ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Wat is een eclecticus?

Wat is een eclecticus, meervoudsvorm: eclectici?
door Tsenne Kikke - donderdag 3 mei 2012 11:03

Op de vraag: ‘Wat is een eclecticus?’ zijn de volgende voorbeelden en antwoorden van  toepassing...

“Een eclecticus is een persoon die, bijvoorbeeld, uit elk boek dat hij leest, elke religie die hij onderzoekt, of uit eender welke studie die hij onderneemt, het beste neemt. Als psycholoog zal hij zich niet aan Freud, Jung, Adler of wie dan ook vastklampen, maar een studie maken van de psychologie in het algemeen en er – enkel  en alleen dat wat voor hemzelf het dichtst bij zijn waarheid ligt – eruit halen en overnemen.

In wezen is een eclecticus het tegenovergestelde van een specialist, die alles over één vak weet, maar niets - of bijna niets - over al de andere.

Het woord ‘eclecticus’ kan bijvoorbeeld ook in de financiële en commerciële sector worden aangewend. Laten we het verschil tussen een makelaar en een agent uit het verzekeringswezen even in het kort uitleggen.

Makelaar versus Agent

Een makelaar in verzekeringen of beleggingen, bijvoorbeeld, heeft de vrijheid om uit alles wat er op de markt ter beschikking wordt gesteld te kiezen. Uit alle soorten van verzekeringen en beleggingen die er bestaan kan hij de cliënt eender wat aanprijzen.

Nu zijn er wel verschillende soorten van makelaars, maar de twee voornaamste zijn (1) zij, die in het voordeel van de cliënt denken - en (2) zij, die alle profijt naar zichzelf toetrekken. De eerste groep (een groep, die heel zeldzaam is - onbestaande zelfs) zal ofwel het beste of het meest voordelige aan zijn cliënten aanbieden, en de tweede soort van makelaar biedt datgene aan waar hijzélf het meeste aan verdient. Maar, hij kan producten van eender welke bank of maatschappij aanbieden. Makelaars zijn dan ook zelfstandigen die op commissie werken.

Een agent, daarentegen werkt in loonverband, beschikt over geen enkele vorm van vrijheid en gebonden aan de firma voor wie hij werkt. Iemand die bij een bank werkt, is verplicht alle producten van zijn bank aan te bieden, zelfs indien hij in hart en ziel weet dat de producten niet goed, te duur, onetisch, of wat dan ook zijn.

De makelaar kan dus in sommige gevallen worden beschouwd als een eclecticus, omdat hij van al datgene dat wordt aangeboden het 'allerbeste' neemt. Ruwweg vertaald: (1) het allerbeste in het voordeel van de klant - of, (2) het allerbeste voor zijneigen za(a)k, maar hij heeft keuzes, daar waar de agent er in principe geen heeft, omdat hij gebonden is.

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem, of haar, persoonlijk aanspreken, en combineert ze met elkaar. Deze vorm van denken – het eclecticisme - ontstond in het tijdperk van de Oude Grieken en Romeinen. De filosofen, die tot die stroming behoorden, klampten zich aan geen enkel bestaand systeem vast, maar selecteerden uit de bestaande geloofsovertuigingen en filosofieën uit die tijd de doctrines die voor hen het meest geloofwaardig waren. Uit al het verzamelde materiaal construeerden ze dan hun eigen nieuw, filosofisch systeem.

De term stamt uit het Griekse ‘eklektikos’, hetgeen letterlijk: ‘voor het allerbeste kiezen’ betekent. Bekende Griekse eclectici waren, onder andere: de stoïcijnen Panaetius en Posidonius, en de Nieuw Academici Carneades en Philo van Larissa, het laatst gekende hoofd van Plato’s Academie gedurende haar sceptische periode. Bij de Romeinen waren vooral de namen Cicero, Varro en Seneca gekend.

Een ander voorbeeld komt uit de wereld van integratieve psychotherapie. Zo spreekt men van 'eclectische therapie' indien de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie, medicamenteuze therapie, en zo meer, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die statistisch het beste effect geven, dit reduceert kosten en levert de beste resultaten.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van, maar ook het Antwerpse Centraal Station. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

Zo kan ik nog duizenden voorbeelden aanreiken, zolang je maar begrijpt dat het woordje ‘eclecticus’ niet specifiek enkel en alleen in betrekking hoeft te staan met de wereld van Zelfkennis.


'Eclecticus' werd in wezen jaren geleden het leven ingeblazen - maar, omdat het iets was waarvoor men diende te betalen, verkreeg het uiteraard geen enkel bezoek - met als gevolg, dat het sinds 2013 sterk verpauperde.

Bovendien was er - en is er nog - een gemis aan een standvastige doelgroep, een vaste kern, bestaande uit mensen die ons lezen, motiveren, inspireren en tegelijkertijd steunen. Ons steunen..., door zich als eclecticus in te schrijven, bijvoorbeeld - en, sponsors zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Op 'Eclecticus' staan teksten over uiteenlopende, meest interessante thema's, die we speciaal voor de eclectici hebben uitgekozen, opdat het hen veel tijd en opzoekwerk zal besparen. Probeer het gewoonweg eens een uurtje uit! De hoofrubrieken zijn:

Actueel & Human Interest
Alternatieve Geneeswijzen
Astrologie
Biografie
Biologie
Boeddhisme
Christendom
Contact met Engelen
Denksporten
Eigen werk
Exacte Wetenschappen
Exacte wetenschappen & Mystiek
Filosofie
Financieel beheer
Geologie
Gezondheid
Gnosis & Vrijmetselarij
Godsbegrip
Heilzaam Denken
Islam
Kunst
Lichaamsverzorging
Liefde & Romantiek
Literair
Literatuur
Magie & Kabbala
Medische Gids
Mens & Maatschappij
Muziek
Muziek en klanken
Mystiek & Occult
Natuur & tuinieren
Numerologie
Paranormale vermogens
Parapsychologie
Psychoanalyse
Psychologie
Reiki & Magnetisme
Relaties
Religie
Sekten
Slaap & Dromen
Spiritualiteit
Sprookjes, fabels, legenden
Stervensbegeleiding
Stress, Burn-out & Vermoeidheid
Verslaving
Vitaminen & Mineralen
Voeding
Waarzeggerij
Wijsheden & Uitspraken
Wiskunde
Yoga
Zelfgroei
Zelfkennis

Van de reeds 295 gepubliceerde teksten zijn sommigen een halve bladzijde lang - anderen: meer dan 40, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Wat is de waarde van de inhoud?

Ikzelf zou durven zeggen: "Onbetaalbaar!" Anderen: "1.000 euro, minstens". Weer anderen zien zelfs voor zichZelf niet het nut in om er 2 € aan te besteden. Zo sterk verschillen we van elkaar.

Een éénmalige bijdrage van slechts 120 euro, geeft jou toegang tot deze rubriek. Wel kunnen geïnteresseerde bezoekers, teneinde 'geen kat in de zak aan te kopen', voor een luttele 2 € een uurpasje aanschaffen, om alles - vooraleer zich aan 'de grote financiële stap' te wagen - een volledig uur lang te kunnen inkijken.

Belangrijk: Inloggen kan via jouw Spiritualia account door enkel en alleen op de woorden "Of log in met uw Spiriualia account" te klikken.

Noteer dus wel, dat van zodra je die 2 euro hebt gestort, je onmiddellijk (!!!) naar Eclecticus dient te gaan - wetende, dat het na verloop van de 60 minuten automatisch afgelopen is. Nog anders gezegd: geen 2 euro storten met de bedoeling om het op een ander tijdstip te gaan lezen, hé!

Mogen we jou als eclecticus verwelkomen!?...

Nota: je kunt hier inloggen via jouw Spiritualia account!

En, als je nog vragen hebt, ga hierboven naar de balk, en klik op het woordje 'Berichten'.

Tot binnenkort!?

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht