ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Welke Soefi Uitspraken genieten jouw voorkeur?

Plus, 33 minuten luistergenot…
door Tsenne Kikke - donderdag 17 juni 2021 23:34

Laten we beginnen met enkele citaten van Inayat Khan...

- Het leven is een kans, die ons gegeven is, en het is heel jammer wanneer de mens dat beseft, als het te laat is.

- Hij wiens liefde altijd beantwoord werd, kent het werkelijke gevoel van liefde niet.

- Ik leer van mijn leerlingen meer dan zij van mij leren.

- Als er geen smart was zou men zich niet verheugen in het ervaren van vreugde. Het is smart die iemand helpt om vreugde te ervaren, want alles wordt onderscheiden door zijn tegendeel.

- De waarde van het offer ligt in de gewilligheid waarmede het gebracht wordt.

- Hoe verder men komt op het geestelijk pad, hoe meer men zal moeten leren toch aan het levensspel deel te nemen.

- De meeste ongelovigen hebben een erg nauwe horizon; ze zijn als vogels in een bedekte kooi, die niet weten dat daarbuiten iets bestaat.

- God schiep de mens en de mens schiep goed en kwaad.

- U kunt naar de meest verheven plaats gaan, een plaats gezegend met vrede en rust, maar wanneer u droefheid en onrust meebrengt, zult u die daar vinden.

- Zeer weinig mensen kunnen een gedachte vasthouden, maar velen worden door een gedachte vastgehouden.

- Zelfs een eenvoudige gedachte wordt ingewikkeld in het hoofd van een verward iemand.

- Zelfs met principes moet je niet zo onverzettelijk zijn dat je ze niet kun verbreken.

- De werkelijke plaats waar de Hemelen gemaakt worden is binnenin de mens.

- Er zijn vele feiten, maar slechts één Waarheid. De feiten kunnen onder woorden gebracht worden, de Waarheid niet.

- Het verschil tussen geest en ziel is zoals het verschil tussen de zon en de straal. De straal is de straal van de zon, maar toch is de zon de zon, en de straal de straal.

- Hoe meer wij de werkelijkheid benaderen, hoe dichter wij tot de éénheid komen.

- De mens wil altijd dingen weten die hij niet behoeft te weten. Dit stamt uit zijn kindsheid: kinderen breken dingen om te weten wat er in zit.

- Ieder ding en ieder wezen heeft zijn eigen plaats en ieder is bezig het werk te doen dat gedaan moet worden in het grote schema van de Natuur.

- Ik ben niet gekomen om te leren wat gij niet weet. Ik ben gekomen om u in die wijsheid te verdiepen die gij reeds bezit.

- Mislukking in het leven maakt niet uit; het grootste ongeluk is stil te staan.

- Niets is zo oud als de waarheid en niets is zo nieuw.

- Breng theorieën in praktijk voordat jij ze aankondigt.

- Datgene wat verkregen wordt kan de waarheid niet zijn. De waarheid moet ontdekt worden.

- Het intellect moet onze gehoorzame dienaar zijn; wanneer het onze meester is, wordt het leven moeilijk.

- Het menselijk hart is de schelp, waarin de parel van oprechtheid wordt gevonden.

- Hij, die in staat is zijn evenwicht te bewaren, zonder geërgerd te worden, zonder verstoord te worden, bereikt dat meesterschap dat men nodig heeft in de evolutie van het leven.

- Niemand kan aanspraak maken op volmaaktheid, maar ieder kan er naar streven.

- O! Vredestichter, vooraleer u beproeft vrede te brengen aan de wereld, maak vrede in uzelf.

- Op de dag dat gij u bewust wordt, dat ge niet weet, zult ge beginnen te weten.

- Voor een ziel die klaarwakker is, komt de oordeelsdag niet na de dood. Voor die ziel is iedere dag een oordeelsdag.

- Wijsheid is als de horizon, hoe meer ge haar nadert, des te verder wijkt zij terug.

- Als er geen smart was, zou het leven hoogst oninteressant zijn, want door smart wordt het hart doorboord.

- De aard van liefde is zoals het water dat diep in de aarde is. Als men niet diep genoeg graaft, komt men aan modder, geen water; maar als men diep graaft, vindt men zuiver water.

- De dichtheid van geest is stof; de fijnheid van stof is geest.

- De fijnste dingen moeten gevoeld worden; woorden kunnen ze niet uitdrukken. Geluid bederft slechts hun schoonheid en berooft hen van hun kostbaarheid.

- De menselijke ziel is van nature volmaakt, maar het leven van begrenzing op aarde maakt haar onvolmaakt.

- Ge behoeft iemand, die ge niet kent, niet te vertrouwen, als ge hem maar niet wantrouwt.

- Geen daad ter wereld kan als zonde of deugd worden bestempeld; het is haar verhouding tot een bepaalde ziel, die haar tot zonde of deugd maakt.

- Het is onze plicht nu te doen wat nu gedaan kan worden. Niets waar men werkelijk waarde aan hecht, stelt men uit tot morgen.

- Het ware ik wordt geboren uit de as van het onware.

- Kwaad is slechts de schaduw van goed. Evenals de schaduw niet bestaat, zo ook het kwaad.

- Laat uw eigen geest niet gedrukt worden door de neerslachtigheid van uw vriend. Anders zult u de kiem van zijn ziekte overnemen.

- Soms verbeeld ik mij, dat gij en ik spelen op een wip: wanneer ik stijg, daalt gij tot onder mijn voeten, en wanneer ik daal, stijgt gij tot boven mijn hoofd.

- Mislukking doet er niet toe in het leven. Voor iemand die voorwaarts gaat, zijn zelfs duizend mislukkingen niet van belang. Hij ziet succes voor zich en succes behoort hem toe, zelfs na duizend mislukkingen.

- Teneinde te 'Zijn' moet men door een stadium gaan van niets te zijn.

- Teveel geestdrift verwijdert het doel dat men bereiken wil.

- Ware vrijheid is in onszelf. Wanneer de ziel vrij is, is er niets in de wereld dat ons bindt; overal vinden we dan vrijheid, zowel in de hemel als op aarde.

- De dood is voor de geestelijke zielen slechts een poort, waardoorheen zij binnengaan in die sfeer waarvan iedere ziel weet, dat het haar thuis is.

- Voor alles is nodig op dit ogenblik vrede te sluiten met de wereld buiten ons, teneinde ons voor te bereiden op de strijd die binnen in ons gestreden moet worden.

Bron: Citaten.net

100 Soefi citaten ingesproken door Rosanne Laut

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Klik hier en, alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Ook kan je in onze webshop iets aankopen, waaronder:

Archetypen vragenlijst
Boeken (sterk afgeprijst)
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er Eclecticus!

En, dan heb je nog de vaste teksten...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie…
Meteorieten zijn hoogstwaarschijnlijk zo oud als onze planeet: eentje kopen?    
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht