ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Nieuwe wapenspreuk van België: "Eendracht maakt macht - Verdeeldheid ontkracht!" ?-3

Hoe ziek is het kleine België? En welke genees-middelen kan men het landje voorschrijven?
door Tsenne Kikke - zondag 17 maart 2013 3:14

Soms moet men de dingen herhalen, vooraleer ze een uitwerking kunnen hebben. Net als druppels, die over de eeuwen rotsen kunnen uithollen. Zo schreef ik reeds eerder...: "Eendracht maakt macht" is - of was - de nationale wapenspreuk van België en wordt langzamerhand vervangen door: "Eendracht maakt macht - Verdeeldheid ontkracht".

De hoofdvraag die zich stelt is: "Hebben we te maken met schizofrenie, of met een dissociatieve identiteitsstoornis?". In elk geval lazen we gisteren in de krant dat de N-VA eindelijk openlijk de maskers liet vallen en ons dingen liet weten die we reeds allang wisten. Toch is het mooi om ze bevestigd te zien.

In België was het Vlaams Belang indertijd voor velen niet kiesbaar en de NVA is de partij die het roer van dat schip heeft overgenomen en er alles aan doet om België te verscheuren in een Vlaanderen en in een Wallonië, met in het midden: Brussel, gelegen op een enorm grote berg.

Ik herhaal: Het is alsof er een nieuwe Slag bij Waterloo in de lucht hangt. Napoleon Bonaparte werd in Waterloo op 18 juni 1815 definitief verslagen - en, 18 juni 2015 is misschien dan ook een datum om naar uit te kijken... In 2014 komen er meer van aan de weet, gegarandeerd!

Mijn uitgangspunt is en blijft, dat verscheurdheid kloven creëert; kloven, die daarna moeilijk te helen zijn. Kloven scheiden mensen, in plaats dat ze tot elkaar worden gebracht, in plaats van dat ze worden ver-1-igd. Hetzelfde fenomeen herkent men in godsdiensten, bijvoorbeeld, maar ook in de sportwereld. Vooral in die van de voetbal, waar supporters met elkaar slaags gaan. En ook dat menstype heeft stemrecht - en, ze zijn niet met z'n weinigen.

In wezen ben ik in de Belgische politiek niet al te sterk geïnteresseerd. Toch niet zoals het er al jarenlang zowel plaatselijk als landelijk aan toegaat. Weinig politici hebben het nodige charisma, noch het redelijke verstand, en beschikken niet over de nodige opleidingen, ervaringen, enzovoorts - nodig, om een land op een succesvolle manier te besturen.

Wat er in andere landen geschiedt, kan ik niet over meespreken, en wat het bewustzijnsniveau van de Belgische bevolking betreft, verplicht ik mezelf soms om er maar best niet al teveel over te schrijven; gewoonweg, omdat er zich teveel primitieve en agressieve individuen in bevinden; stervelingen, waarmee ik niet wens geconfontreerd te worden. En, geloof me of niet: als je er eentje van ontmoet, geraak je moeilijk van die kwibus af.

Anderzijds moeten we er wél mee rekening houden - want, het zijn 'mensen' die op andere 'mensen' stemmen en hen, vanuit een fanatieke onwetendheid, gebrek aan gezond verstand, en blind geloof, alle macht geven... Maar, als je ze leest, schrijven ze over begrippen als 'Gelukkig zijn', 'Liefde', 'het Goddelijke in jezelf', en zo meer. Doch..., spreek hen niet tegen, of je belandt op hun mentale brandstapel: zó fanatiek en huichelachtig zijn ze in al hun onwetendheid ingesteld. Wie zei alweer: "Heer, vergeef ze, want ze weten niet wat ze 'doen'?"...

Bovendien wordt het gehele zogenaamde 'democratisch' België hoe langer hoe meer ondemocratischer: een landje, waar dit niet mag, dat niet mag, et cetera. Tracht maar eens iets te schrijven over het thema 'homofilie' - of, over het feit dat we ons in België als een vreemdeling voelen in een land, grotendeels bevolkt door vreemdelingen...

Nogmaals: zelfs tegen 'vrienden' moet je tegenwoordig oppassen wat je zegt, of schrijft. Praat, of schrijf, tegen hun mond en hun ware geaardheid komt naar boven, met de kans dat ze je ontvrienden. :-) Zo heb ik massa's 'vrienden' verloren, met als gevolg, dat ik nu veel meer tijd over heb voor mezelf.

Tevens schreef ik reeds eerder dat dorpen, steden en landen door de juiste mensen moeten worden geregeerd. Maar elke cafébaas, zanger, acteur, BV, dames met grote boezems, clown, en wie of wat dan ook, kan in dit land aan politiek doen.

Alles draait vooral omheen stemmen winnen - want, die mensjes maken reclame, hangen affiches uit, verdelen pamfletten - en, hopen onderwijl op een postje, teneinde het ego te strelen en om zichzelf belangrijk te kunnen vinden. Meestal beseffen deze ontzielde stervelingen niet, dat hun 'leiders' er altijd voor zullen zorgen zichzelf met zwakkeren te omringen opdat Angst regeert.

Want, zo gaat het er in de politieke wereld nu eenmaal aan toe. De zuiverste mens, met de zuiverste bedoelingen, verkrijgt een postje, een stevig salaris, een auto met chauffeur zelfs, en zo meer. Maar, o wee, indien die persoon niet naar de pijpen van de leider danst! Want, dan kunnen alle dingen die hem ooit geschonken werden, opnieuw worden weggenomen... Vergelijk het zo'n beetje met je ziel aan de duivel verkopen. Een mens met een 'zijn' zou er schizofreen van kunnen worden, of aan dissociatieve identiteitsstoornissen lijden.

Plaats, bijvoorbeeld, sterke mensen aan de top, die in staat zijn een firma op een succesvolle manier te leiden; een firma, waarin duizenden mensen werken. Iemand die zo'n bedrijf kan besturen, kan misschien een landje als het onze mee helpen regeren, en zich laten bijstaan met mensen die in bepaalde takken beter zijn dan hemzelf, denk ik.

Kortom: hoe gek kan het er in ons klein, democratisch landje aan toegaan?... Volgens Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois, een voormalige advocaat en een ex-Volksunieman, geboren op 6 juli 1951, moet de N-VA volgend jaar zó groot worden dat ze haar wil kan opleggen aan de Franstaligen. Bovendien zei hij in een interview met De Standaard: "Als België uiteenvalt, moeten de Franstaligen er niet op rekenen dat ze Brussel krijgen. Brussel als gemeenschappelijke hoofdstad laten we nooit los." Over arrogantie gesproken...

Het probleem is, dat die Geert Bourgeois veel steun verkrijgt van leden van onze bevolking... Toch blijf ik geloven dat de gezondere geesten, die ongeveer 60% van onze maatschappij uitmaken, de overtollige 40% in toom kan houden, genezen zelfs, al was het maar met enkele percentjes, en met een duurtijd van een paar honderd jaar.

'k Weet het: ondertussen zullen ze vervangen worden, door datgene wat we 'jeugd' noemen. De nieuwe vraag die zich nu stelt is: "Hoe gezond zijn de geloofs- en overtuigingswerelden van die huidige jeugd? - wetende, dat hun leermeesters het kleine België momenteel bevolken - en, trachten te regeren.

Besluit: de wereld is een schouwtoneel, de geschiedenis blijft zich alsmaar herhalen, en als je ziet hoe primitief en verwoestend het er in andere landen aan toegaat, vind ik, dat we helemaal niet te klagen hebben.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht