ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Reiki

Mogelijk ook bekend als handoplegging. Iemand die reiki beoefent is een magnetiseur.

In Reiki wordt, net als bij magnetisme of handoplegging, met de handen gewerkt, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld. Reiki is een samenstelling van de woorden Rei (geest of ziel) en Ki (universele levensenergie, de Chi).  Bij het toepassen van reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien. De Japanner Mikao Usui  is er de grondlegger van. In de loop der tijden zijn er diverse Reiki-stromingen ontstaan, waaronder Seichem.

Er wordt gesteld dat bij een reikibehandeling de reikibeoefenaar als tussenpersoon optreedt voor het doorgeven van universele levensenergie aan de ontvanger. Volgens beoefenaars vindt deze energie zelf haar weg door het lichaam en de geest van de ontvanger. De doorgegeven energie zou een voedende en harmoniserende werking hebben op energiebanen; nadi's genoemd, en op de chakra's.

Dit doorgeven van deze energie zou zowel kunnen plaatsvinden door directe handoplegging evenals op afstand. Dit doorgeven van energie zou een positieve invloed uitoefenen op disharmonie in ieder deel van het menselijk wezen. Het zou een alomvattende harmoniserende uitwerking hebben op alles waaraan energie ten grondslag ligt, zowel mensen, dieren, planten, objecten als situaties.

Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden. De behandeling, ofwel handoplegging, wordt niet door alle aanhangers gezien als een geneeswijze, maar ook wel als een deugddoende ervaring zonder direct een behandeleffect op een eventuele ziekte of aandoening.

De energie waarmee men in de Reikimethode zegt te werken, is - volgens beoefenaars - overal aanwezig en zou het fundament van de wereld zijn. Zij geloven dat energie zich op verschillende niveaus - causaal, mentaal en fysiek - manifesteert en als zodanig alle voorwerpen en wezens vormt.

Naar hun zeggen kunnen energiestromen in een lichaam geblokkeerd raken door, bijvoorbeeld, nog niet verwerkte negatieve ervaringen uit het verleden, met lichamelijke en geestelijke problemen als gevolg, en zijn zij in staat om deze blokkades door deze vorm van handoplegging op te heffen.

Reiki wordt gezien als kosmische en niet als persoonlijke energie; beoefenaars zouden deze energie slechts doorgeven. Het vermogen om energie door te geven heeft volgens hen iedereen, zij het doorgaans nog slechts in geringe mate. Tijdens een 'initiatie' zouden kanalen waardoor de energie wordt doorgegeven worden heropend.

Het traditionele Usui-systeem kent een drietal inwijdingen. Een inwijding is een initiatie of afstemmingsritueel. Bij een inwijding (= afstemmingsritueel) wordt het trillingsgetal van het energieveld van de leerling verhoogd en krijgt de leerling nieuwe technieken aangeleerd. Bij de inwijding in de tweede graad en de derde graad worden de leerling ook de symbolen, met de bijbehorende mantra, aangeleerd.

Organisaties gespecialiseerd in reiki


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in reiki op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!

Boeken over reiki


Handboek reiki
Handboek reiki
Sunny Nederlof & Bas Buis
8/10
Het jaar waarin ik spiritueel probeerde te leven
Het jaar waarin ik spiritueel probeerde te leven
Anne Bokma
10/10
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht