ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Ook via neutrino's zijn de Drie Krachten aantoonbaar

Maak kennis met de e-neutrino, de muon-neutrino en de tau-neutrino.
door Tsenne Kikke - zondag 21 januari 2024 19:22

George Ivanovitch Gurdjieff: "Ieder verschijnsel, op welke schaal en in welke wereld het ook plaatsvindt, vanaf de moleculaire tot de kosmische, is het resultaat van de combinatie of het samentreffen van drie verschillende en tegengestelde krachten, de actieve, de passieve en de neutrale kracht. Dit zijn slechts namen, in werkelijkheid zijn alle drie de krachten gelijkelijk actief en doen zich enkel op hun ontmoetingspunten als actief, passief en neutraliserend voor, dat wil zeggen alleen met betrekking tot elkaar op een bepaald ogenblik. De eerste twee krachten zijn min of meer begrijpelijk voor de mens, maar de derde kracht is niet direct waar te nemen en te begrijpen."

Zijn neutrino's meststof?

Ik heb altijd gedacht dat neutrino's afvalproducten zijn, die net als eender welke andere soort van meststof het levende voeden. Het zijn spookachtige elektrisch ongeladen, subatomaire, elementaire deeltjes. Neutrino's ontstaan bij radioactief verval, bij kernfusiereacties in de sterren, en vooral in hele grote hoeveelheden bij supernovae.

"De meeste neutrino's die de Aarde bereiken, zijn dus afkomstig van de Zon en andere sterren. Per seconde wordt elke vierkante centimeter van de ruimte in de nabijheid van de Aarde, die loodrecht op de richting van de zonnestralen staat, gepasseerd door 65 miljard zonneneutrino's: dit zijn elektron-neutrino's.

Doordat het neutrino zo weinig wisselwerking vertoont met materie, gaat het bijna ongehinderd door gewone materie heen. Een blok lood zou een lichtjaar, zijnde: circa 9,5 biljoen km - dik moeten zijn om de helft van de neutrino's die erdoorheen gaan tegen te houden," lezen we op Wikipedia.

Verder komen we aan de weet dat er lang werd gedacht dat de massa van het neutrino nul was. Maar experimentele resultaten hebben aangetoond dat neutrino's tussen de verschillende generaties kunnen oscilleren (overgaan van de ene generatie in de andere), wat inhoudt dat ze massa moeten bezitten. De neutrinomassa is echter zo klein dat die moeilijk te bepalen is. En, omdat neutrino's massa hebben, zou volgens de relativiteitstheorie van Albert Einstein hun snelheid net iets onder de lichtsnelheid moeten liggen.

Drie generaties

In het standaardmodel van de deeltjesfysica komen drie generaties neutrino's voor, gekenmerkt door hun 'smaak' (flavor) of 'aroma'. Elk type van neutrino is verwant met een geladen deeltje dat de corresponderende neutrino zijn naam geeft. De eerste generatie noemt men het neutrino (ook wel elektron-neutrino of e-neutrino), de tweede generatie muon-neutrino en de derde generatie tau-neutrino. De neutrino's zijn genoemd naar de elektrisch geladen leptonen uit dezelfde generatie: elektron, muon en tau. Elk type neutrino bezit een eigen bijbehorend antideeltje: het antineutrino.

Het elektron-neutrino is een neef (1e generatie, eerst ontdekt, lichtst, meest stabiel) van het muon-neutrino (2e generatie) en het tau-neutrino (3e generatie, laatst ontdekt, zwaarst, minst stabiel).

Op dit eigenlijke moment, terwijl je dit aan het lezen bent, zijn er al miljoenen en miljoenen neutrino's door jou heen aan het vliegen. Zelfs indien het nacht is, en de Zon aan de andere zijde van de wereldbol staat. Het moet wel indien de Zon jou, en al de anderen en het andere, in leven wil houden.

Noteer, dat de laatste zin gewoonweg uit mijn eigen brein afkomstig is, en dus misschien een verzinsel is. In elk geval ben ik ervan overtuigd dat oude beschavingen, waaronder die van de Egyptenaren, Babyloniërs, Soemeriërs en Assyiërs, verdomd heel goed wisten waarom ze de Zon als een godheid aanbaden. Zij waren wel niet op de hoogte van de huidige wetenschappelijke benamingen e-neutrino, muon-neutrino en tau-neutrino, maar ze gaven neutrino-hoedanigheden anderen benamingen.

Vergelijk het zo'n beetje met Vader-Zoon-Heilige Geest, of met Brahma-Vishnu-Shiva, of met Actieve Kracht-Tegenwerkende Kracht-Neutraliserende Kracht, en zo meer. Anders gezegd: welke naam je ook aan een bloem geeft: ze zal niet anders gaan ruiken.

De kunst bestaat er dus uit om die Drie Krachten in jezelf vast te houden, en ze dus niet zomaar door jezelf te laten vliegen. Het hoe en het waarom ervan werd dan ook door Gurdjieff duidelijk en meermaals uitgelegd. Nochtans heeft ervaring mij geleerd dat, zelfs indien mensen er het een en ander over afweten: ze het nooit of te nimmer op zichzelf toepassen. Maar, dit is dan weer het gevolg van de werkzaamheden van een totaal andere Wet.

In elk geval: de uitleg over hoe de onderlinge neutrino oscillaties precies werken, en wat ze te maken hebben met de Drie Krachten, laat ik eerder aan Henry Reich over. Veel zal je er misschien niet aan hebben, tenzij je aan Zelfkennis doet, en met DIMschool vzw verbonden bent.

Maar een mens weet nooit... In de laatste 16 jaar tijd ben ik er nog nooit in geslaagd - maar, misschien bereik ik ditmaal één nieuwe bezoeker. In ieder geval heb ikzelf er veel 'plezier' aan gehad - want, het bevestigt iets wat men 5.000 jaar geleden reeds wist... Ik gun jou net hetzelfde, beste eclecticus.

Wat zijn neutrino's?

Een klein beetje huiswerk...

Schuim het internet af, en lees alles over hoe neutrino's in water kunnen worden opgespoord. Ook het waarom ervan is interessant, omdat je nooit aan jezelf mag sleutelen zolang je het hoe-en-waarom ervan niet voor 100% begrijpt. Besef daarbij dat de mens voor 60% à 70% uit water is samengesteld, en zo meer...

Kortom: volg Gurdjieff's raad op, en de Zon doet de rest - automatisch, omdat alles toch zomaar 'gebeurt'. :-)

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En, voel jij je geroepen om Spiritualia te sponsoren?
Klik dan op deze link. Alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Indien je zo'n (bak)steentje bijdraagt, ook eventueel via een aankoop of een Zoek&Vind abonnement, mogen we jouw naam hieronder publiceren? Laat het ons weten! -

Ook kan je dus in onze webshop iets aankopen, waaronder:
Archetypen vragenlijst
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er...: Eclecticus!

En, dan heb je nog ...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie… 
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Een Cursus in Wonderen - A Course in Miracles: een introductie.

Interesse in Kabbala en de Boom des Levens?

Pssst! Jij, ja jij! Leren werken met Runen?… De handleiding is beschikbaar!

En, dan hebben we nog een 400-tal sterk afgeprijsde boeken!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht