ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Kan de mens tonnenzware rotsblokken leviteren?

Spelen met elektriciteit, magnetisme en zwaartekracht om een stuk rots in de lucht te laten zweven.
door Tsenne Kikke - vrijdag 26 januari 2018 19:09

Ondanks het feit dat ik geen Bijbelfreak ben, noch geobsedeerd ben door de één of andere godsdienst, sluit dit niet uit dat ik soms Bijbelteksten aanhaal. Bijvoorbeeld: in het Evangelie van Mattheüs Hfst. 14, vers 22 lezen we:

"Onmiddellijk hierop dwong Hij zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen, terwijl Hij het volk naar huis zou zenden. Toen Hij het volk had weggezonden, ging Hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en Hij was daar alleen. De boot was reeds vele stadiën uit de kust en werd geteisterd door de golven, want zij hadden tegenwind. In de vierde nachtwake kwam Hij te voet over het meer naar hen toe. Maar toen de leerlingen Hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek omdat zij een spook meenden te zien en zij begonnen van angst te schreeuwen.

Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: “Weest gerust. Ik ben het. Vreest niet.”

“Heer”, antwoordde Petrus, “als Gij het zijt, zeg mij dan dat ik over het water naar U toe moet komen.”

Waarop Jezus sprak: “Kom!”

Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe.

Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang; hij begon te zinken en schreeuwde: “Heer, red mij!” Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl Hij tot hem zei: “Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?”

Of Jezus daadwerkelijk bestaan heeft, en zelfs indien hij heeft geleefd over water kon lopen, weet ik natuurlijk niet. Maar daar gaat het niet om. Enerzijds lees ik graag 'de vertellingen van Duizend-en-een-nacht' en de 'Sprookjes van Grimm', maar de Bijbel vind ik veel boeiender, en vooral: leerrijker.

Maar, stel eens dat er ook geschreven stond dat Jezus, dankzij de elektrische ontladingen in de atmosfeer kon leviteren door er, naast de twee ontstane krachten, er nog een derde aan toe te voegen. Zou het dan veel geloofwaardiger overkomen? Ik betwijfel het.

Het knappe is, en velen zijn het vergeten, dat ook de apostel Petrus zogezegd in staat was om over datzelfde water te wandelen, totdat hij zijn zelfvertrouwen verloor; een iets, waarin ik heel goed kan inkomen. Een voorbeeldje...

Stel je voor dat ik jou vraag om over een 15 meter lange houten balk van een vijftiental centimeter breed, die op de grond ligt, te stappen zonder eraf te vallen. Zou je daarin slagen? Ik vermoed dat je in staat zult zijn om jouw evenwicht de gehele tijd te bewaren.

Maar, wat indien diezelfde balk in een brede straat op de daken van twee tegenover elkaar staande huizen wordt gelegd? Zou je erin slagen de overkant te bereiken? Ik betwijfel het. Sterker nog: de kans is groot dat je er niet aan begint. Nochtans is het dezelfde balk. Anders gezegd: heb mededogen met die arme Petrus.

Over levitatie gesproken...

Met behulp van sterke magnetische velden kan levitatie verkregen worden: de magnetische zweeftrein is daarvan een mooi voorbeeld. Maar, nogmaals: kunnen mensen leviteren? Vinny stvincent (zijn gebruikersnaam op YouTube) is het aan het uitzoeken.

Ondanks het feit dat velen hem een klungelaar noemen, heb ik toch veel respect voor zijn inzet. In onderstaand filmpje tracht hij, dankzij een uitvinding van Nikola Tesla, de lucht in zijn atelier te ioniseren. Hij werd daarbij geïnspireerd door de veronderstelde wijze waarop Ed Leedskalnin enorm zware stenen kon verplaatsen en omhoogtillen. Daarbij concentreert Vinny zich op die 'driepikkel'.

Nu moet ik er wel bij vermelden dat Vinny twee keuzes had. Ofwel liett hij het onderwerp links liggen, omdat hij het als pure quatch aanschouwde - ofwel: deed hij er onderzoek naar. Hij  koos dus voor het laatste, omdat het in zijn kraam paste.

De 'driepikkel'

Over ether, het veronderstelde medium

Energie bestaat niet in een fysieke vorm. Het woord zélf wordt op een 'gerieflijke' manier gebruikt, net als het woordje 'Tijd'. De hoeveelheid energie, of de grootte/hoeveelheid ervan, is afhankelijk van de bewegingssnelheid van materie door een met ether gevulde ruimte.

Volgens Nikola Tesla (1856 - 1943), die het verband probeerde aan te tonen tussen elektriciteit, magnetisme en zwaartekracht, is het gehele universum met ether gevuld. Die ether is statisch en doordringt alles. Vanuit de Aarde gezien is het alsof die ether in beweging is, maar die illusie ontstaat vanwege de draaiing van de Aarde.

We worden met eenzelfde illusie geconfronteerd, indien we niet beseffen dat ook wij meedraaien. Ons lichaam, bijvoorbeeld, bestaande uit ontelbare elektronen, atomen, en moleculen, met 'heel veel ruimte' in en tussen hen, bevindt zich op deze Aarde in rust, maar beweegt tegelijkertijd aan een ongelooflijk grote snelhed doorheen het universele etherveld, dankzij de aardrevolutie, haar baan, en andere bewegingen. Bijvoorbeeld...

De Aarde roteert aan de evenaar met een snelheid van 1.670 km/h. Bij ons, op de 51-ste breedtegraad, halen we nog altijd een snelheid van 1.050 km/h. Op de noord- en de zuidpool is de snelheid nul.

Naast haar aswenteling beweegt de Aarde ook nog eens in een baan om de Zon aan een snelheid van ruim 107.200 km/uur!

Verder geldt nog dat de Zon, met haar al haar planeten waaronder dus onze Aarde, ten opzichte van de sterren in de lokale omgeving een snelheid van ongeveer 18km/s heeft, en dat de omgeving van de Zon, met de Zon en de Aarde, eenmaal in de circa 220 miljoen jaar om het centrum van het Melkwegstelsel draait, met een snelheid van circa 220km/s, omgerekend betekent dit: 792.000 km/h! En je dacht misschien dat jouw lichaam te allen tijde in rust is?...

In elk geval zorgt die beweging - in samenspraak met de ether - voor zowel de nodige elektrische en magnetische fenomenen in ons lichaam. Fenomenen, die vanuit hun geaardheid tegengesteld zijn - en, elkaar neutraliseren. "Want," voegde Tesla eraan toe: "... in een medium met de eigenschappen van de ether, kunnen we onmogelijk een spanning uitoefenen, of een verplaatsing of beweging van welke soort dan ook veroorzaken, zonder in het omringende medium een equivalent en tegenovergesteld effect te veroorzaken," hetgeen dan weer het spontane ontstaan van de twee eerste krachten kan verklaren.

Nu snap je misschien ook de zin: "De hoeveelheid energie, of de grootte/hoeveelheid ervan, is afhankelijk van de bewegingssnelheid van materie door een met ether gevulde ruimte," veel beter - want, ook jij beschikt over een bewegingssnelheid.

Indien je er meer aan de weet wenst te komen, raad ik jou het boek aan waarmee Vinny momenteel aan het werken is.

En, wat hierboven over de geaardheid van elektriciteit aangaat, en véél meer, vind je op het einde van hoofdstuk 5.

Nota: Wat de 'ether' betreft, werd die enerzijds ontkend door het Michelson-Morley-experiment, maar anderzijds is er de laatste jaren sprake van de hypothetische 'donkere materie'...

Wat mij vooral interesseert, is niet zozeer de mogelijke levitatie-effecten, maar eerder om aan de weet te komen hoe we op een betere manier met de energieën in ons lichaam kunnen omgaan. Vooral, om er energieën van buitenaf aan toe te voegen, en daarmee de effecten van, onder andere, QiHuna beter te kunnen verklaren, teneinde de zelf-genezende eigenschappen van ons eigen lichaam te bevorderen. Met andere woorden: zonder de hulp van medemensen.

Nog meer uitleg...

Dankzij de formule E=mc² weten we dat energie gelijk is aan massa x de snelheid van het licht in kwadraat. Natuurlijk kunnen we de massa van planeet Aarde niet vergelijken met die van een cel in ons lichaam. Aan de lichtsnelheid kunnen we geen jota wijzigingen brengen, maar we kunnen wel met de massa en energie experimenteren. En, om de Gurdjieff-filosofie er nogmaals bij te betrekken, kan ik schrijven dat de krachten, die doorheen een massa gaan, primordiaal zijn; dit, ondanks het feit dat ze niet op een wetenschappelijke manier kunnen worden bewezen.

Vinny tracht nu die krachten te gebruiken om rotsstenen te doen leviteren - ik, om mensen bewust te maken van hoe belangrijk die krachten voor henzelf kunnen zijn.

Voor hen, die mij nog nooit gelezen hebben - of, zij, die dat wél hebben gedaan, en niet snappen waarover ik het heb... :-)

Neem twee stukken ijzer: het ene stuk gemagnetiseerd, het andere niet. Scheikundig gezien zijn ze allebei ijzer (Fe), maar met de magneet kunnen we een ander stuk ijzer optillen dat vele malen groter en zwaarder is. Met het ander stuk ijzer: zelfs geen pluim.

Neem dus 2 mensen: de ene die 'gemagnetiseerd' is, en de andere niet... Anders gezegd: de krachten die van buitenaf door een mens kunnen gaan, maken het 'verschil' uit.

Wel is hier oppassen geblazen - want, ik heb het nu helemaal niet over handopleggers, magnetiseurs, reiki-meesters, en zo meer. :-) Ga dus alsjeblieft niet zonder mijn toestemming met mijn afgedrukte woorden lopen om ze in de buitenwereld rond te bazuinen. :-)

En ja: ik blijf die 'klungelaar' Vinny opvolgen - want, er is nood aan mensen die niet alsmaar in hun denk-, instinct- of sekscentrum bevinden. :-)

Een Nikola Tesla, die honderden uitvindingen op zijn naam heeft staan, zou me kunnen begrijpen. Hij hield zich met duiven bezig, en als hij een nieuwe uitvinding wilde doen, keek hij soms rechtstreeks in de ondergaande zon, waaruit hij dan ook tot in de allerkleinste details de nodige inspiratie putte. Vertel dat maar eens aan een 'wetenschapper'... Die man lacht zich krom.

Maar, ondertussen weten we nog altijd niet of Jezus en Petrus effectief over water konden lopen. Is dat erg?...

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht