef je dit allemaal wel?". Neen? Blijf dan maar gerust bidden...: het verandert toch niets aan de bestaande zaken. Anders gezegd: je doet er geen kwaad mee.

Hoe kan een paternoster jou bijstaan?

Ter herhaling: het OnzeVader is enkel en alleen voor elke eclecticus een aanrader, inclusief gebruikmaking van een paternoster, ook rozenkrans genoemd. Het is een gebedssnoer dat men in de Rooms-Katholieke Kerk voor het rozenkransgebed gebruikt, en uit 6 grote en 53 kleine kralen bestaat. Vanwege het feit dat men de rozenkrans in wezen driemaal doorloopt, bidt men vijftienmaal het Onzevader en honderdvijftigmaal het Weesgegroet.

Over de oorsprong ervan vindt men op Wikipedia de volgende tekst...

De oorsprong ervan moet namelijk worden gezocht in de vervanging van het monastieke psalmgebed. Het bidden van honderdvijftigmaal een Weesgegroet is in feite een vereenvoudiging voor het gewone kerkvolk dat de 150 psalmen niet uit het hoofd kon opzeggen, zoals de kloosterbroeders dat wel konden. Eerst werd er vooral honderdvijftigmaal een Onze Vader gebeden. Later werd hieraan in het Westen de devotie tot Maria verbonden. De rozenkrans kreeg de vorm zoals we hem vandaag kennen in de 15e eeuw door de prediking van de dominicaan Alanus de Rupe (ca. 1428 - 1475). In 1463 zou Maria aan hem zijn verschenen, rond 1470 zou hij in Douai de 'Broederschap van de Heilige Rozenkrans' hebben opgericht, maar overleed op 47-jarige leeftijd in Zwolle.

Anders gezegd: hoe dichter bij de bron, hoe zuiverder het water. Bid dus enkel en alleen OnzeVaders. En, om de tel niet kwijt te raken, is het handig om zo'n rozenkrans bij de hand te hebben... Je kan ook de verkorte versie bidden, oftewel: een rozenhoedje, door slechts eenmaal rond te gaan. :-)

Doch, beste eclecticus, is - zoals je reeds weet - (1) het waarom ervan primordiaal, en (2) dat het bidden stelselmatig moet worden aangeleerd.

Kortom: een rozenkransgebed is - net als aan Zelfkennis doen - niet voor de gewone mens weggelegd, maar ook dat wist je al.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En, voel jij je geroepen om Spiritualia te sponsoren?
Klik dan op deze link. Alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Indien je zo'n (bak)steentje bijdraagt, ook eventueel via een aankoop of een Zoek&Vind abonnement, mogen we jouw naam hieronder publiceren? Laat het ons weten! -

Ook kan je dus in onze webshop iets aankopen, waaronder:
Archetypen vragenlijst
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er...: Eclecticus!

En, dan heb je nog ...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie… 
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Een Cursus in Wonderen - A Course in Miracles: een introductie.

Interesse in Kabbala en de Boom des Levens?

Pssst! Jij, ja jij! Leren werken met Runen?… De handleiding is beschikbaar!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht