ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Het vaccincontract tussen de EU en PFIZER geanalyseerd

Het vaccincontract tussen de EU en PFIZER werd officieel gepubliceerd…
door Tsenne Kikke - zondag 28 januari 2024 17:30

Beste bezoeker,

De inhoud van jouw brein bepaalt jouw vooringenomenheden, tenzij je in staat bent om na te denken, teneinde het kaf van het koren in jezelf te kunnen onderscheiden.

Nu moet ik wel toegeven dat ik me tweemaal heb laten vaccineren, de derde maal niet. Het was alsof mijn lichaam - vanwege het experimentele karakter - zei: "Genoeg is genoeg". Anderzijds was op dat moment - voor mij - het 'gevaar' geweken.

Op 26 januari 2024 publiceerde ‘tScheldt het volledige ongeredigeerde vaccincontract tussen Pfizer en de Europese Commissie. Dit alles dankzij Jeff Hoeyberghs.

Vooraleer af te drukken wat er op de website van ‘tScheldt staat, stel ik voor om eerst enkele ingezonden commentaren te lezen...

1) Ik stel vast dat veel mensen kort van geheugen zijn. Het beeld dat de eerste patiënten getroffen door covid afgezonderd en opgesloten in een kamertje begeleid werden om een verschrikkelijke dood te gemoed te gaan. De een na de andere volgden. Ziekenhuizen hadden plaats en personeel tekort. Begraven worden was een groot probleem zonder afscheid van geliefde of kennissen te kunnen nemen. De besmettelijke ziekte heeft op korte tijd duizenden mensen getroffen ook hulpverleners van de zorg. De hele wereld op zijn kop, er was geen medicijn voorhanden. Hiep hiep hoera: na een jaar kon men aankondigen dat de mensen zich konden laten vaccineren. Miljoenen mensen zijn zo kunnen gered worden. Ook wij allemaal en ook die mensen die op alles kritiek geven en alles beter weten. Jullie waren allemaal al begraven en vergeten als er niet tijdig kon gevaccineerd worden.

2) Dit contract lijkt niets bijzonders, élk nieuw farmaceutisch product zal aanvankelijk voorwaardelijk worden toegediend, dwz onder een soort gedeelde verantwoordelijkheid tussen degenen die het willen en degenen die het verstrekken. Overigens zijn wereldwijd de vaccins van zowel BioNTech (verhandeld door Pfizer) als van Moderna buitengewoon doeltreffend en veilig gebleken. Weet, dat een vaccin van welke aard ook hoogstens enkele dagen in je lichaam aanwezig blijft alvorens het ‘verteerd’ is, het effect op je immuunstelsel echter is gelukkig veel langer. Herhaalde vaccinatie is echter toch nodig omdat het virus muteert, dwz de genetische samenstelling verandert, zodat ons afweersysteem telkens nieuwe ‘munitie’ moet aanmaken. Tot spijt van de mensen met naaldvrees die hun eigen neurose willen verschuilen achter onjuist gebleken doemscenario’s en advokaten die menen klanten te kunnen ronselen in een bij voorbaat verloren zaak.

Vigilante en advocate Carine Knapen (Twitter: @CarineKnapen) dook in het contract en schreef het volgende:

Het contract is ondertekend op 20.11.2020 en werpt toch wel enkele bedenkingen op.

1. Het contract vermeldt meermaals dat de vaccin ontwikkeling zich nog in (de experimentele) in de klinische testfase 3. Op pagina 15, onder de rubriek Waiver p.15 (vrijstelling van aansprakelijkheid) staat uitdrukkelijk dat de EU weet en erkent dat er aan het vaccin dat in ontwikkeling is significante risico’s en onzekerheden verbonden zijn. Er is contractueel geen garantie geboden op veiligheid en efficiëntie van het mRNA vaccin.

Noot: de EU wist dus dat er nog maar heel weinig onderzoek was gedaan naar de veiligheid en efficiëntie van het Pfizer vaccin (idem dito wat betreft Moderna en Astrazeneca) maar heeft de EU bevolking desalniettemin doelbewust blootgesteld aan de contractueel geciteerde risico’s.

2. Pfizer heeft zich op 20.11.2020 verbonden tot de initiële aanlevering van 200 miljoen vaccins voor de 27 lidstaten van de EU. De levering zou plaats vinden van zodra hiertoe toelating zou worden verleend (door EMA) en in functie van de datum van aflevering van die toelating. Die toelating werd door Pfizer verwacht tussen 15.12.2020 en 15.08.2021.

Noot: de EU Commissie heeft EMA onder druk gezet om een voorlopige voorwaardelijke toelating af te leveren zonder de gebruikelijke onderzoeken af te ronden. Eén maand later, ofwel op 21.12.2020 heeft EMA de toelating verleend. De UK en Israël waren al in november 2020 begonnen met massavaccinatie. In België en Nederland is de vaccinatie op een beperkt publiek (de ouderen in WZC) gestart in december 2020 en de massavaccinatie vanaf januari 2020, hetzij op een tijdstip dat het mRNA “vaccin” nog steeds in een experimentele onderzoeksfase verkeerde.

3. De EU Commissie heeft zich (p.24) namens de lidstaten uitdrukkelijk verbonden om het Pfizer vaccin uitsluitend te gebruiken onder epidemische condities die zulk gebruik vereisen en vaccinaties dienvolgens geschieden op de uitsluitende verantwoordelijkheid van de EU lidstaten.

Noot: In België is er sinds oktober 2021 formeel geen epidemie meer. De WHO heeft de pandemie formeel opgeheven op 5 mei 2023 (terwijl de VN al op 14.09.2022 de opheffing aangekondigd had). Waarom blijven overheden dan toch verder vaccineren (nu injectie 7)?

- NIET in het contract, wel in de Algemene voorwaarden die aan het contract gehecht zijn:

4. (p.30) Uitsluiting van elke aansprakelijkheid van Pfizer en al haar affiliates voor eender welke schade met uitzondering van bewezen schade die zou voortvloeien uit niet-naleving van contractuele bepalingen. Deze bepaling is niet van toepassing op de rechten van schadelijdende derden (= de gevaccineerden). Op p.25 onder punt I.12.2 wordt opgesomd voor wat schadelijdende derden – door vaccinatie – een schadevergoeding kunnen vorderen:

– de dood aka overlijden
– fysieke schade
– mentale en emotionele schade
– handicap
– ziektes
– verlies of beschadiging van eigendommen
– economische verliezen
– business- of werkonderbrekingen

Noot: dat Pfizer zelve al op voorhand voorzag in de opgesomde schade is veelzeggend.

Wie vaccinschade heeft geleden wegens vaccinaties die tussen december 2020 en 20.11.2022 gezet zijn (= duurtijd van het contract), kan Pfizer aanspreken in een schadevergoeding op risico evenwel dat Pfizer de aansprakelijk zal afwijzen omdat er volgens haar niet voldaan is aan de epidemische voorwaarden waarvoor de lidstaten aansprakelijk zijn. Schadelijders doen er dus best aan om beiden te dagvaarden en ene bij gebreke aan de andere te doen veroordelen.

Let wel: schadelijders hebben de bewijslast. Zij moeten bewijzen dat de schade veroorzaakt is door het vaccin en het causaal verband aantonen tussen de fout en de schade. Hoe meer schadelijders vorderingen instellen hoe makkelijker het bewijs kan geleverd worden.

Wie vaccinschade geleden heeft door vaccinaties die gezet zijn na de vervaldatum van het contract of na het opheffen van de epidemie/pandemie kan principieel enkel zijn lidstaat (de overheid van uw land) in rechte aanspreken voor een schadevergoeding, maar het is aangeraden om Pfizer toch mee te dagen in haar hoedanigheid van producent.

Een strafklacht wegens valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken, bedrog, het voeren van misleidende reclame campagnes, het bewust verschaffen van bedrieglijke informatie, het onder druk zetten en bedreigen van de burgers, al dan niet via werkgevers, met de intentie om te schaden en inbreuken op de wet op de patiëntenrechten, kan uiteraard ook steeds.

Nawoord: Voor zover ik me herinner was het - vanwege die totaal onverwachte uitbraak - verantwoord om de normale procedures - qua wachttijden, et cetera - niet op te volgen. Er was dus haast mee gemoeid. Houd er eveneens rekening mee dat het hier slechts om enkele bedenkingen ging...

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En, voel jij je geroepen om Spiritualia te sponsoren?
Klik dan op deze link. Alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Indien je zo'n (bak)steentje bijdraagt, ook eventueel via een aankoop of een Zoek&Vind abonnement, mogen we jouw naam hieronder publiceren? Laat het ons weten! -

Ook kan je dus in onze webshop iets aankopen, waaronder:
Archetypen vragenlijst
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er...: Eclecticus!

En, dan heb je nog ...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie… 
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Een Cursus in Wonderen - A Course in Miracles: een introductie.

Interesse in Kabbala en de Boom des Levens?

Pssst! Jij, ja jij! Leren werken met Runen?… De handleiding is beschikbaar!

En, dan hebben we nog een 400-tal sterk afgeprijsde boeken!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht