ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Qihuna

QiHuna, oftewel Kahuna, is een moderne vorm van Kahuna-therapie, gebaseerd op de leer van de Hunas, oftewel van de Kahunas, zijnde: de priesters die Huna bedrijven, aangevuld met hedendaagse geneeswijzen, waaronder: licht- en kleurlichttherapie, reiki, magnetisme, reflexologie, acupressuur, de Helende Reis, QiGong, kwantumdenken, enzovoorts. QiHuna werd ontworpen door DIMschool vzw.

Met andere woorden: QiHuna, ook wel als ChiHuna geschreven en als 'tsjihoena' uitgesproken, is een prachtig hulpmiddel om jouw lichaam, en al zijn onderdelen, terug in de oorspronkelijke staat van gezondheid te brengen door de dormante, zelfgenezende krachten aan te roepen en deze één voor één wakker te maken.

Wél moet je rekening houden met de Wetten van Evolutie & Involutie. Met andere woorden: de zogenaamde onvermijdelijke 'ouderdomsverschijnselen' - want, daar is weinig of niets aan te verhelpen. Maar, via het aanleren van QiHuna kun je ook anderen helpen in hun persoonlijk genezingsproces.

QiHuna dwingt een mens als het ware om contact te maken met het onderbewustzijn, teneinde aan de weet te komen wie men in essentie is - en, hoe men, vanuit deze essentie, 'meer mens' kan worden in de ware betekenis van het woord. Dankzij dit contact, komt men automatisch in aanraking met die dingen die de 'Innerlijke Groei vanuit het Ware Zijn' belemmeren. Al deze blokkades kunnen één voor één weggenomen worden van zodra men ze in-ziet, ze benoemt en het achteraf dan ook toelaat.

Vooraleer zich met de medemens bezig te houden, wordt er in de QiHuna opleiding aangeraden om in eerste instatie met jezelf te beginnen. Vooral, indien men tot een zuivere QiHuna-healer wilt uitgroeien. Met andere woorden: wat voor zin heeft het om jezelf met anderen te occuperen als je zélf nog in de knoei zit?... Zo zijn er vele 'healers' die niets anders doen dan via hun handoplegging hun eigen problemen, angsten, frustraties, complexen, pijnen, et cetera, op de medemens - die ze aan het behandelen zijn - onbewust, doch automatisch overdragen.

Bovendien zijn er massa's onwetenden die, alhoewel ze het goed bedoelen, een aandoening - zoals kanker, bijvoorbeeld - versterken door er energie aan toe te voegen, enzovoorts.

QiHuna leert jou hoe je vanuit het 'nu' jouw toekomst daadwerkelijk kunt scheppen - of, herscheppen. Niet enkel en alleen jouw huidige situatie - welke die ook is - maar ook jouw gezondheid, én die van anderen. De film 'The Secret', bijvoorbeeld, is enerzijds slechts een simplistische weergave van een oeroude kennis; een kennis, die dan weeral niet voor de grote massa is bedoeld, maar anderzijds wakkert de film in elk geval de innerlijke nieuwsgierigheid van de juiste mensen, of kanalen, op.

QiHuna brengt jou rechtstreeks in contact met je archetypen. Het is een brug slaan tussen jouw hedendaagse denken en het spirituele denken van de archaïsche mens ten tijde van het Oude Egypte en van heel lang daarvoor. Het is een teruggaan naar een bron van zuiver water. Om deze reden leunt het sterk aan bij de Gurdjieff-filosofie en aan de wereld van Zelfkennis: het kennen van het onstoffelijke Ware Zelf.

QiHuna geeft jou een uniek, dieper inzicht in het hoe en het waarom van meditatie- en ademhalingsoefeningen, en hoe je meer belangrijke voeding uit de zuurstof, die je nu al inademt, kunt onttrekken. Je hebt de energieën, die uit de drie vormen van voeding voortspruiten, broodnodig teneinde die aan de medemens over te dragen. Met andere woorden: je transformeert jouw innerlijke energieën, gewoonweg omdat de gewone, dagdagelijkse energieën er slechts voor zorgen dat je in leven blijft, maar waarmee je anderen onmogelijk kunt helpen. In het kort: je leert hoe je jouw bestaande energieën kunt aanvullen, 'veredelen' en doorgeven.

Gaven kunnen normaliter slechts ontwikkeld worden indien ze in het lichaam bij de geboorte aanwezig zijn. Deze opleiding richt zich tot iedereen, maar vooral tot hen die met Reiki-cerificaten rondlopen, handoplegging, magnetisme, Tai Chi of Qigong hebben gevolgd, en diep in zichzelf beseffen dat er nog 'iets' sterk in hen ontbreekt. Anders gezegd: QiHuna richt zich ook tot personen, die ietwat ontgoocheld zijn, maar diep in zichzelf beseffen dat er 'meer' is, of zou moeten zijn. Deze personen kunnen QiHuna eerder als een perfecte vervolmakingscursus beschouwen: een opvulling van de bestaande leemten.

Maar nog belangrijker is te weten dat deze opleiding voor 100% geschikt is voor mensen die reeds de gave in zichzelf bezitten om aandoeningen bij de medemens aan te voelen, zoals psychometristen of radiësthesisten, bijvoorbeeld. Dankzij deze opleiding zullen die mensen, bovenop hun aanvoelen, in staat zijn om het lichaam van de medemens te helpen helen. 'Helen', in de betekenis van: 'er opnieuw een geheel van maken'. Met andere woorden: elk lichaam geneest zichzelf, artsen schrijven 'genees'-middelen voor, maar jij - als tussenpersoon - kunt het zelfhelingsproces drastisch bespoedigen.

KaHuna versus Qigong
 
Het wezenlijke verschil tussen KaHuna en Qigong zijn de uitgangspunten. Daar waar men bij Qigong de energieën vooral uit Hemel en Aarde ontrekt, bevinden bij Kahuna de energieën, mana, mana-mana en mana-loa, genoemd, zich reeds in het menselijke lichaam, maar dormant. Alle Kahuna-oefeningen zijn dus eerder gebaseerd om dat dormante in onszelf 'wakker te maken'.

Organisaties gespecialiseerd in qihuna


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in qihuna op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht