ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Kahuna

Mogelijk ook bekend als huna of hunaleer.

De Hunaleer is de leer van de Hunas en de Kahunas, of Hunapriesters. 'Huna' betekent 'dat wat verborgen is', of 'geheim', niet zozeer omdat het bewust verstoken is, maar 'geheim' of 'verborgen' in de betekenis van dat 'de mens ogen heeft en toch niet kan zien, en oren waarmee hij niet kan horen'. Het is niet omdat een blinde geen zichtbare wereld ziet, noch de verscheidenheid van kleuren in de natuur, dat ze niet bestaan. De Kahuna-priester is in de eerste plaats een 'ziener'.

Het woordje 'Kahuna' kan dan op zijn beurt worden vertaald als 'Overdrachtgever van datgene wat verborgen is', of als 'bewaarder van geheimen'. Tegenwoordig heeft Kahuna meerdere betekenissen en zelfs charlatans eigenen zich deze titel toe.

Net als eender welke andere traditie heeft Huna ook haar eigen geschiedenis, haar eigen mythen en legenden. Het was vooral de filosoof Max Freedom Long (1890-1971) die zich in deze Hawaïaanse leer verdiepte en het voor ons trachtte te vertalen.

De Kahunas hadden geen tempels of altaren. Zij geloofden niet dat de hogere wezens door de mens kunnen worden geschaad. Zij geloofden niet dat de mens tegen een hoger wezen kon zondigen. Huna houdt in dat God, de Bron, té hoogstaand en te almachtig is om door welke sterveling of macht ter wereld ook te kunnen worden gekwetst. De meer bewuste mens kan eventueel tegen zijn eigen essentie zondigen, maar het kwetsen van een medemens is in het Huna-denken de énige erkende zonde.

Het fundamentele verlangen van andere religies om goden te behagen of hun gunsten af te smeken, door offergaven, riten en kerk- of tempelbezoek, wordt bij Huna vervangen door de puur magische beziging van het gebed tot het Hoger Zelf in onszelf voor het verkrijgen van gunsten in de vorm van het helen of het verbeteren van iemands omstandigheden door middel van een verandering in de voorspelbare toekomst.

Volgens de Kahunas schep je jouw realiteit en jouw persoonlijke ervaringen, evenals jouw persoonlijke vertalingen van de realiteit. Je creëert dagdagelijks via jouw gedachten, via jouw geloofsovertuigingen, verwachtingen, verlangens, wensen, dromen, angsten, oordelen, gevoelens, begeerten, intenties, én via dromen, inclusief de dagdromen. Je bent dus nu het resultaat van een door jezelf geschapen werkelijkheid.

Volgens de Hunas beschikt de mens over drie zielen, namelijk: (1) De Unihipilli - (2) de Uhane, en (3) de Aumakua. Het zijn drie lichamen, die uit subtielere substanties zijn samengesteld dan het grofstoffelijke lichaam. Het materiaal waaruit ze bestaan, wordt 'aka' genoemd - vergelijkbaar met onze term 'ectoplasma' - een schaduwachtige stof.

Elk van deze drie lichamen heeft voeding nodig, en elk van hen bezit, net zoals een accumulator, een eigen voorraad energie, namelijk: mana, mana-mana en mana-loa.

In wezen benadert de Hunaleer zeer dicht de leer van George Ivanovitch Gurdjieff, die ook het menselijke lichaam in drie verdiepingen verdeelt en ons aanleert hoe elk verdiep met een eigen energie functioneert. Daarnaast wordt er in die leer ook vermelding gemaakt van de drie extra lichamen, enzovoorts. Indien je daarover meer aan de weet wenst te komen, wordt jou het boek 'Op zoek naar het wonderbaarlijke' aangeraden, geschreven door P. D. Ouspensky (1878-1947), één van de vele leerlingen van Gurdjieff.

Organisaties gespecialiseerd in kahuna


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in kahuna op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht