ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Hoe Bart De Wever zijn confederalistische droom tracht na te jagen…

Bart De Wever (N-VA) bepleitte hereniging Vlaanderen met Nederland…
door Tsenne Kikke - zaterdag 24 juli 2021 16:34

Indertijd klonk het alsof hij het goed voor had voor Vlaanderen, maar nu stelde hij ons op de hoogte van zijn persoonlijke droom. Noteer hierbij wel dat in artikel 1 van de N-VA statuten staat dat de Vlaamse republiek de belangen zal behartigen van alle Vlamingen. En dus blijkbaar niet de belangen van de bewoners die geen Vlamingen zijn. Losstaande daarvan...

Streven naar Groot-Nederland staat niet in het partijprogramma van de N-VA, maar de hereniging is wel een droom die Bart De Wever al lang koestert: "In 1993 was ik als jongeman al medeorganisator van een Groot-Nederlands studentencongres. Ik heb die droom nooit losgelaten: dat alle Nederlandstaligen ooit in één verband weer zouden samenleven, de zuidelijke en de noordelijke Nederlanden. Ze zouden samen één van de sterkste economieën ter wereld zijn. De havens van Antwerpen en Rotterdam zouden kunnen fuseren tot dé gateway van de noordwest-Europese economie. Dat lijkt mij een fantastisch verhaal. Er zal natuurlijk nog wat water door de Rijn en de Schelde moeten vloeien en de mensen zijn er mentaal nog niet rijp voor, dat merk ik wel."

De persoonlijke, politieke toekomstdroom van N-VA-voorzitter Bart De Wever is dus de hereniging van Vlaanderen en Nederland in een nieuwe, confederale staat. Dat zei hij in Trends Talk op Kanaal Z. "Het is een persoonlijk standpunt en het publiek is er nog niet rijp voor. Maar wat vandaag ondenkbaar is, kan morgen realiteit zijn," klonk het.

Het was een opmerkelijk pleidooi van de N-VA-voorzitter in een uitgebreid interview in Trends Talk, waarin De Wever de alarmbel luidde over de budgettaire toestand van het land en de onderhandelingsposities schetst in een toekomstige, zevende staatshervorming: "Er is geen geld meer. De federale overheid is failliet. De Waalse overheden zijn failliet in het kwadraat. En zelfs de Vlaamse kassa is op dit moment gewoon leeg." (En dus eveneens failliet?)

In 2024 moet het land definitief in een confederale plooi gelegd worden, zei De Wever, met een nieuwe grondwet, naar analogie van het Akkoord van Loppem in 1919, toen onder meer het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen werd ingevoerd.

Geen sciencefiction

Er zijn doorheen de geschiedenis regelmatig pleidooien geweest voor het herstel van de politieke eenheid van Vlaanderen en Nederland. Groot-Nederlandisme baseert zich op het Verenigd Koninkrijk tussen 1815 en 1830 en de Zeventien Provinciën in de zestiende eeuw en mikt op een unitaire of confederale Nederlandstalige staat.

Eind juni hield De Wever in Antwerpen voor de Nederlandse ontslagnemende minister-president Marc Rutte nog een vurig pleidooi voor een hereniging: "We moeten streven naar het ongedaan maken van wat in 1585 is gebeurd," klonk het. In 1585 luidde de Val van Antwerpen de scheiding van de Nederlanden in.

In Trends Talk beschouwde De Wever een confederatie van de voormalige Zeventien Provinciën niet als politieke sciencefiction: "Dingen die ondenkbaar zijn, worden soms veel sneller denkbaar dan je zou vermoeden. Het federalisme was in de jaren zestig ondenkbaar in België. In de jaren zeventig was het een realiteit. Confederalisme is vandaag nog moeilijk denkbaar in Wallonië, maar ik denk morgen een realiteit. En dus: een confederatie van de Lage Landen, de Zeventien Provinciën, dat dat terug zou kunnen worden opgebouwd, bottom-up, door concreet samen te werken op heel wat domeinen die ons binden. Ja, misschien wordt dat overmorgen een realiteit. Mocht ik kunnen sterven als Zuidelijke Nederlander, ik zou gelukkiger sterven dan als Belg."

'Er komt inflatie'

In Trends Talk sprak De Wever als Antwerps burgemeester ook over de economische heropleving na de coronacrisis. Zo is de werkloosheidsgraad in de stad gedaald tot het laagste peil in tien jaar. De containertrafiek in de haven piekt al boven het pre-coronaniveau: "Er is in de hele wereld een boom van de consumptie. Als ik spreek met de grote reders van onze haven, dan zeggen die: onze schepen varen als een tierelier, dat hebben wij nog nooit gezien. En de prijs om een container over de zee te zetten is verveelvoudigd in korte tijd. Maar die reders waarschuwen ook: in ons economisch boekje betekent dat dat er inflatie zal komen. En reders zijn de kanarie in de koolmijn van de wereldeconomie. Wat in een haven gebeurt, zie je pari passu in de hele economie volgen."

Inflatie zal vooral de Vlaamse spaarders treffen, zei De Wever: "De Vlaming is wereldkampioen in sparen en weet dat hij eigenlijk al sinds de financiële crisis van 2008 het spaargeld ziet krimpen. En de inflatie is - ook al is ze beperkt - veel hoger dan de nul-komma-niks die je nog op je spaargeld krijgt. Alles wat daarbij komt, leidt tot een soort sneeuwbal waar de Vlaamse verworvenheden in worden afgebouwd. Alles wat de Vlaamse mier heeft bijeengespaard. En wat mij in dit land heel bezorgd maakt, is dat we samenleven met een krekel en die er belang bij heeft dat dat gebeurt. Tijdens de onderhandelingen heeft Paul Magnette (PS) mij letterlijk gezegd: 'Les socialistes aiment la crise, Bart, parce qu'alors on peut dépenser de l'argent.' En als je niks hebt en je bent verbonden met iemand die wél iets heeft, dan win je altijd. Ofwel zal diegene die iets heeft met belastingen de put moeten vullen. Ofwel zal, door inflatie, de berg smelten en ook de put vullen."

'De kassa is leeg'

Trends bracht deze week de begrotingscijfers van het Waalse Gewest en de Franstalige Gemeenschap in kaart. Zo stijgt de Waalse schuld in 2025 naar 198 procent van de regionale inkomsten. Frédéric Daerden (PS), minister van Begroting van de Franse Gemeenschapsregering, sloeg vorige week alarm. Met het oog op een nieuwe staatshervorming kijken de Franstaligen naar de financieringswet en Vlaams en federaal geld.

De Wever: "Men kan dat balletje voor zich uit blijven schuiven en de oplossing van Daerden is dan de hand openhouden en zeggen dat er een staatshervorming moet komen. Dan moet ofwel de federale ofwel de Vlaamse kassa geplunderd worden om hen uit de nood te helpen. Alleen: die kassa's zijn leeg."

Een klassieke staatshervorming waarbij de Franstalige overheden gedepanneerd worden met extra financiering in ruil voor meer bevoegdheden voor Vlaanderen, staat nu dus voor een patstelling, omdat na de coronacrisis ook Vlaanderen de vinger op de knip moet houden.

De Wever waarschuwde voor een verarming in Vlaanderen, waardoor extreme partijen in 2024 de wind in de zeilen zullen hebben. Eerder sprak hij in de Krant van West-Vlaanderen zijn vrees uit voor onlusten. "Die kunnen er komen als die echte verarming - die de mensen nog niet voelen, maar die er onvermijdelijk zit aan te komen - wordt gekoppeld aan de vaststelling dat de politieke keuzes die zij maken systematisch niet worden gehonoreerd," zei hij in Trends Talk.

"Je kan een beroep doen op solidariteit, maar dat is iets anders dan een soort eeuwige financiering van uiteindelijk beleid dat niemand in Vlaanderen steunt. De PS: zeer links. De PTB: communisten. Ecolo: ze zijn soms bijna zo gek als de communisten en soms nog gekker. Kijk naar heel die opengrenzenlobby. Daar is nul draagvlak voor in Vlaanderen. Het idee dat wij dat soort fratsen moeten blijven financieren, dat gaat toch niet? Dat gaat lijnrecht in tegen elk verantwoordelijkheids- en rechtvaardigheidsgevoel."

"N-VA-voorzitter Bart De Wever leek in 'De ochtend' op Radio 1 de hand uit te steken naar de PS om samen uit te dokteren hoe we in ons land verder kunnen samenleven. Maar vergis u niet," besloot minister van staat Mark Eyskens (CD&V): "De Wever spreekt zich klaar en duidelijk uit voor een splitsing: eerst binnen België en dan van België".

Vlaams Belang?

Mark Eyskens: "Bart De Wever zette zich terecht zeer scherp af tegen welkdanige samenwerking ook met het Vlaams Belang. Hij verweet deze partij tegelijkertijd extreem rechts en extreem links te zijn, nationalistisch en communistisch (of socialistisch), een formule die voor de Tweede Wereldoorlog in een belangrijk Europees land werd uitgetest, met alle gevolgen vandien.

De vraag is natuurlijk of deze resolute verwerping van het Vlaams Belang zal kunnen worden gehandhaafd door N-VA, indien na de volgende verkiezingen zou blijken dat de Vlaamse nationalisten en het Vlaams Belang samen beschikken over een meerderheid in het Vlaams parlement en dus een Vlaamse regering kunnen vormen."

Bron: De Morgen

Bart De Wever blijft dus zijn confederalistische droom najagen...

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?
Klik hier en, alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Ook kan je in onze webshop iets aankopen, waaronder:
Archetypen vragenlijst
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er...: Eclecticus!

En, dan heb je nog de vaste teksten...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie…
Meteorieten zijn hoogstwaarschijnlijk zo oud als onze planeet: eentje kopen?    
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht