ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Magnetiseur

Een magnetiseur is iemand, die door middel van handoplegging, energie aan anderen doorgeeft. Magnetiseren is een vorm van paranormale geneeswijze, waarvan de term is gebaseerd op het werk van Franz Anton Mesmer (1734 - 1815).

In de woorden 'magnetiseur' en 'magnetiseren' herkent men het woord 'magneet'. In 1774 gebruikte Mesmer een magneet om een zogenaamde 'kunstmatige getijde' in een patiënt op te wekken. Hij liet haar een ijzerhoudende bereiding doorslikken en bracht dan magneten aan op verschillende delen van het lichaam. Zij meldde stromen van een mysterieuze vloeistof in haar lichaam te voelen en was gedurende verschillende uren van haar symptomen verlost.
Mesmer geloofde zelf niet dat de magneten op zich het heilzame effect hadden bewerkstelligd. Hij meende dat hijzelf het dierlijke magnetisme, dat hij in zijn eigen lichaam had opgeslagen, had overgedragen. Algauw stopte hij het gebruik van magneten als deel van zijn behandeling. Nochtans zijn de woorden 'magnetiseur' en 'magnetisme' blijven bestaan, te wijten aan het feit dat hij de benaming 'dierlijke magnetisme' bleef gebruiken.

In 1779 schreef Mesmer aangemoedigd een boekje van 88 pagina's: 'Mémoire sur la découverte du magnétisme animal', waarin hij zijn bekende 27 voorstellen formuleerde en zijn theorie uiteenzette. Mesmer zag gezondheid als de vrije stroom van het levensproces door duizenden kanalen in het lichaam. Ziekte werd veroorzaakt door hindernissen in die stroom. Die obstakels overwinnen en de stroom herstellen leidde tot een crisis die de gezondheid herstelde. Als de natuur dit spontaan niet deed, was contact met een geleider van dierlijk magnetisme een noodzakelijke en afdoende remedie. Mesmer wilde deze heilzame natuurlijke invloeden uitlokken of een handje helpen.

Mesmer behandelde patiënten zowel individueel als in groep. Bij individuele behandeling ging hij voor de patiënt zitten, drukte zijn knieën tegen die van de patiënt en de duimen van de patiënt in zijn handen, terwijl hij hem gefixeerd in de ogen keek.

Vervolgens bewoog hij zijn handen van de schouder van de patiënt langs de arm richting hand. Hij drukte dan zijn vingers op de hypochondrische streek (de ruimte onder het middenrif), waar hij zijn handen soms uren hield. Veel patiënten voelden vreemde gewaarwordingen of hadden ongewilde spiersamentrekkingen die als crises en noodzakelijk om genezing te brengen werden beschouwd.

Tegen 1780 had Mesmer meer patiënten dan hij individueel kon behandelen en hij werkte een collectieve behandeling uit. Een Brits arts die Mesmer observeerde, beschreef die behandeling als volgt:
"In het midden van de kamer wordt een vat geplaatst van ongeveer een halve meter hoog dat het 'baquet' wordt genoemd. Het is zo groot, dat twintig man er makkelijk omheen kunnen zitten. Bij de rand van het deksel zijn gaten gemaakt die overeenkomen met het aantal personen eromheen. In deze gaten worden ijzeren staven van verschillende lengtes aangebracht die onder rechte hoeken buitenwaarts zijn gebogen om te corresponderen met het deel van het lichaam waarop ze worden toegepast. Naast deze staven is er een touw dat communiceert tussen het baquet en een van de patiënten en dat vervolgens wordt doorgegeven tot iedereen het heeft gehad. De meest voelbare effecten worden geproduceerd wanneer Mesmer dichterbij komt van wie gezegd wordt dat hij de stroom overbrengt via bepaalde hand- of oogbewegingen zonder de patiënt aan te raken. Ik heb met meerdere mensen gepraat die deze effecten hebben meegemaakt, die spiersamentrekkingen kregen die werden weggenomen via een handbeweging."

Ook in religieuze context komt de handoplegging voor. Daar gaat het niet zozeer om magnetisme, of overdracht van energie, maar om te zegenen met een veronderstelde samenwerking met de Heilige Geest. Zo staat er in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld: "Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen." (Marcus 10,16).

Toch waren er in het verleden religieuzen die de handoplegging uitvoeren om een wonderbaarlijke genezing te bewerkstelligen. In Markus 16,18 staat vermeld dat Jezus zieken door handoplegging genas, Jezus zou hebben gezegd dat anderen die tot geloof zijn gekomen, hetzelfde zullen doen: "ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen."

In ons moderne tijdperk is Quantum touch een vorm van handoplegging, oftewel genezen met de handen. De methode is een vorm van healing met toepassen van de natuurwetenschappelijke beginselen van resonantie en afstemming, dit in combinatie met ademhalingstechnieken en visualisaties zou energie via handen naar het lichaam van de ander stromen. Maar in tegenstelling tot magnetiseren, gaat Quantum-touch uit van invloed op het zelfgenezend vermogen van een lichaam: het is dus niet de beoefenaar die geneest, maar de persoon die de energie ontvangt, geneest zichzelf. 

Ook wordt er in Reiki met de handen gewerkt, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie wordt behandeld. Er wordt gesteld dat bij een reikibehandeling de reikibeoefenaar als intermediair optreedt, voor het doorgeven van universele levensenergie aan de ontvanger. Volgens beoefenaars vindt deze energie zelf haar weg door het lichaam en de geest van de ontvanger. De doorgegeven energie zou een voedende en harmoniserende werking hebben op energiebanen, de nadi's, en op de chakra's. Het doorgeven van deze energie zou zowel kunnen plaatsvinden door directe handoplegging als op afstand.

Organisaties geregistreerd als magnetiseur


  • Vind nog meer organisaties geregistreerd als magnetiseur op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht