ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De ongelooflijke reïncarnatie van Marty Martin

Indien reïncarnatie daadwerkelijk bestaat…: wie of wat reïncarneert er dan wel?
door Tsenne Kikke - zaterdag 15 oktober 2022 17:07

Is er nog een leven na dit leven? Bestaat Reïncarnatie? Wedergeboorte? Een leven in een Hiernamaals? Een Hel, Vagevuur en Hemel?... Allemaal vragen waarop geen mens hét antwoord weet, maar er velen op kan verzinnen.

Om te beginnen: de mens is nooit één en dezelfde...

In Encyclopedia Spiritualia eindigt de tekst met betrekking tot het thema 'Reïncarnatie' met de volgende woorden: "Een ander feit is, dat men voor zichzelf moeilijk zal kunnen bepalen welke 'ik' of 'persoonlijkheid' kan 'terugkomen' - wetende, dat elke mens zo'n stuk of zes hoofdpersoonlijkheden heeft, en over honderden 'ikjes' beschikt, elk met hun eigen wensen, verlangens, lusten, dromen, begeerten, noem maar op. Om de zoveel minuten regeert er zo'n ander ikje in het lichaam en de vraag, die uiteindelijk bewust kan worden gesteld, is: "Indien reïncarnatie wel degelijk bestaat, welke ik - te midden van al die ikjes - zal dan kunnen reïncarneren?".

Bovendien zijn we onzichtbaar. Zowel voor onszelf als voor de ander. Over die 'onzichtbaarheid' had ik het reeds eerder.

Zo kan je voor jezelf de vraag stellen: "Indien ik nu, op dit eigenlijke moment, kom te overlijden, wie of wat blijft er van mezelf over?"...

Indien je eerlijk bent ten opzichte van jezelf zul je deze vraag onmogelijk kunnen beantwoorden. Maar, indien je met vastgeroeste overtuigingen in jouw hoofd rondloopt; overtuigingen, die je ooit ergens hebt gehoord of gelezen en eigen gemaakt, dan kun je een uitspraak doen, gebaseerd op die 'geleende kennis', aangevuld met de nodige verbeelding.

Zeer veel mensen geloven in het bestaan van een leven na dit leven. Misschien gewoonweg omdat het dit leven ietwat draaglijker maakt. Elk vooruitzicht naar 'anders en beters' maakt het huidige bestaan aangenamer. En, gelovigen vinden baat bij de gedachte dat ze in een hemel gaan terechtkomen, in de Eeuwige Jachtvelden, in een Nirvana, of dat ze verwelkomd worden door 72 maagden. Wel is het hierbij vreemd, dat mensen die over een hemel spreken, vergeten dat er in dezelfde oude geschriften over een hel en vagevuur wordt geschreven.

Anders gezegd: het lijkt erop dat mensen na hun overlijden altijd naar een hemel gaan, en nooit naar een hel of vagevuur...

Tussen haakjes: (bestaan die hemel, vagevuur en hel wel?)

Over reïncarnatie

Indien reïncarnatie bestaat - hetgeen niet hetzelfde is als wedergeboorte, noch iets te maken heeft met een leven in een soort van hiernamaals - wat reïncarneert er dan wel? Eén van de vele persoonlijkheden, één van de honderdtallen kleine 'ikjes'? De ziel? ...

Nog zoiets, waarover de mens alles schijnt af te weten. Nochtans is het niet dat omdat men bezield is - net als alles wat leeft, tot zelfs een korreltje zand - men een ziel heeft. Maar, met mensen, die zelfs het verschil niet kennen tussen essentie, bewustzijn, ziel, geest, ware ik, en zo meer, kan men beter niet redetwisten, en hen in hun eigen waan laten, nietwaar?

Dus, beste lezer, beschik jij wel over een persoonlijke ziel? Zo ja: heb je er dan ook contact mee?

Normaliter zou ik durven schrijven, dat mensen die beweren een ziel te 'hebben', liegen - maar ditmaal zal ik het niet doen. Doch, indien je iemand kent met een volwaardige, uitgekristalliseerde ziel, kun je het me dan laten weten? Want, ik had die persoon graag ontmoet. En, hopelijk beschikt die persoon dan ook over een extra lichaam waarin die ziel achteraf zou kunnen verblijven.

Kortom: indien er iets - noem het 'ziel' als je wilt - na onze dood zou kunnen overblijven, moet men er tijdens dit leven wel over beschikken. Anderzijds denkt dr. Jim Tucker, waarover we het onmiddellijk zullen hebben, dat het niet de ziel is die incarneert, maar wel het bewustzijn. En, indien je er dan nog eens Jung's archetypen bij aanhaalt, verkrijg je een idee van zijn uitgangspunt. In elk geval klinkt zijn hypothese aannemelijker, dan al hetgeen we voordien in ons leven ingelepeld kregen én klakkeloos als 'waarheden' hebben aanvaard.

Nota: indien je ooit via DIMschool aan Zelfkennis wilt gaan doen, omdat je in jezelf een ziel-in-wording ervaart, moet je je met-ter-tijd spijtig genoeg wel van al die eerder opgedane ballast ontdoen - want, indien het nieuwe op het oude wordt gebouwd, zullen die huidige, denkbeeldige fundamenten ooit onder het gewicht begeven, waardoor het nieuwe geheel vroeg of laat zal instorten. Om die reden is het soms beter om op de stoel te blijven zitten waarop men nu zit...

Terug naar ons thema

Dr. Tucker is een psychiater, die zich vooral met kinderen bezighoudt en eveneens gespecialiseerd is in het fenomeen 'reïncarnatie'. Hij is tevens de auteur van het boek 'Life before life', waarin hij een 40-tal onderzoekingen beschreef, die hij koos uit de 2.500 gevallen van reïncarnatie, die door dr. Ian Stevenson (1918 - 2007) eerder werden beschreven. In het Nederlands verkreeg dit boek de titel 'Mama, vroeger was ik...'.

Neem de zaak 'Ryan Hammons', bijvoorbeeld. Nu is hij bijna 19 jaar oud, maar sedert de tijd dat hij een drietal jaren oud was, beweerde hij dat hij zich niet goed voelde in het huis waarin hij met zijn ouders woonde, en dat hij graag terug in Hollywood zou willen gaan wonen. Ook klaagde hij over zijn huidige levensstijl, omdat hij vroeger - toen hij als Marty Martyn door het leven ging - van een veel rijkere en luxueuzere omgeving genoot.

Omdat de ouders geen raad met hem wisten, brachten ze zichzelf in contact met die dr. Jim Tucker.

Van de 102 zaken, die Ryan over zijn vorige leven vertelde, vond Tucker - naar het schijnt - het bewijs dat 90 ervan op juiste feiten waren gebaseerd.

Van alle gevallen, die Jim Tucker had onderzocht, vond hij daardoor het verhaal van Ryan het meest overtuigend.

"Deze informatie was niet op internet te vinden," zei Tucker. Alles wat Ryan zei, klopte. Marti Martyn dronk True-ade, woonde aan Roxbury Drive in Beverly Hills, had twee zussen en ging met zijn vijfde vrouw naar Parijs.

"Ryan zei niet te snappen waarom God je 61 laat worden om vervolgens terug te komen als baby,” zei Tucker, eraan toevoegend, dat op de overlijdensakte vermeld staat dat Marti Martyn op 59-jarige leeftijd is overleden. "Hoe kwam het," dacht Tucker, "dat Ryan zich zo had vergist?"...

In eerste instantie leek het er dus op dat Ryan de leeftijd van Marty niet goed had. “Ik heb nieuwe informatie gekregen, waaruit bleek dat de akte niet klopte en dat Marty Martyn 61 was toen hij stierf. Ryan had dus gelijk,” beweerde Tucker.

Leugens?... Indien je leugens blijft herhalen, worden ze wel jouw waarheden. Doch, indien het ditmaal dan toch allemaal waar is, dan is dit wel een stevige nadenker. In elk geval moeten we er rekening mee houden, dat de puur emotioneel ingestelde Ryan - vooraleer hij met dr. Jim Tucker in contact kwam, al jarenlang over die zaak met zijn ouders had gesproken..., en kinderen zeggen nu eenmaal graag de dingen die hun ouders hen influisteren of opdragen.

Vertel aan een kind dat Sinterklaas en de Paashaas bestaan, en het zal bij hoog en laag zweren dat het zo is. Maar, wij weten ondertussen - als we zo'n kind bezig horen - al veel beter, nietwaar? Nu moeten we nog vele andere 'waarheden' aan de weet trachten te komen... Maar, zolang een mens zich vasthoudt aan zijn overtuigingen, zal hij er nooit naar op zoek gaan en zich tevreden stellen met de bestaande inhoud van het brein. Nogmaals: nietwaar?

- Een stukje biografie over Marty Martyn, kun je bij IMDb lezen via deze link.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?
Klik hier en, alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Indien je een (bak)steentje bijdraagt, mogen we jouw naam hieronder publiceren? -

Ook kan je in onze webshop iets aankopen, waaronder:
Archetypen vragenlijst
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er...: Eclecticus!

En, dan heb je nog ...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie…
Meteorieten zijn hoogstwaarschijnlijk zo oud als onze planeet: eentje kopen?    
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Een Cursus in Wonderen - A Course in Miracles: een introductie.

Interesse in Kabbala en de Boom des Levens?

Pssst! Jij, ja jij! Leren werken met Runen?… De handleiding is beschikbaar!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht