ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Geloof jij in het bestaan van duivels? - Deel 2

Hoe mensen het duivelse aan Tegenwerkende Krachten verbinden - 2.
door Tsenne Kikke - maandag 19 oktober 2020 16:55

Deel 1 begon met de woorden: "Ongelooflijk veel mensen lopen nog immer met de Middeleeuwse overtuiging rond dat duivels daadwerkelijk bestaan. Waar haalden ze die driedubbele onzin ooit vandaan?..."

Of ik met delen 2 & 3 & 4 die mensen bereik, opdat ze hun vastgeroeste overtuigingen overboord zouden werpen, betwijfel ik ten zeerste. Maar hopelijk bereik ik er wel enkele jonge, onaangetaste 'gezonde geesten' mee. :-)

Ook vermeldde ik in deel 1 dat de aanduiding 'Satan' als gepersonifieerd, hemels wezen in de Hebreeuwse Bijbel wel degelijk op vier plaatsen voorkomt. Maar, in geen enkel geval wordt hij als personificatie van het kwaad afgebeeld, integendeel: in de meest uitgebreide beschrijving in Job is het een engel die als aanklager in het goddelijk gerechtshof fungeert en werkt in opdracht van God. Enkele Bijbelse voorbeelden daarvan zijn...

Job Hfst. 1 - verzen 1-22:

Eens leefde er in Us een onberispelijk en rechtschapen man die Job heette; hij vreesde God en hield zich ver van het kwaad. Zeven zonen had hij en drie dochters; hij bezat zevenduizend stuks kleinvee, drieduizend kamelen, vijfhonderd span runderen, vijfhonderd ezelinnen, en zeer veel slaven en slavinnen: hij was de rijkste man van heel het Oosten. Zijn zonen waren gewoon om de beurt een dag feest te geven, ieder in zijn eigen huis; ook hun drie zusters nodigden zij op die maaltijden. Als ieder aan de beurt was geweest, riep Job hen bij zich voor een reinigingsceremonie; vroeg in de morgen bracht hij dan een brandoffer voor ieder van hen, "Want," zei hij, "misschien hebben mijn zonen gezondigd en God in hun hart vervloekt." Dit was zijn vaste gewoonte.

Op de dag dat de hemelingen gewoonlijk bij Jahwe hun opwachting maken, kwam ook Satan met hen mee. En Jahwe zei tot Satan: 'Waar ben je allemaal geweest?'

'Ik heb rondgezworven over de aarde,' antwoordde Satan.

'Wel,' vroeg Jahwe,' heb je ook gelet op Job, mijn dienaar? Op aarde is er geen tweede zoals hij, onberispelijk, rechtschapen, hij vreest God en houdt zich ver van het kwaad.'

Satan gaf ten antwoord: 'Hij vreest God niet voor niets! Gij hebt hemzelf, zijn familie en heel zijn bezit aan alle kanten omgeven en beschermd, Gij zegent al wat hij onderneemt, en zijn bezit grijpt steeds verder om zich heen in het land. Maar pak hem eens aan, tref hem in al wat hij heeft: wedden dat hij U vloekt in uw gezicht.'

Toen zei Jahwe tegen Satan: 'Goed, al wat hij heeft is in jouw hand, alleen van hemzelf moet je afblijven.' En Satan verliet de vergadering.

Welnu, op de dag dat de zonen en dochters van Job weer hun feestmaal hadden in het huis van hun oudste broer, komt daar een bode bij Job met de tijding: 'De runderen waren aan het ploegen, vlakbij graasden de ezelinnen, en daar komen de Sabeeën ons overvallen: ze roven het vee en slaan de knechten neer met het zwaard. Ik kom het u vertellen, ik ben de enige die over is.'

Hij was nog niet uitgesproken, of een volgende kwam met de tijding: 'Een geweldig vuur is uit de hemel neergeregend, heeft vreselijk huisgehouden onder schapen, geiten, herders en ze vernietigd. Ik kom het u vertellen, ik ben de enige die over is.' Hij was nog niet uitgesproken, of weer kwam iemand met de tijding: 'De Chaldeeën hebben in drie groepen onze kamelen overvallen: ze hebben de dieren geroofd en de knechten neergeslagen met het zwaard. Ik kom het u vertellen, ik ben de enige die over is.'

Hij was nog niet uitgesproken, of een vierde kwam met de tijding: 'Uw zonen en dochters hielden hun feestmaal in het huis van hun oudste broer; daar komt een machtige windhoos uit de woestijn en valt op alle vier de hoeken van het huis: het stort in en uw kinderen vinden de dood. Ik kom het u vertellen, ik ben de enige die over is.'

Toen scheurde Job zijn kleed, schoor zijn hoofd kaal, wierp zich plat op de grond en zei: 'Naakt kom ik uit de schoot van moeder aarde, naakt keer ik daar terug. Jahwe geeft, Jahwe neemt, gezegend de naam van Jahwe.'

Ondanks deze gebeurtenissen zondigde Job niet; hij deed God geen enkel verwijt.

Wat 'God' betreft...

Zoals je weet (omdat ik het in deel 1 vermeldde), is er maar één God, namelijk: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. :-)

Wat de duivel betreft...

Een groot deel van de zogenaamde 'christelijke gelovigen' - je weet wel: de mensen die volgens de leerstellingen van Christus zouden moeten leven - geloven echt dat de duivel in de hel de scepter zwaait. Nochtans kunnen we op verschillende plaatsen lezen dat hij over de Aarde regeert. Anders gezegd: indien er daadwerkelijk een 'hel' bestaat, leven we er middenin. Om die reden bestaat de kunst er uit om van deze hel een hemel op aarde te maken.

Nota: Het vervolg van deze tekst staat in de rubriek 'Eclecticus'.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stoppen we ermee op 31/12/2020 ???

Of, voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren, opdat we tóch online blijven?

Dit kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Ook kan je in onze webshop iets aankopen, waaronder:

Archetypen vragenlijst
Boeken (sterk afgeprijst)
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

En.., voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er Eclecticus!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht