ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Indien je in het antwoord bent geïnteresseerd, moet je wel de gehele tekst lezen!
door Tsenne Kikke - vrijdag 27 november 2020 17:29

Wie ben je...: heel diep in jouw archetypische zelf?

De 'Archetype Test' geeft jou de mogelijk om jezelf met een Griekse godheid te kunnen vergelijken teneinde aan de weet te komen wie je in wezen bent. Daarmee wordt bedoeld: wie ben je indien je alle maskers laat vallen? En, geloof me of niet: je zult jezelf daarin voor 75% tot 100% kunnen herkennen. En natuurlijk kan je aan jouw partner vragen om dezelfde test te doen - want, volgens mij is het primordiaal te weten met welk archetype een mens te maken heeft. Al was het maar om een persoon beter te kunnen begrijpen, om hem/haar achteraf beter te kunnen aanvaarden, onvoorwaardelijk lief te hebben, en zo meer.

Het begrip 'archetype' is afkomstig van Carl Gustav Jung (1875 – 1961): "Een archetype is een instinctief gedragspatroon, dat deel uitmaakt van het collectief onbewuste". Collectief, omdat het niet individueel is, maar algemeen en bij alle mensen over de hele wereld hetzelfde. Daarom vindt je deze archetypes terug in mythes, sprookjes en legendes.

Volgens Jung  is de Anima het beeld dat mannen hebben van de vrouw in zich, en de Animus het beeld dat vrouwen hebben van de man in zich. Er zijn twee verschijningsvormen van de Anima en Animus: een innerlijke en een uiterlijke. De innerlijke verschijnt in onze dromen en de uiterlijke tijdens onze waaktoestand. Er is, bijvoorbeeld, sprake van een uiterlijke Anima wanneer een man zijn Anima beeld projecteert op een vrouw uit zijn omgeving.

Mogelijk komt hier ook de uitdrukking ‘tegengestelden trekken elkaar aan’ vandaan; mannen vallen onbewust op de Anima in zich. In de jonge jaren is de Anima bijna altijd de moederfiguur van het kind, later wordt de Anima-rol door talloze andere figuren overgenomen. De Anima en Animus in ons zijn door onze cultuur echter diep weggezonken. Mannen worden immers geacht hun vrouwelijke trekken zoveel mogelijk te verbergen - en, vrouwen hun mannelijke trekken.

Jung toonde aan dat deze motieven niet door migratie, niet door taalbeïnvloeding, noch door een andere uiterlijke omstandigheid zijn gevormd, maar voortvloeien uit overgeërfd, instinctief gedrag. Archetypen zijn dus de grondpatronen van dit instinctief gedrag.

In deze test werd er gebruik gemaakt van Griekse mythologische godheden, maar er konden evenzeer Romeinse godheden worden genomen, of Noorse, Indische, Afrikaanse, Etruskische, Babylonische, Egyptische, of welke dan ook.

Weet, dat sagen, mythen, fabels, en sprookjes dingen uit het dagelijkse mensenleven in een symbolische taal kunnen weergeven. Om die reden zijn alle goden die we kennen, gemaakt naar het beeld en gelijkenis van de mens.

Vooral in oude tijden hechtte men veel waarde aan mythen en legenden. Anderzijds, staat de hedendaagse mens meestal totaal losgekoppeld van de wereld van het onzichtbare, van de wereld van energieën. Nochtans is alles energie.

Zo is ons lichaam een gestolde vorm van energie, net als ijs een gestolde vorm is van water, stoom of waterdamp. Ons lichaam bestaat uit 96% ruimte en slechts 4% atomen, waaruit onze materie is opgebouwd. Maar ook het heelal met haar meer dan 150 miljard sterrenstelsels bestaat uit 96% ruimte.

In oude beschavingen had men veel respect voor die wereld van energieën. Om een onderscheid te maken tussen de ene energie en die tientallen andere, gaf men ze namen. Uit die namen ontstonden personen, of godheden, die de eigenschappen die die namen inhielden vertegenwoordigden. Zo kende men de energie van de vruchtbaarheid, maar ook die van de oorlog, of die van de liefde. En de energie van de ondergrondse Aarde met al haar rijkdommen verschilde sterk van die van de diepte van de zeeën en oceanen. Zo regeerde Hades in de Griekse mythologie over de onderwereld, terwijl Poseidon de diepten van de oceanen werd toegewezen.

Men gaf aan deze energieën menselijke gedaantevormen en menselijke attributen en werden 'goden' genoemd omdat ze krachten vertegenwoordigden die boven de gewone mens stonden. Natuurlijk bestonden deze goden niet in de werkelijke wereld, maar nogmaals: wél de energieën die ze vertegenwoordigden.

Zo beïnvloedt de Maan op een totaal onzichtbare manier de getijden, maar ook de Zon en al zijn omringende planeten beïnvloeden zowel onze planeet als al het leven op Aarde. De invloed van de Maan verschilt totaal van de invloed van de Zon, en zo heeft elke planeet een specifieke, unieke invloed. Dit heeft tot gevolg, dat elke planeet op een andere manier ons diepste wezen, onze essentie, heeft gevormd en blijft beïnvloeden, ons gehele leven lang.

Tussen haakjes: De Oude Grieken en Romeinen kenden maar 5 planeten, namelijk: Mercurius (Hermes), Venus (Aphrodite), Mars (Ares), Jupiter (Juno) en Saturnus. Daarbij kwamen nog de Aarde (Gaia) en de Zon (Helios/Apollo). Neptunus/Poseidon regeerde over de Oceanen - en, de planeet Uranus werd in 1781 ontdekt, Pluto in 1933.

Om een duidelijk onderscheid te maken tussen de ene energie en de andere gaf men ze dus namen. Nadat ze benoemd werden, verkregen ze symbolische gestalten in de vorm van op mensen gelijkende wezens met menselijke eigenschappen. In die Oudheid bestond er nog geen alfabet, en dus ook geen geschreven woorden. In plaats daarvan was er, onder andere, het pictografisch schrift. Daarom waren ook afbeeldingen heel toepasselijk, omdat het een taal was die elke sterveling kon begrijpen.

Hoe ‘achterlijk’ en ‘primitief’ waren de Egyptenaren, bijvoorbeeld? Weet, dat zij 5.000 jaar geleden piramiden bouwden - en, noteer hierbij dat wij, de moderne mensheid, niet in staat zijn zulke bouwwerken in elkaar te steken, ook niet als zelfs alle bouwondernemingen de handen in elkaar slaan. De binnenmuren van deze piramiden, maar ook die van de tempels en andere gebouwen, waren met godenafbeeldingen gedecoreerd, soms geschilderd, soms uitgehouwen, en overal vond men standbeelden die deze goden afbeeldden. Deze Oude Egyptenaren hadden daadwerkelijk voeling met de wereld van energieën.

Jouw archetypische essentie wordt ook, vanaf jouw conceptie en geboorte, door energetische velden van buitenaf beïnvloed. Tracht er zélf voeling mee te verkrijgen. Deze test, bestaande uit eenvoudige vragen, helpt jou om de energie te ont-dekken die het dichtst bij jou staat. We houden het bij de Griekse mythologie, maar zoals we reeds vermeld hebben, tref je soortgelijke verpersoonlijkte energievelden ook in andere sagen, legenden en mythologieën aan. Zo staat Eros uit de Griekse mythologie gelijk aan Amor uit de Romeinse; of Poseidon staat gelijk met Neptunus, et cetera. De uitspraak: ‘Als het kind maar een naam heeft’, kunnen we hier gerust vervangen met: ‘Als het energieveld maar een naam heeft’.

Nog iets...

Het lichaam, het stoffelijke voertuig van onze essentie, is het product van zowel aangeborenheid als van ingeborenheid. Een woordje uitleg...

Aangeborenheid: we zijn het product van erfelijkheidsfactoren, ontstaan uit de versmelting van een mannelijke zaadcel met een vrouwelijke eicel, waarvan onze ouders de dragers waren. Beide cellen dragen in zich de evolutionaire resultaten die uit een 14 miljardtal jaren leven zijn ontstaan, beginnende met datgene dat ‘Big Bang’ wordt genoemd. Het wezen dat we ‘homo erectus’, of ‘homo sapiens’ noemen, komt wel veel later op het toneel, doch hij ook is ontstaan dankzij al het voorgaande.

Ingeborenheid: de essentie is ingeboren. Gedurende de eerste negen maanden na onze conceptie, tijdens de vorming van het embryonale lichaam, wordt de essentie gevormd. De krachten die onze essentie vormden, zullen dan ook tijdens ons ganse leven een belangrijke rol blijven spelen. Zelfs als deze essentie het animale niet ontstijgt, blijven de persoonlijkheden - die daaruit zijn ontstaan - als maskers (persona) op dat lichaam kleven, omdat datgene wat ze verbergen deel uitmaakt van het stoffelijke waarmee ze vergroeid zijn.

Dit is slechts een simplistische beschrijving van ons uitgangspunt, want de werkelijkheid is natuurlijk veel gecompliceerder. Anderzijds, en daar gaat het hier tenslotte om, is het invullen van de Vragenlijst poepsimpel.

Wat krijg je voor jouw investering van 25 euro?

1) Een Vragenlijst voor Vrouwen' - of, een 'Vragenlijst voor Mannen', dit, afhankelijk van jouw bestelling, inclusief een blad waarop je jouw antwoorden kunt aanduiden. Dat blad, waarop je de antwoorden hebt genoteerd, hoef je niet terug te zenden.

2) Nadat je het resultaat van jouw antwoorden (nogmaals: niet de antwoorden zélf - want, die zijn privé!) hebt overgemaakt, verkrijg je de uitgebreide tekst met betrekking tot jouw archetype, inclusief gegevens over het 'tegengestelde waartoe je instinctief bent aangetrokken. Er valt dus veel te lezen!

Interesse? Ga dan naar de webshop via deze link of, rechtstreeks naar...

- Archetypische Vragenlijst voor Mannen, via deze link - ofwel naar...

- Archetypische Vragenlijst voor Vrouwen, via deze link - en,

... achteraf kan je daarover via e-mail nog zoveel vragen stellen als je maar wilt.

O ja!.... En, vraag aan de persoon met wie je samenwoont om net hetzelfde te doen, hé!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht