ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Vandaag wordt Maria Tenhemelopneming gevierd…

… indien dat nog écht wordt gevierd, natuurlijk.
door Tsenne Kikke - maandag 15 augustus 2022 5:27

'Maria Tenhemelopneming' wordt in de Katholieke Kerk jaarlijks gevierd op 15 augustus. In het Nederlands taalgebied wordt het feest in de volksmond ook wel 'Maria Hemelvaart' genoemd. Herdacht wordt dat Maria, de moeder van Jezus, aan het einde van haar aardse leven door God in de hemel 'met lichaam en ziel' werd opgenomen.

In de Oudkatholieke en de Orthodoxe Kerken wordt dit feest 'Ontslapen van de Heilige Maria' genoemd: hetgeen dichter bij de waarheid komt. Maar, ken je die 'waarheid' wel?... Mag ik het betwijfelen? :-)

Op Wikipedia lezen we dat de ingeburgerde termen 'Maria Hemelvaart' of 'Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart' theologisch niet correct zijn. De Hemelvaart is enkel voorbehouden voor haar Zoon, Jezus Christus. Maria is 'ten hemel opgenomen'. Wat er ook van waar is:  in de Bijbel wordt er niets over vermeld.

Maria zou ergens tussen 36 en 50 n.Chr. zijn overleden. Volgens een bepaalde traditie waren alle apostelen hierbij aanwezig, behalve Thomas. Toen deze aankwam, was Maria's lichaam al begraven en om haar toch eer te bewijzen bezocht Thomas in zijn eentje haar graf. Thomas zag toen de 'tenhemelopneming van Maria'. Daarbij kreeg hij van Maria haar gordel. De overige apostelen geloofden dit niet totdat hij hen de gordel toonde en het lege graf.

De 'Legenda Aurea' van Jacobus de Voragine vermeldt een andere overlevering. Ook hier zijn alle apostelen, behalve Thomas, getuige van Maria's dood, maar eveneens van haar tenhemelopneming. Als Thomas zich later aansluit bij hen, gelooft hij de apostelen niet. Plotseling valt de gordel van Maria uit de hemel, waarop hij alsnog gelooft dat Maria lijfelijk ten hemel is gevaren.

De Orthodoxe Kerk gelooft dat de Moeder Gods naar de hemel alleen met de 'ziel' ten hemel is opgevaren. In de kerkelijke traditie van de orthodoxie spreekt men van het 'Ontslapen van de Moeder Gods'.

Indien je aan Zelfkennis doet, zal je kunnen begrijpen dat Maria wel degelijk met 'lichaam' en 'ziel' overgegaan is en dat ze eveneens wel degelijk 'ontslapen' zou zijn geweest.

Tussen haakjes: natuurlijk niet met haar stoffelijk, en dus vergankelijk lichaam!

Wat 'ontslapen' betreft, zou me niet verwonderen, omdat Jezus regelmatig op het feit hamerde dat een mens zou moeten 'ontwaken' uit de 'slaap' waarin hij zich bevindt. Temeer, omdat aanvankelijk 'Ontslaping' de originele naam voor deze feestdag was, zijnde: 'Dormitio Mariae' in het Latijn, en 'Koimesis Theotokou' in het Grieks.

Bron: Wikipedia

Tussen haakjes: besef jij wel dat je in slaap bent, en dat je dus zou moeten ontwaken?... :-)

Hoe die 'Maria Tenhemelopneming' afbeelden?...

Titiaan (1488 of 1490 – 1576), eigenlijk Tiziano Vecelli of Vecellio, was één van de belangrijkste kunstschilders van de hoog renaissance. 'De Hemelvaart van de Maagd' is een groot altaarstuk panel, geschilderd in de periode tussen 1515 en 1518. Het siert het hoofdaltaar van de 'Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari' in Venetië .

De figuren zijn in drie zones, gescheiden door ruimtes die alleen gevuld zijn met licht. Onderaan zijn de 11 apostelen te zien, dicht opeengepakt in een groep. De meesten kijken naar de Maagd Maria die naar de hemel oprijst. Thomas is waarschijnlijk de gordel aan het oprapen...

In het middelste gedeelte zweeft de Maagd Maria op wolken, gehuld in een rood gewaad en een blauwe mantel. Rond haar worden engelenmassa's gesmolten tot wolken die worden bestraald door hemels licht.

"Boven is God de Vader, die op het punt staat een kroon voor Maria te krijgen van de engel aan de rechterkant," kunnen we op alle websites lezen...

'Engel aan de rechterkant'?...

Volgens mij is het duidelijk dat hier de Heilige Geest wordt voorgesteld, en aan de andere zijde kan men 'De Zoon' herkennen. Tenslotte 'bestaan' die drie niet - net zoals de Trimurti: Brahma, Vishnu, Shiva. Het zijn namelijk uitbeeldingen van de Drie Krachten, die uit het Absolute ontsproten zijn, beter gekend als, bijvoorbeeld, de Actieve Kracht, de Tegenwerkende Kracht en de Verzoenende of Neutraliserende Kracht..., om ze maar een naam te geven.

Heb jij reeds een persoonlijke Ziel in jouw lichaam verworven?

Zoals je weet - of, zou moeten weten, wordt geen mens met een ziel geboren. Die moet dus worden aangemaakt. Oké, net als alles wat leeft, is elke mens 'bezield'. En, het antwoord op de vraag is poepsimpel. De ziel beschikt over welbepaalde eigenschappen. Ofwel, ervaar je die in jezelf, ofwel (nog) niet. Je kunt het dus voor jezelf verifiëren.

Natuurlijk hoef je dit niet van mij (of van Gurdjieff of van Jezus, et cetera) aan te nemen, indien jij iets anders gelooft.

Weet, dat geloven geen écht weten is. Zo kan je geloven dat het morgen zal gaan sneeuwen. Och, mensen maken zichzelf ongelooflijk veel blazen wijs. En, indien ik jou nog niet bereikt heb, onderzoek dan eens waar je dat geloof in een zogenaamde 'persoonlijke ziel' ooit (klakkeloos?) hebt opgedaan. Ergens gehoord of gelezen, misschien? Of, was het een ingeving vanuit jouw droom- en/of verbeeldingswereld? Kortom: zoek het dus voor jezelf uit, maar wees wél eerlijk tegenover jezelf, hé!

Weet ook dat velen het liegen niet kunnen laten en zelfs eigenschappen aan zichzelf toekennen waarover ze niet beschikken. Och..., vroeg of laat zullen ze hun eigen 'rechter' zijn. Hopelijk: vooraleer ze op hun sterfbed belanden...

Enkele Bijbelse zaken om alles ietwat beter toe te lichten...

 - In Lucas, Hfst. verzen 57-62 lezen we: "Tot een ander sprak Hij: 'Volg Mij.' Deze vroeg: 'Heer, laat mij eerst teruggaan om mijn vader te begraven.' Jezus zei tot hem: 'Laat de doden hun doden begraven; maar gij, ga heen en verkondig het Rijk Gods.' Weer een ander zei: 'Ik zal U volgen, Heer, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten.' Tot hem sprak Jezus: “Wie de hand aan de ploeg slaat, maar omziet naar wat achter hem ligt, is ongeschikt voor het Rijk Gods.”

- En, in Matteüs Hfst. 8: 21-22: Een andere van zijn leerlingen zei tot Hem: “Heer, laat mij eerst teruggaan om mijn vader te begraven.” Jezus zei Hem: “Volg Mij, laat de doden hun doden begraven.”

Enig idee wat 'Laat de doden de doden begraven...' daadwerkelijk betekent? Je kunt de vraag ook anders stellen, zoals: "Zijn er vele levenden onder ons?"...

Natuurlijk was het indertijd niet eenvoudig om Jezus te volgen. In elk geval: niet iets voor de gewone mens weggelegd...

- Toen talloze mensen met Hem meetrokken, keerde Hij zich om en zei tot hen over het thema 'onthechting':  "Als iemand naar Mij toekomt, die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn.  Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn - et cetera. Zo kan niemand van u mijn leerling zijn, als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit. Het zout is iets goeds; maar als ook het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het dan weer bruikbaar gemaakt worden? Dan deugt het noch voor het land noch voor de mest, maar men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, hij luistere." (Lucas, Hfst. 14)

Ondanks het feit dat elke lezer alles wat hierboven afgedrukt staat het op zijn manier zal interpreteren, zijn er maar weinigen die het écht kunnen begrijpen. Geen één, misschien, tenzij ze aan Zelfkennis doen... Maar, wie is daartoe bereid? :-)

En, ondertussen blijven de doden de doden begraven, en geen één wordt 'TenHemelOpgenomen' - of, 'geloof' jij van wel?... Indien ja, ben je niet alleen. Het meest vreemde hierbij is wel dat men denkt dat iedereen zogezegd naar de Hemel gaat, maar nooit naar een Hel of Vagevuur. "Ontwaak!" - "Ontslaap!" - "Word wakker!" zou Jezus hebben gezegd, maar de mens beseft niet dat hij slaapt. Vreemd, hé!

In elk geval: geniet van deze Maria Tenhemelopneming Viering op jouw manier... - en, Moederdag doet me denken aan één van mijn Haikoe's uit 1980...

Bloemen in een vaas
Ontrukt aan ieder leven
Sieren de tafels.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?
Klik hier en, alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Indien je een (bak)steentje bijdraagt, mogen we jouw naam hieronder publiceren? -

Ook kan je in onze webshop iets aankopen, waaronder:
Archetypen vragenlijst
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er...: Eclecticus!

En, dan heb je nog ...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie…
Meteorieten zijn hoogstwaarschijnlijk zo oud als onze planeet: eentje kopen?    
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Een Cursus in Wonderen - A Course in Miracles: een introductie.

Interesse in Kabbala en de Boom des Levens?

Pssst! Jij, ja jij! Leren werken met Runen?… De handleiding is beschikbaar!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht