ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De Russische ambassadeur Anatoly Antonov onthulde een weg naar vrede in Oekraïne

“We blijven klaar voor een serieus, doordacht gesprek,” vertelde hij aan 'Newsweek'.
door Tsenne Kikke - woensdag 19 juni 2024 14:34

De Russische gezant bij de Verenigde Staten legde aan Newsweek uit wat het Kremlin ziet als een routekaart om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne; een voorstel, dat volgens hem sterk afwijkt van de strategie van de westerse aanhangers van Kiev. “Er is een pad naar vrede, ook al is het moeilijk,” vertelde ambassadeur Anatoly Antonov aan 'Newsweek'.

De opmerkingen kwamen op een moment dat de gesprekken over een blijvende oplossing voor het jarenlange conflict, dat in februari 2022 uitmondde in een grootschalige oorlog, aan kracht wonnen in zowel Moskou als de Europese hoofdsteden die Kiev te hulp zijn geschoten.

Maar Antonov was er snel bij om Westerse initiatieven van de hand te wijzen, zoals de recente Zwitserse vredestop waarbij hij zei dat “de Verenigde Staten en hun satellieten aan het publiek de denkbeeldige wens overbrengen om een einde te maken aan het conflict rond Oekraïne”. Aan het tweedaagse evenement namen ook belangrijke spelers uit het Mondiale Zuiden deel, zoals India, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika en de Verenigde Arabische Emiraten.

Antonov voerde op zijn beurt aan dat “het doel van een dergelijke reclamecampagne niet is om het bloedige ‘project’ dat het Westen al meer dan 10 jaar uitvoert te stoppen, maar om het te verlengen”. Hij beschouwde het idee achter de bijeenkomst als “puur opportunistisch: om een illusie te creëren van wijdverspreide steun voor de ‘vredesformule’ in verschillende hoofdsteden, maar in werkelijkheid om alle twijfels weg te moffelen over de legitimiteit van het regime in Kiev, dat al lange tijd failliet is, zowel politiek als economisch.”

“Dit feit werd feitelijk bevestigd door de Zwitserse organisatoren, die aan het einde van het evenement alleen maar konden zeggen dat er verschillen van inzicht waren over de situatie in Oost-Europa,” zei Antonov. “Terwijl de belangrijkste stelling werd overgebracht door vertegenwoordigers van ontwikkelingslanden, vroegen de weinigen die waren overgehaald om deel te nemen en naar het Alpenresort waren gekomen, rechtstreeks in de microfoon: wat was het nut om ons uit te nodigen in een zaal waar Rusland niet aanwezig is?”

Tegenstrijdige verhalen

Wat Rusland betreft, zei Antonov: “Ons land is nooit de dialoog met Oekraïne uit de weg gegaan,” en “daarom zijn alle pogingen om ultimatums te geven uit den boze.”

Hij vertelde over de visie van Moskou op het conflict, waarin Rusland de VS en westerse bondgenoten de schuld gaf voor het scheppen van de voorwaarden voor oorlog door de oostwaartse uitbreiding van het militaire NAVO-bondgenootschap na te streven en de volksprotesten te steunen die in 2014 de Oekraïense regering omverwierpen ten gunste van een pro-Westerse regering. Tijdens de daaropvolgende onrust begonnen pro-Russische separatisten een jarenlange opstand in de oostelijke Donbas-regio en namen Russische troepen het zuidelijke Krimschiereiland in. Later annexeerden ze het strategische Zwarte Zeegebied in een internationaal betwist referendum.

Tijdens het acht jaar durende conflict beschuldigden de VS en Oekraïne Rusland ervan de afgescheiden staten in het oosten rechtstreeks te steunen, iets wat Moskou ontkende. Maar tijdens een massale opbouw van Russische troepen langs de Oekraïense grenzen eind 2021 en begin 2022 erkende de Russische president Vladimir Poetin formeel de zelfuitgeroepen Volksrepubliek Donetsk (DPR) en Volksrepubliek Luhansk (LPR) en kondigde hij het begin aan van een “speciale militaire operatie”, waarbij tienduizenden Russische troepen Oekraïne werden binnengestuurd.

Kiev, samen met Washington en andere internationale supporters, beschouwen dit als een niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie. Op het terrein blijven beide partijen verwikkeld in een patstelling, hoewel Russische troepen vorige maand een nieuw offensief lanceerden in de richting van de tweede stad van Oekraïne, Kharkiv, waardoor in het Westen opnieuw bezorgdheid ontstond over het vermogen van Oekraïne om verdere territoriale verliezen te voorkomen.

In het begin van het conflict hebben in Wit-Rusland en Turkije verschillende rondes van rechtstreekse gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van Moskou en Kiev. Russische functionarissen hebben herhaaldelijk verklaard dat de laatste, uiteindelijk mislukte poging in Istanbul in april 2022 dicht in de buurt kwam van een vredesakkoord en Antonov wees op recente berichten in westerse media die ook suggereren dat een akkoord dichterbij kan zijn geweest dan eerder werd gedacht. Een aantal andere vredesplannen kwam later uit het buitenland, maar geen van hen is erin geslaagd om directe besprekingen tussen Russische en Oekraïense functionarissen nieuw leven in te blazen.

De zeven voorstellen van Poetin

In de afgelopen weken heeft Poetin echter aangegeven dat hij bereid is om nieuwe gesprekken aan te gaan om de oorlog te beëindigen. Toch heeft het Kremlin niet afgezien van zijn belangrijkste eisen, namelijk: het behoud van opgeëist grondgebied, waaronder de Krim en vier andere provincies – Donetsk, Luhansk, Kherson en Zaporizhzhia – die later zijn geannexeerd door middel van internationaal niet-erkende referenda in september 2022, en aanvullende toezeggingen voor Kiev en zijn westerse steunpilaren.

“Directe uitspraken van president Vladimir Poetin over de mogelijkheid om de vijandelijkheden zo snel mogelijk te beëindigen onder duidelijke en goed gekalibreerde voorwaarden staan in schril contrast met de ijdele praatjes en mislukte conferenties van de Westerse hoofdsteden,” zei Antonov.

Antonov verklaarde dat de “voorstellen van het Kremlin de terugtrekking van de Oekraïense strijdkrachten uit vier regio’s van Rusland omvatten; de bevestiging van de status van de regio’s Krim, Sevastopol, DPR, LPR, Kherson en Zaporozhye als onderdanen van de Russische Federatie; de weigering van Kiev om lid te worden van de NAVO; de status van Oekraïne als neutrale, niet-gebonden en kernwapenvrije staat; de demilitarisering en denazificatie van Oekraïne; de opheffing van westerse sancties; het waarborgen van de rechten, vrijheden en belangen van Russisch sprekende burgers van de republiek."

“Gesprekken over de bovengenoemde kwesties moeten worden gevoerd zonder ‘imperiale’ dictaten en bevelen vanuit het Witte Huis,” zei Antonov. “Het is de hoogste tijd dat de Verenigde Staten de zinloosheid inzien van hun voortdurende pogingen om hun wil op te leggen aan alle landen. Beseft dat het niet langer mogelijk zal zijn om de groeiende verschuiving naar multipolariteit tegen te houden.”

De VS en Oekraïne hebben hun veiligheidspartnerschap echter alleen maar verder verdiept, met de ondertekening van een nieuwe overeenkomst aan de zijlijn van de G7-top vorige week in Italië, waarin een toezegging staat voor ten minste tien jaar Amerikaanse training van Oekraïense strijdkrachten, evenals meer samenwerking op militair gebied en het delen van inlichtingen. De VS bevestigden ook hun wens om Oekraïne toe te laten tot de NAVO zodra de oorlog voorbij is.

“Ons doel is om de geloofwaardige verdedigings- en afschrikkingscapaciteiten van Oekraïne voor de lange termijn te versterken”, zei de Amerikaanse president Joe Biden na de ondertekening van de overeenkomst op donderdag. “Een duurzame vrede voor Oekraïne moet worden ondersteund door het vermogen van Oekraïne om zichzelf nu te verdedigen en toekomstige agressie op elk moment in de toekomst af te schrikken.”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verklaarde op zijn beurt dat het akkoord een weg vormde “om duurzame vrede te garanderen, en daarom komt het iedereen in de wereld ten goede omdat de Russische oorlog tegen Oekraïne een reële, wereldwijde bedreiging is.”

'Newsweek' heeft het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken om commentaar gevraagd en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken om commentaar.

Tijdens een persbriefing op maandag stelde de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Matthew Miller, de boodschap van de top in Zwitserland tegenover die van Poetin, die Miller “nog een maximalistische verklaring noemde die Oekraïne opriep om nog meer van zijn soevereine grondgebied af te staan dan Rusland op dit moment bezet houdt, voordat er zelfs maar onderhandelingen konden beginnen.

“President Poetin eiste van Oekraïne dat het instemde met ontwapening, zodat het kwetsbaar zou zijn voor toekomstige agressie van Rusland,” zei Miller. “Geen enkele verantwoordelijke natie kan zeggen dat dit een redelijke basis voor vrede is. Het is in strijd met het Handvest van de VN. Het gaat in tegen de elementaire moraal. Het tart het gezond verstand.”

“Het is duidelijk dat Rusland niet voorbereid is op serieuze discussies te goeder trouw,” voegde hij eraan toe. “De acties van Rusland maken dit vooral duidelijk nu het doorgaat met zijn bombardementen op de kritieke infrastructuur van Oekraïne, schepen in de Zwarte Zee bedreigt en tienduizenden Oekraïense kinderen gedwongen verplaatst.

Terwijl de geopolitieke spanningen door het conflict al opliepen, kondigde de regering Biden onlangs ook aan dat ze toestemming had gegeven voor het gebruik van door de VS geleverde wapens door het Oekraïense leger om doelen binnen de internationaal erkende grenzen van Rusland aan te vallen, een stap die werd gevolgd door het Verenigd Koninkrijk. Nadat Poetin onlangs had gedreigd westerse doelen binnen Oekraïne en mogelijk daarbuiten aan te vallen, reageerde het Witte Huis met een eigen waarschuwing.

“Mijn antwoord aan de heer Poetin is dit,” vertelde communicatieadviseur John Kirby van de Nationale Veiligheidsraad maandag aan verslaggevers. “Als je zo bezorgd bent om het slachtoffer te worden van aanvallen en je je zorgen maakt over het levensonderhoud van je troepen en je militaire eenheden, verdwijn dan als de sodemieter uit Oekraïne. Jullie hebben daar helemaal niets te zoeken.”

Amerikaanse en Europese functionarissen hebben ook herhaaldelijk gewaarschuwd dat Rusland verdere uitbreiding in de voormalige invloedssfeer van de Sovjet-Unie kan nastreven als het niet verslagen wordt in Oekraïne, een argument dat Antonov van de hand wees. In plaats daarvan beweerde hij dat het Washington was die zijn positie op het continent wilde versterken.

“De beruchte ‘Russische dreiging’ en de onverhulde gekke ‘enge verhalen’ over onze vermeende bereidheid om de NAVO aan te vallen als Rusland niet wordt tegengehouden in Oekraïne, zijn niets anders dan een belichaming van de intenties van de Verenigde Staten om hun satellieten strak in de hand te houden, vooral in Europa,” zei Antonov. “Het doel is om van het continent eindelijk de ‘achtertuin’ van de VS te maken, die geen recht heeft op zijn eigen meningen of zijn eigen geschiedenis.”

“Hier in DC,” voegde hij eraan toe, “willen ze blijkbaar liever niet opmerken dat de regering door een dergelijk beleid te voeren het ‘Amerikaanse leiderschap’ ondermijnt.”

Antonov bekritiseerde ook de beslissingen van de VS en haar bondgenoten om 50 miljard dollar aan bevroren Russische tegoeden opnieuw te gebruiken om de Oekraïense oorlogsinspanningen te helpen financieren.

“Bedenk eens hoe Washington deze stap rechtvaardigt,” zei Antonov. “Hoge ambtenaren beweren zonder enige twijfel dat deze maatregel niet als diefstal kan worden beschouwd.”

“Volgens deze logica behoort het inkomen van iemand die bijvoorbeeld de Amerikaanse staatsschuld heeft gefinancierd, eigenlijk niet toe aan de investeerder,” voegde hij eraan toe. “Maar hoe zit het dan met de fundamentele, basisregels van het westerse financiële systeem? Dit is gewoon weer een voorbeeld van de ‘op regels gebaseerde wereldorde’, waarin elk principe kan worden geherinterpreteerd in het eigen belang. En als er vragen rijzen, wordt er een mantra gebruikt: ‘Oh, je begrijpt het niet, dit is iets anders’.”

Klaar om te praten

Terwijl Washington en Kiev ernstig scepticisme uiten over de bedoelingen van Moskou om daadwerkelijk vrede na te streven, hebben Amerikaanse functionarissen volgehouden dat ze geen gesprekken zouden voeren zonder de aanwezigheid van tegenhangers van Zelensky’s regering, die haar eigen 10-punten voorstel onthulde tijdens het hoogtepunt van het conflict in 2022.

Het plan, nog steeds verdedigd door Zelensky op internationale conferenties zoals de recente top in Zwitserland, omvat de volledige terugtrekking van Russische troepen uit Oekraïens grondgebied, inclusief de vijf opgeëiste provincies, een speciaal tribunaal om beschuldigingen van Russische oorlogsmisdaden te onderzoeken en veiligheidsgaranties voor Oekraïne, naast andere eisen die verdere escalaties moeten voorkomen.

Terwijl Poetin en Zelensky vrijwel tegenovergestelde standpunten blijven innemen over hoe een overeenkomst om de oorlog te beëindigen eruit zou kunnen zien, bleef Antonov volhouden dat Moskou openstaat voor diplomatie. Hij benadrukte echter dat Rusland geen haast had.

“Rusland streeft naar dialoog en vrede, waarvan de parameters niet overhaast moeten worden besproken, alleen maar omwille van de dialoog en omwille van mooie propagandafoto’s,” zei Antonov. “We blijven klaarstaan voor een serieus, doordacht gesprek. We stellen geen deadlines.”

Zo’n gesprek, aldus Antonov, zou ook een bredere discussie over de regionale veiligheidsarchitectuur moeten omvatten, waarin Russische en Amerikaanse functionarissen elkaar er al lange tijd van beschuldigen agressieve agenda’s te promoten.

"We nodigen alle geïnteresseerde hoofdsteden uit om op grote schaal te beginnen met het opbouwen van werkelijk gelijke en ondeelbare veiligheid in Eurazië, gebaseerd op wederzijds respect voor eenieder,” zei Antonov. “Het nieuwe systeem kan de basis worden van een nieuwe architectuur die de overgang naar multipolariteit weerspiegelt. Er zal geen plaats zijn voor agressieve politieke en economische dominantie van individuele naties, noch voor fragmentatie in afzonderlijke blokken.”

“Dit is de enige manier om het uitbreken van grote internationale conflicten te voorkomen,” zei hij.

Aan de andere kant, als de VS en hun bondgenoten doorgaan met hun plannen om de hulp aan Oekraïne te verdubbelen en Rusland economische beperkingen op te leggen, waarschuwde hij dat de dreiging voor de internationale veiligheid alleen maar zou toenemen.

“Als we als antwoord alleen maar Russofoob geblaf blijven horen en oproepen om meer westerse wapens en economische sancties tegen ons te gebruiken, zullen de wereldwijde risico’s alleen maar toenemen,” zei Antonov. “Ik weet zeker dat dit niet in het belang is van de burgers van de Verenigde Staten.”

Bron: MSN

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En, voel jij je geroepen om Spiritualia te sponsoren?
Klik dan op deze link. Alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Indien je zo'n (bak)steentje bijdraagt, ook eventueel via een aankoop of een Zoek&Vind abonnement, mogen we jouw naam hieronder publiceren? Laat het ons weten! -

Ook kan je dus in onze webshop iets aankopen, waaronder:
Archetypen vragenlijst
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er...: Eclecticus!

En, dan heb je nog ...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie… 
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Een Cursus in Wonderen - A Course in Miracles: een introductie.

Interesse in Kabbala en de Boom des Levens?

Pssst! Jij, ja jij! Leren werken met Runen?… De handleiding is beschikbaar!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht