ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Oh God!…

Soms doet een mens er goed aan om eens in eigen hart te kijken…
door Tsenne Kikke - vrijdag 16 juli 2021 17:37

Godsdiensten houden mensen in het gareel, en van zodra men met een natuurramp te maken krijgt, mag je de 33 miljoen hindoeïstische goden erbij aanroepen, de drie van ons, of de drie-1-heid Brahma, Vishnu, Krishna: het zal niet veel baten. Zelfs het zogenaamde Absolute kan niet ingrijpen zonder al de geschapene tussenwerelden, inclusief de Aarde, erdoor te vernietigen...

Niet dat hij ernaar leeft, doch de uitspraak 'Beter voorkomen dan genezen' begrijpt elke mens. Maar wat wij meemaakten, kon misschien niet voorkomen worden, tenzij je in de mening verkeert dat we reeds eerder iets aan de klimaatveranderingen hadden moeten doen...

Tussen haakjes: weet, dat de Aarde, in samenspraak met Moeder Natuur, over drie eigen wetten beschikt, en dat de Wet van Zeven er godzijdank voor zorgt dat dingen nooit permanent blijven voortduren, menselijke levenslopen en natuurrampen inbegrepen. Daarin treden vertragingen, versnellingen en intervallen op...

Met andere woorden: volgens Gurdjieff gebeurt alles op de énige manier waarop het kon gebeuren; een iets, wat wij -  gewone mensen zijnde - moeilijk begrijpen kunnen.

Nu kan je daar als goede katholiek op inbrengen dat God ons beproeft... Ook goed: indien dit deel uitmaakt van jouw persoonlijk geloof.

Wel is het een feit dat veel mensen aan het goddelijke denken als ze in nood verkeren. Ik bedoel: enkel dàn.

Een beetje Zelfkennis...

Mensen verwarren 'zijn' met 'bestaan'. Het was René Descartes die ons op die dwaalspoor bracht. Met zijn 'Ik denk, dus ik ben', bedoelde hij: 'Ik denk, dus ik besta'. Anders gezegd: niets te maken met Jezus' woorden: 'Ik Ben, die Ben'.

Jezus 'was'. De gewone mens 'is' niet. Hij is niet 'één', maar samengesteld uit 1001 ikjes met elk hun eigen willetjes, verlangens, dromen, driften, voorkeuren, begeerten, en zo meer. De godheden van dat menstype zijn dan ook gemaakt naar een menselijk beeld en gelijkenis.

Bestaat er dan geen God?...

Hoe zou ik het kunnen weten? Om die reden moet ik voortgaan op uitspraken van mensen die het misschien wél konden weten. Eén daarvan is - je had het kunnen raden: Georges Ivanovitch Gurdjieff.

Hijzelf zoog het niet uit zijn duim, maar putte het uit een 'oude bron, bestaande uit zuiver water'.

Zo trachtte hij ons, onder andere, uit te leggen dat de 48 wetten die over onze planeet regeren, samengesteld zijn uit: 3 + 6 + 12 + 24 + 3 (de laatste wetten behoren aan de Aarde toe). 'k Heb het dus over de eerste 3.

En, zij die Gurdjieff's enneagram met betrekking tot de Wet van Drie en de Wet van Zeven kunnen begrijpen, zullen er iets meer kunnen uithalen... (Vergeet wel al hetgeen er in boeken of op het internet over het enneagram te vinden is: het heeft er niets mee te maken!)

Nota: 'k Had natuurlijk ook de Bijbelse Jezus kunnen aanhalen, maar die is nog moeilijker te be-grijp-en; gewoonweg, omdat hij zich enkel en alleen richtte tot mensen met een veel, veel hoger 'zijnsniveau'. Waarom?...

Wel, omdat hij óók de taak had om mensen op zijn niveau te brengen, opdat hijzelf kon 'evolueren'. Om die reden had hij slechts 12 leerlingen, en geen 120, 1.200, 12.000, 120.000, 1.200.000, of veel meer.

Begrijp je nu misschien ook waarom Zelfkennis, zijnde: het 'Kennen van het Zelf' voor enkelingen is weggelegd? :-)

Ter verduidelijking...

Deze Spiritualia website, bijvoorbeeld, werd voor het eerst in april 2005 opgericht, en sindsdien heeft nog niemand van de meer dan 1 miljoen bezoekers zich hiervoor aangemeld.

Ander voorbeeld

Ongelooflijk veel stervelingen leven in de waan dat de Messias ooit zal terugkomen... Stel, dat de Bijbelse Jezus Christus vandaag op aarde zou verschijnen: hoeveel van de bijna 8 miljard aardbewoners zouden zich aan zijn leerstellingen willen onderwerpen? Enig idee?...

Een mogelijk antwoord is: een stuk of twaalf, misschien?

Waarom aan Zelfkennis doen?

Simplistisch uitgedrukt... Aan Zelfkennis doen, voornamelijk gebaseerd op de leerstellingen van G. I. Gurdjieff, biedt jou op z'n minst de garantie dat je zowel jezelf, de medemens, alle gebeuren in de wereld, en het Leven in het algemeen beter zult leren begrijpen en aanvaarden, opdat je er daarna ongedwongen, liefdevoller en vredelievender mee zult kunnen omgaan.

Het heeft niets te maken met godsdienst, noch met traditionele filosofie, maar eerder met in bepaalde ogenblikken controle verkrijgen over jouw voertuig - zijnde: jouw lichaam - opdat het jou in die momenten niet langer controleert. Om dat woordje 'jou' te begrijpen, moet je natuurlijk wel de vraag stellen: 'Wie of wat ben ik?'.

Anders gezegd: indien je in de vaste overtuiging leeft dat je enkel en alleen een stoffelijk lichaam bent, is aan Zelfkennis doen niets voor jou.

Maar, wanneer best eraan beginnen?...

In het algemeen gezien kan je het leven in 3 opeenvolgende stadia onderverdelen, zijnde:

1) Zelf-Realisatie.
2) Ziel-Realisatie.
2) God-Realisatie.

- Zelf-realisatie is puur lichaamsgebonden, en normaliter de periode dat men een carrière opbouwt, misschien een gezin opstart, sociale contacten aanlegt, een hobby uitoefent, eventueel aan sport doet, enzovoorts, enzovoorts. Dus, een periode waarin men het leven verkent en de aangeboren gaven en mogelijkheden ten volle tracht te ontwikkelen.

- Ziel-realisatie verwijst naar het 'innerlijke', en komt normaliter tussen de leeftijd van 50 à 60 jaar aan bod. Uitzonderingen hierop zijn misschien de 'jonge mensen die met een oude ziel rondlopen'. Het is als het ware een beantwoorden aan de sluimerende 'roeping van het Ware Innerlijke Zelf'.

- Het verlangen naar God-realisatie verschijnt pas op latere leeftijd.

Met 'God-realisatie' wordt bedoeld dat men in contact tracht te treden met het zogenaamde 'goddelijke', of 'causale' deel in onszelf. Denk aan de woorden: 'de tempel bevindt zich in jezelf'.

Anders gezegd: niets te maken met de een of andere godheid of godheden buiten onszelf, tenzij men daarin enig geloof wil hechten. Maar, weet daarbij wel dat men het nieuwe nooit op het oude mag bouwen - want, die oude fundamenten zullen nooit in staat zijn al dat nieuwe te ondersteunen.

In wezen zou een mens dus eerder dingen moeten afleren in plaats van aan te leren. Vooral de zaken, die men ooit ergens heeft gehoord of gelezen, en klakkeloos voor waarheden heeft aanvaard.

Anderzijds kunnen - terwijl men aan Zelfkennis doet - af- en opbouw geleidelijk aan hand in hand gaan, ... indien men ervoor open staat natuurlijk.

Indien je geïnteresseerd bent in een korte kennismaking is thema #7 een aanrader...

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?
Klik hier en, alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Ook kan je in onze webshop iets aankopen, waaronder:
Archetypen vragenlijst
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er...: Eclecticus!

En, dan heb je nog de vaste teksten...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie…
Meteorieten zijn hoogstwaarschijnlijk zo oud als onze planeet: eentje kopen?    
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht