ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Handboek reiki

Sunny Nederlof & Bas Buis

Handboek reiki Type: Hardcover
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 565 gram
Aantal Pagina's: 320
ISBN: 90-215-8442-5
ISBN-13: 978-90-215-8442-3
Categorie: Reiki & Magnetisme
Richtprijs: € 29,95

Korte Inhoud


Dit handboek geeft zeer uitgebreide informatie over dit onderwerp, op een toegankelijke, heldere en gebruikersvriendelijke manier gepresenteerd. Alleen ervaren reiki Masters hebben diepe en wezenlijke kennis van reiki. Zij hebben die vergaard door speciale scholing en lange ervaring in de praktijk. De auteurs van Handboek reiki zijn beiden praktiserend reiki Master en hebben al eerder over dit onderwerp succesvolle boeken gepubliceerd. In Handboek reiki is al hun kennis en ervaring gebundeld. Dit boek is daarmee het gezaghebbendste naslagwerk over dit onderwerp dat in Nederland voorhanden is.

Uittreksel


Blz 29 (ingekorte versie): Het Usui Reiki-systeem van Natuurlijk Genezen is ontdekt door Mikao Usui, geboren op 15 augustus 1865 in het kleine dorpje Taniai (Japan), dat vandaag de dag Miyama Cho heet. Hij heeft de Verenigde Staten en Europa bezocht en studeerde in China. Hij was een man van verschillende interesses die veel las en studeerde. Hij deelde zijn spirituele lessen en waarheden als onderdeel van het pad naar verlichting. In de loop der jaren kreeg dit pad steeds meer vorm, tot het op een dag Usui-do, het pad van Usui, genoemd werd. Onderdeel van het spirituele pad Usui-do was Usui Teate, wat ‘de Usui-methode van handoplegging’ betekent. Het belangrijkste doel van zijn methode was het bereiken van de staat van spirituele verlichting.
Tijdens een 21-daagse vastenmeditatie op de berg Kurama Yama had Mikao Usui een spirituele ervaring waarbij hij een staat van verlichting bereikte. 21 dagen lang mediteerde en vastte hij op de berg. Mikao Usui legde 21 steentjes neer. Bij elke zonsopgang gooide hij er één naar beneden, zodat hij wist hoeveel dagen er voorbij waren gegaan. Toen hij het 21ste steentje naar beneden had gegooid, gebeurde er iets. Hij zag kleuren, er openbaarden zich symbolen aan hem, en toen Mikao Usui aan het einde van die dag opstond om d eberg af te dalen, was hij een tevreden man. Zijn visioen had hem in contact gebracht met de wijsheid en de liefdevolle bron en had hem zo de laatste ontbrekende stukjes gegeven om zijn methode te vervolmaken. Dit verhaal, dat zich afspeelde in het jaar 1922, is jarenlang verteld door Hawayo Takata...

Recensie

door Tsenne Kikke
Ik zit al té lang in de wereld van het '€˜spirituele'€™, al méér dan 38 jaar, met als gevolg dat ik over deze periode misschien iets té kritisch ben geworden, gewoonweg omdat ik me nu in staat voel het kaf van het koren te scheiden. Telkenmale ik iets over reiki lees, word ik door een huiverend gevoel overvallen. Tweeduizend jaar geleden werd er in onze gewesten een Meester geïntroduceerd. Met zijn handopleggingen kon hij zieken genezen, doden terug tot leven brengen, enzovoorts. Daarna werd deze kunde niet '€˜handoplegging'€™ genoemd, maar verkreeg het de naam '€˜magnetisme'€™. Doch de verwachtte resultaten waren identiek. De laatste jaren werd de wereld overspoeld door '€˜reiki'€™; een vorm van magnetisme, maar de verschillen waren: ten eerste, dat er graden bestonden; ten tweede, dat men voor die graden hoge bedragen moest betalen, maar in ruil ervoor kon men '€˜cursussen'€™ volgen; en ten derde (en dit was voor zeer velen, vooral de ongeschoolden, de ongediplomeerden een enorm voordeel) kon men een getuigenschrift of diploma verkrijgen, hetgeen men kon inkaderen en aan de muur hangen als bewijs dat men het '€˜beroep'€™ kan uitoefenen. Men kon Grandmaster worden! WOW! Eerst Grandmaster A en na een '€˜inwijding'€™ (en de aanbetaling op de reiki-bankrekening) word je een volwaardige Reiki Master B. In het boek wordt er op blz. 49 dan ook aangeraden om voor een complete masteropleiding te opteren opdat kan je gaan deel uitmaken van een 'beroepsorganisatie'.

Het systeem dat in dit boek wordt beschreven is, volgens de auteurs '€˜het énige waarachtige systeem'€™. Al de anderen hebben zich de naam '€˜reiki'€™ onrechtmatig toegeëigend. Het is net alsof de ene voetbalploeg beweert dat zij de énige is die de Ware Voetbalsport beoefent en aan anderen doorgeeft, en dat al de rest daar maar een kopij van is. Daar waar Mikao Usui 21 dagen op een berg heeft gemediteerd, of onze Meester 40 dagen van zijn leven in de woestijn doorgebracht. Ook Hij zag visioenen, duivels zelfs. Ook zijn apostelen werden opgeleid: eerst verkregen ze hoogstwaarschijnlijk ook de eerste graad, daarna de tweede graad om uiteindelijk het Grandmasterschap te verkrijgen waarbij ze de toelating verkregen om ook mensen te gaan genezen en wonderen te gaan verrichten. Natuurlijk is er geen garantie dat wij, mogelijke leerlingen, in staat zullen zijn om soortgelijke resultaten te verkrijgen. Dat kan - indien hij nog leefde - Mikao Usui ons natuurlijk ook niet garanderen.

Op blz. 19 lezen we dat het vermogen van de reiki-energie wordt verkregen door een specifieke overdracht van Reiki Master naar cursist (dit ter verantwoording waarom men er zulke hoge bedragen moet voor betalen, natuurlijk). Op blz. 41 lezen we nochtans dat Mikao Usui door niemand werd ingewijd en dat hij ook geen pogingen heeft hoeven te doen om buitengewone genezende krachten te bereiken - iets, dat ik wél wil geloven. De mens kan nu eenmaal een kanaal zijn van hogere energieën, iedere mens. Op eenzelfde manier kan élke mens leren fietsrijden, maar niemand kan hem garanderen dat hij een tweede Lance Armstrong zal worden. Conclusie: gezien vanuit de wereld van '€˜handoplegging'€™ is dit een zeer inspiratievol boek. Maar, van zodra je gaat geloven dat je '€˜de krachten'€™ van iemand anders dient te verkrijgen en met mantra'€™s en met symbolen moet gaan werken... kan ik hierop maar slechts één antwoord geven: geloven staat vrij. Jouw geloof heeft je gered, wat jij ook wenst te geloven, welke betekenis je er ook aan geeft - want, het is de betekenis die '€˜jij'€™ er aan geeft die voor jouw de énige ware is.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht