ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Godsdiensten: Waarop was het geloof van de Oude Egyptenaren gebaseerd?

Anders gezegd: waar haalden ze het vandaan?…
door Tsenne Kikke - donderdag 26 januari 2023 16:25

Om te beginnen: de bouw van de piramide van Cheops is en blijft een groot mysterie.

Ook de beschaving zelf van het Oude Egypte, waarvan verondersteld wordt eensklaps uit het stenen tijdperk te zijn opgekomen en in enkele eeuwen tijd een volledig hiëroglyfensysteem, het hoogst ontwikkelde kalendersysteem dat ooit heeft bestaan, een doelmatige mathematica, een verfijnde geneeskunde, de kunst van het mummificeren, een volmaakt meesterschap in de schilder- en beeldhouwkunst, een al even groot meesterschap op het gebied van hout-, steen- en metaalbewerking en in de architectuur het vermogen tot het construeren van de grootste en volmaaktste bouwwerken die ooit door de mens zijn gebouwd te hebben voortgebracht, is en blijft een mysterie.

De basisvraag, die kan worden gesteld, is: Heeft de Egyptische beschaving zich ter plaatse 'ontwikkeld' - of, heeft ze die 'geërfd' - want, sommigen beweren dat ze die kennis van het Oude Atlantis heeft overgeërfd. De ene mens 'gelooft' dit, de andere gelooft 'dat' ... Maar een geloof is geen écht weten. Wie zal ons vandaag de dag een antwoord op dit mysterie kunnen leveren, tezamen met hét bewijs? Elk geloof is een speelbal voor onze verbeelding, en hoe komt een mens bij een geloof?... Ja, van horen zeggen - of, van ooit ergens gelezen te hebben, natuurlijk. Om die reden is het volgens mij moeilijk om een lijn tussen geloof en bijgeloof te trekken.

Cheops, bijvoorbeeld, was een Egyptische koning uit het begin van de Vierde Dynastie. Hij regeerde 23 jaar, maar feiten uit zijn regeringsperiode zijn nauwelijks bekend. Sommigen schrijven dat hij slaven gebruikte, anderen beweren dat hij geen slaven aanwendde maar boeren, die in de maanden van de Nijloverstroming toch niet op het land konden werken. Het vroegste vastgelegde verslag over Egypte komt tot ons via de Griekse geschiedschrijver Herodotus die rond 500 v.C. een bezoek aan Egypte bracht. Met andere woorden: 2.000 jaar na de bouw van de piramide. En het was slechts in 1822, dankzij de Franse wetenschapper Jean François Champollion, vooraleer men het Egyptische schrift heeft kunnen ontcijferen en de Egyptologie was geboren - maar, de meeste vertalingen zijn gissingen, wat men er ook over zegt of schrijft.

Oude bronnen vermeldden dat de piramides gebouwd waren om in hun afmetingen en proporties een schat aan astronomische, mathematische, geografische en geodetische gegevens vast te leggen. (De geodesie is die tak van de wetenschap die met behulp van de toegepaste mathematica de oppervlakte van de aarde meet en in kaart brengt). En inderdaad: elke gebouw is een indrukwekkend monument.

In de onmiddellijke nabijheid van de Grote Piramide bevindt zich het meest spectaculaire, uit één rotsblok gehouwen beeld, namelijk: de Sfinx. Afgezien van de volmaakte proporties en het haast onbevattelijke meesterschap waarmee het beeld is uitgehouwen worden we nog geconfronteerd met de reusachtige afmetingen, namelijk: een lengte 72 meter, en een hoogte van 18 meter.

De piramide van Cheops is ontegensprekelijk een wereldwonder, dat wel. Het werd hoogstwaarschijnlijk tussen de jaren 2589 - 2566 v.C. met man en macht opgericht. Tot en met de 19e eeuw was het, met zijn oorspronkelijke hoogte van 146 meter, het hoogste gebouw ter wereld. Laat alle hedendaagse bouwondernemingen met elkaar samenwerken, ruk de grootste hefbomen en kranen aan, doch niemand zal er vandaag de dag er in kunnen slagen om een gelijkaardige piramide op te trekken. Alleen al de glad afgewerkte zware stenen blokken hanteren en ze op eenzelfde manier op elkaar leggen, is al onbegonnen werk. Tussen de naden van de steenblokken, die per stuk ongeveer 2.500 kg wegen, kan men zelfs geen scheermesje steken. En, we spreken over 2,3 miljoen van zulke stenen. Zo heeft bijvoorbeeld één grote steenblok in de westelijke tempelmuur de afmeting van 5,40m x 3m x 2,40m, en weegt bij benadering ongeveer 70 tot 80 ton. Een ander voorbeeld is het omgevallen beeld van Ramses II in het Ramesseum dat 1.000 ton weegt. Lange tijd zaten wetenschappers elkaar in de haren over de kwestie of de proporties van de Grote Piramide met overleg tot stand waren gekomen, of louter een toevalligheid zijn geweest. De hoogte van de piramide verhield zich echter tot de basisomtrek in een verhouding die exact met het getal Pi overeenstemt, oftewel 3,1415 ...

In wezen was een piramide een graftombe: niets meer, niets minder. Maar, kunnen we ons afvragen, waarom zulk een spectaculair gebouw om er een lijk in op te bergen? Met iets eenvoudiger kon het toch ook? Of niet soms?... Weet, dat de farao god op aarde vertegenwoordigde, en de Egyptische godheid was Ra, de Zon. Zo bevat het Egyptische Dodenboek, de oudste geschreven tekst ter wereld, volgende passage: 'Ik ben de Eeuwige, ik ben Ra' - Ik ben die het Woord schiep - Ik ben het Woord'. En, zoals je misschien weet, is het gesproken woord een gematerialiseerde gedachte dat, dankzij het medium lucht naar alle richtingen trillingen kan uitzenden. Trilling is een golfverschijnsel. Ook in de Bijbel is het de Geest van God die over de wateren zweefde, vooraleer Hij Sprak, schiep, om daarna te 'zien dat het goed was'. Eerst was er dus de ongemanifesteerde gedachte, toen kwam het woord - en het Woord was God (zo was Jezus onder andere 'het Vleesgeworden Woord').

Toegegeven: het feit dat het gemanifesteerde uit het ongemanifesteerde ontspringt, kan voor velen onder ons een nadenkertje zijn. Zo liet Gurdjieff ons als 100 jaar geleden weten wat een wonder is, zijnde: iets dat vanuit 'hogere werelden' op Aarde wordt gemanifesteerd. Anders gezegd: een thema dat zich tot de eclectici richt. Terug naar onze piramide...

Het doel van het menselijke bestaan was, volgens de Oude Egyptenaren, een zo hoog mogelijk kwalitatief leven te leiden dat er op gericht was om uiteindelijk terug naar de Bron te keren. De fysieke dood was geen eindpunt, maar een overgangsstadium. Piramiden waren daarbij nuttig om na de fysieke dood van de farao, via een 'extra lichaam', zijn 'Bron van Oorsprong' te kunnen bereiken. Als 'reisgids' en leidraad consulteerden ze toen het alom bekende Egyptische Dodenboek.

Maar hoe in godsnaam was een 'primitief en ongeletterd' volk (als we de beschaving van de Oude Egyptenaren met de onze vergelijken) 4.677 jaar geleden in staat om piramiden, zoals die van Cheops te bouwen? Verschillende auteurs zijn reeds met allerhande theorieën komen aandraven, maar geen één van hen wordt algemeen aanvaard. En zo belanden we opnieuw bij één van de basisvragen: "Heeft de Egyptische beschaving zich ter plaatse 'ontwikkeld' - of, heeft ze die 'geërfd'?"...

En, hoe meer ikzelf erover nadenk, hoe meer ik concludeer dat de Oude Egyptenaren in contact stonden met wat in de wereld van Zelfkennis invloed-C wordt genoemd - ofwel rechtstreeks, ofwel via tussenpersonen. Anders gezegd: vanuit invloed-C ontstond invloed-B achteraf, waardoor geloof en bijgeloof met elkaar verstrengelden.

Vanwege dat geloof kwam men te weten dat er naast Wereld-48 meerdere 'hogere werelden' bestonden, waarnaar de ziel, na de dood van het lichaam, met behulp van een verworven 'extra lichaam', naartoe kon trekken. Besef daarbij wel dat het énkel en alleen voor de farao was weggelegd, en dus niet voor de gewone stervelingen uit die tijd. Die kregen te horen en te lezen wat ze wilden horen en lezen - indien ze konden lezen, natuurlijk. Neem als voorbeeld het Egyptische Dodenboek: wat hebben wij er vandaag de dag aan?

Tussen haakjes: er staan wél prachtige dingen in, waaronder 'De Weging van het Hart', de voorstelling van het 'extra lichaam', en zo meer, maar nogmaals: niet bestemd voor de gewone mens, die er toch niets van begrijpen kan (al denken sommigen van wel).

Ondanks het feit dat de Waarheid geheim werd gehouden, staarden de nakomelingen van Cheops zich blind op de sluiers. Een mooi voorbeeld daarvan vind je één van mijn eerstvolgende blogs...

Nu beëindig dit artikel met de passende woorden van de Egyptoloog Jean Capart: "Men weet alles over de Egyptische religie, letterlijk alles - behalve het allerbelangrijkste: de Ziel ervan."

Bibliografie & aanbevolen literatuur: 'De tempel van de mens' - John A. West

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En, voel jij je geroepen om Spiritualia te sponsoren?
Klik dan op deze link. Alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Indien je zo'n (bak)steentje bijdraagt, ook eventueel via een aankoop of een Zoek&Vind abonnement, mogen we jouw naam hieronder publiceren? Laat het ons weten! -

Ook kan je dus in onze webshop iets aankopen, waaronder:
Archetypen vragenlijst
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er...: Eclecticus!

En, dan heb je nog ...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie…
Meteorieten zijn hoogstwaarschijnlijk zo oud als onze planeet: eentje kopen?    
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Een Cursus in Wonderen - A Course in Miracles: een introductie.

Interesse in Kabbala en de Boom des Levens?

Pssst! Jij, ja jij! Leren werken met Runen?… De handleiding is beschikbaar!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht