ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Eventjes kennismaken met een aardbewoner van 558 miljoen jaar geleden

En, hebben Adam en Eva ooit daadwerkelijk bestaan?…
door Tsenne Kikke - woensdag 19 juni 2024 0:17

Zo'n 14 miljard jaar geleden ontstond het heelal. In een gigantische explosie verschenen eensklaps tijd, ruimte, massa, straling, krachten en natuurwetten.

Onze Aarde daarentegen is 'slechts' iets van een 4,56 miljard jaar oud, en gevormd door accretie van materiaal uit de zonnenevel, een interstellaire roterende moleculaire wolk, die voornamelijk bestond uit waterstof, helium en zwaardere elementen. De Aarde zelf was bij die accretie gehuld in een wolk van gasvormig silica (SiO²) en na de afkoeling zal deze silica op het oppervlak zijn gecondenseerd tot vast gesteente. Wat overbleef, was waarschijnlijk een vroege atmosfeer van waterstof en helium.

Het is wel niet duidelijk hoe of waar het eerste leven is ontstaan. Men neemt aan dat bij de oorsprong ervan een zelf-reproducerend molecuul is ontstaan dat zichzelf in bepaalde mate kon reproduceren. Hoe die ontstond, is ook een raadsel, hoewel er verschillende hypothesen over bestaan.

Eén daarvan is dat de energie van vulkanisme, onweer en ultraviolette straling op geïsoleerde plekken reacties aandreef van simpele organische moleculen - zoals methaan - tot ingewikkeldere moleculen, waaronder veel belangrijke moleculen die in leven voorkomen. Onder de aanwezige moleculen kwamen ook katalysatoren voor, stoffen die reacties versnellen zonder zelf mee te reageren. De concentratie van de ingewikkeldere moleculen in deze oersoep werd steeds groter, totdat er een molecuul ontstond met een uiterst bijzondere eigenschap: het kon zichzelf dupliceren door zijn eigen duplicatie zelf te katalyseren.

In al het tegenwoordige leven wordt de eigenschap zichzelf te reproduceren vervuld door het molecuul DNA. DNA-moleculen vervullen echter alleen de functie van opslagplaats voor erfelijke informatie. Om het leven in stand te houden is energie nodig, deze wordt geleverd door de enzymatische activiteit van eiwitten. Het moderne leven heeft dus zowel eiwitten als DNA in één nodig. Dit probleem wordt opgelost door de hypothese van een RNA-wereld, die stelt dat er een tijd was waarin het leven bestond uit RNA-moleculen. RNA is een molecuul dat, hoewel minder stabiel dan DNA, zowel enzymatische activiteit heeft als erfelijke informatie kan doorgeven. Ook andere moleculen zijn aangewezen als kandidaten voor een zelf-reproducerende molecuul die aan het leven voorafging. Op een zeker moment moet het stabielere DNA de rol van informatiedrager hebben overgenomen.

De eerste levensvormen waren waarschijnlijk primitieve prokaryotische eencelligen. Prokaryoten zijn cellen zonder organellen, zoals een celkern of interne membranen. Het DNA ligt bij zulke organismen vrij in de cel, in plaats van in de celkern. Voorbeelden van tegenwoordige prokaryoten zijn bacteriën.

De eerste dieren zijn ergens tussen 900 en 635 miljoen jaar geleden hier op Aarde ontstaan en van daaruit verder geëvolueerd. Het probleem is echter dat dieren ouder dan 550 miljoen jaar nog geen skeletten, schelpen of tanden hadden en het zijn juist die harde weefsels die een goede kans hebben om als fossiel bewaard te blijven.

Daaruit volgt dat om sporen van dieren te vinden wij moeten zoeken naar andere sporen, zoals moleculaire fossielen, of lichaamsafdrukken van dieren zonder skelet zoals in het geval van het 558 miljoen jaar oude Dickinsonia-fossiel.

Dickinsonia is dus één van de oudste dieren ter wereld, maar is moeilijk te vergelijken met de hedendaagse levende wezens. Over het algemeen wordt het beschouwd als een vroege vertegenwoordiger van de meercellige dieren.  

De in 1946 door geoloog Reginald Claude Sprigg gevonden fossiele vondsten van Dickinsonia in de Zuid-Australische Ediacara-heuvels vertoonden een grote variabiliteit in grootte, namelijk: tussen de 4 mm en 1,40 m lang en slechts enkele millimeters dik. Dickinsonia rex is veruit de grootste vertegenwoordiger van het geslacht. De meeste vertegenwoordigers waren ovaal van vorm. Het reliëf van de fossielen van Dickinsonia is karakteristiek: uitgaande van een centrale groef, werd het lichaam doorkruist door talloze andere groeven alsof het uit segmenten bestond.

De totale afwezigheid van iets dat lijkt op een spijsverteringssysteem zoals een mond gaf aan dat het dier zich hoogstwaarschijnlijk voedde via de ventrale uitwendige vertering. En vandaag de dag is er eigenlijk maar één levend dier dat op gelijkaardige manier eet: deTrichoplax adhaerens, een Plakdiertjessoort. De Placozoa zijn de eenvoudigste meercellige dieren. Dus, is Dickinsonia een placozoïde? Men kan het nog steeds niet met zekerheid zeggen, en het debat is nog lang niet gesloten, maar het is een duidelijke, intrigerende mogelijkheid.

Wel is men overtuigd dat Dickinsonia zich op een actieve manier over de zeebodem bewoog. Hoe?... Hoogstwaarschijnlijk door spiersamentrekkingen, en dus op dezelfde manier als de huidige regenworm.

Het dier 'mens'

De eerste mens zou moeten geëvolueerd zijn uit het lagere dierenrijk. Maar de Bijbel zegt dat de mens niet evolueerde, maar 6.000 jaar geleden door God geschapen werd - en, na de verstoting uit het Paradijs samen met zijn eega op Aarde werd geplaatst. Met andere woorden: de eerste dieren, waaronder de Dickinsonia, zijn dus misschien niet onze 'voorvaders'.

Wetende, dat de Aarde als 4,5 miljard jaar bestaat, kunnen we ons gerust de vraag stellen waarom God zolang heeft gewacht vooraleer Hij de mens erop plaatste, nietwaar?

'Wetenschappelijk' gezien, verschenen de eerste vertegenwoordigers van onze soort, de Homo Homo sapiens, zo'n 300.000 jaar geleden. Op Wikipedia lezen daar, onder andere, het volgende over...

Het geslacht Homo is enkele miljoenen jaren geleden in Afrika ontstaan. Samen met de chimpansees vormt het geslacht Homo een evolutionaire tak binnen de Hominidae (mensachtigen) uit de orde primaten.

Meer dan 300.000 jaar geleden verscheen de Neanderthaler, Homo neanderthalensis, de eerste mensachtige. Hij ontwikkelde zich in Eurazië uit de Homo heidelbergenis. Omstreeks dezelfde tijd ontstond de Homo sapiens (letterlijk: verstandige mens).

Deze moderne mens, met name de ondersoort Homo sapiens sapiens, ontstond ongeveer 300.000 jaar geleden in Afrika en verspreidde zich over alle continenten en grotere eilanden van de wereld in een periode die ongeveer 150.000 jaar geleden begon.

Ongeveer 125.000 - 60.000 jaar geleden kwam de mens in Eurazië  aan, 40.000 jaar geleden in Australië, en 15.000 jaar geleden in Amerika. Meer afgelegen eilanden zoals Hawaï, Paaseiland, Madagaskar en Nieuw-Zeeland raakten bevolkt tussen de jaren 300 en 1280.

Hedendaagse biologische verwanten van mensen zijn chimpansees en bonobo's. Gorilla's, orang-oetans en gibbons splitsten zich elk eerder af in de evolutie. Op basis van genetische informatie wordt geschat dat de gemeenschappelijke voorouder van de mens en de chimpansee 4 - 8 miljoen jaar geleden leefde in het late Mioceen. Na de splitsing van deze groepen vormde zich bij de menselijke tak chromosoom 2 door samenvoeging van twee andere chromosomen, waardoor er bij mensen slechts 23 paar chromosomen overbleven, vergeleken met 24 bij andere apen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mens

Oké, Adam en Eva zijn hoogstwaarschijnlijk mythologische figuren, en dus geen historische personen waaruit de gehele mensheid achteraf is ontstaan. Toch zijn ze belangrijk, indien je kunt aannemen dat de eerste 'echte' mens geen zijtak was van de één of andere (mens)aap, en bovendien over capaciteiten beschikte, die niet enkel en alleen via DNA of RNA werden overgedragen, maar eerder op een 'goddelijke' manier werden geïnjecteerd. Zo bezie ik het althans...: wel rekening houdend met het feit, beste lezer, dat de omschrijving van de term 'goddelijk' drastisch met de jouwe zal verschillen.

En, vergeet die 6.000 jaar, maar toch blijft de vraag bestaan over het juiste tijdstip waarop de 'mythologische' Adam en Eva hier op Aarde zijn beland...

Bronnen: Wikipedia, Scientias, e.a.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En, voel jij je geroepen om Spiritualia te sponsoren?
Klik dan op deze link. Alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Indien je zo'n (bak)steentje bijdraagt, ook eventueel via een aankoop of een Zoek&Vind abonnement, mogen we jouw naam hieronder publiceren? Laat het ons weten! -

Ook kan je dus in onze webshop iets aankopen, waaronder:
Archetypen vragenlijst
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er...: Eclecticus!

En, dan heb je nog ...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie… 
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Een Cursus in Wonderen - A Course in Miracles: een introductie.

Interesse in Kabbala en de Boom des Levens?

Pssst! Jij, ja jij! Leren werken met Runen?… De handleiding is beschikbaar!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht