ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Paragnost

Een paragnost, in de ruimste zin en betekenis van het woord is iemand die zich met de wereld van parapsychologie bezig houdt en over de een of andere gave beschikt. Daaronder vallen, bijvoorbeeld, helderzienden, heldervoelenden, helderhorenden, mediums, telepaten, psychometristen, paranormale genezers, waaronder magnetiseurs en handopleggers, enzovoorts.

In tegenstelling tot paragnosten kennen we ook parapsychologen, die eerder de wereld van de parapsychologie onderzoeken zonder zelf over een gave te beschikken.

Een van de meest gekende paragnosten uit Nederland was zonder twijfel Gerard Croiset (1909 - 1980). In de jaren '30 van de vorige eeuw bouwde Croiset in Twente een zekere reputatie op als paranormaal genezer, en via parapsycholoog G. Zorab van de 'Studievereeniging voor Psychical Research' (SPR) kwam hij onder de aandacht van Wilhelm Tenhaeff. Ook Prof. Henri Van Praag werkte nauw met hen beide samen.

Diezelfde van Praag volgde in 1978 professor W.H.C. Tenhaeff op als bijzonder hoogleraar parapsychologie aan de Universiteit van Utrecht, een functie die hij tot en met 1986 zou blijven vervullen. Van Praag benadrukte op dit vakgebied dat men de psychologie dient op te vatten als een grensgebied van wat nu parapsychologie wordt genoemd, zoals Einstein een rechte lijn definieert als een kromme met krommingsgraad = 0.

Na de Tweede Wereldoorlog leidde de samenwerking met Tenhaeff tot internationale bekendheid van beide mannen. Naast de zogenaamde stoelenproef, waarin Croiset trachtte van tevoren de persoon te beschrijven die op een bepaalde stoel zou gaan zitten, werd hij ook bekend door zijn hulp bij het zoeken naar vermiste kinderen. Hoewel Croiset tijdens zijn leven veel waardering opbouwde, werd na zijn dood die faam voor een deel tenietgedaan door de onwetenschappelijke methodes die Tenhaeff gebruikte. De Vereniging tegen de Kwakzalverij zette Croiset in haar 'Top twintig van Kwakzalvers in de twintigste eeuw' op de elfde plaats. Maar het blijft onduidelijk - zelfs tot op de dag van vandaag - op basis van welke feiten blijkt dat Croiset een kwakzalver zou zijn geweest.

Op de vraag "Wat verstaat u zelf onder het begrip paragnost?" antwoordde Gerard Croiset: "Een paragnost is iemand die buitenzintuigelijke waarnemingen doet en die ook praktisch dienstbaar maakt. Tot een zekere graad van ontwikkeling heeft ieder mens een paranormaal vermogen. Bij enkelen komt dit boven een bepaalde drempel uit. Dan spreekt men van een paranormale begaafdheid. Nog minder mensen in aantal zijn de paragnosten bij de gratie Gods."

Organisaties geregistreerd als paragnost


  • Vind nog meer organisaties geregistreerd als paragnost op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht