ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Iets over: Kahuna, innerlijke energetische yoga

Iets over filosoferen, theoretiseren en praktiseren.
door Tsenne Kikke - zaterdag 18 augustus 2018 0:08

De laatste tijd ben ik aan het filosoferen geraakt; een iets, wat ik zelden of nooit doe. Kort na dat filosoferen ben ik het beginnen concretiseren - met als gevolg, dat het is uitgegroeid tot theoretiseren; dit, in afwachting van het op mezelf en op anderen te praktiseren.

Het nadeel van het in de praktijk toe te passen, is dat het tijd vergt. Het gaat dus niet op een-twee-drie. Tevens loop ik het risico dat mijn uitgangspunt totaal verkeerd was, en ik dan ook kostbare tijd heb verspild. Anderzijds had Thomas Edison minstens 999 mislukte proefnemingen nodig om tijdens de 1.000ste die gloeilamp met koolstofvezel uit te kunnen vinden. 'Uitvinden' is niet het juiste werkwoord: 'ontdekken' is véél beter - want, geen mens vindt iets uit.

Anders gezegd: indien ik 'faal', weet ik dat ik het op een andere manier moet gaan aanpakken. Ik bedoel: indien ik bereid ben om opnieuw te gaan filosoferen - concretiseren - theoretiseren - concretiseren - praktiseren, om ook dat laatste trachten te concretiseren, terwijl ik het misschien tegelijkertijd aan anderen overdraag.

Wat het filosofische gedeelte betreft, ga ik nu niet verklappen. Tenslotte heeft geen enkele lezer daar momenteel een boodschap aan. Wel ga ik hieronder enkele 'hulpmiddelen' aanreiken, die me tot op heden geholpen hebben om het theoretische gedeelte vanuit het filosofische samen te stellen...

Alles begon met vragen, zoals: Hoe komt het dat spinnen webben kunnen bouwen zonder daar vooraf voor opgeleid te zijn geweest? Dezelfde vraag kunnen we over vogels stellen die nesten bouwen, bevers dammen, termieten termietenheuvels, enzovoorts.

Een andere vraag zou kunnen zijn: Hoe komt het dat, indien een salamander zijn staart verliest, die opnieuw aangroeit? Oké, die nieuwe is niet zo compleet als de originele, maar voldoende genoeg om zich te kunnen voortbewegen, et cetera.

Ik heb het dus over, laten we zeggen: 'automatisch ingebouwde mechanismen', plus een 'extra' (= mijn uitgangspunt).

Het meest knappe voorbeeld daarvan is - volgens mij - dat de versmelting tussen een mannelijke zaadcel en een vrouwelijke eicel 'automatisch' kan uitgroeien tot een volwaardig, menselijk lichaam. Is dat niet wonderbaarlijk?

Nota: ik heb het hier wel over het fysieke gedeelte, en dus niet over de kwaliteit van de inhoud ervan. Met andere woorden: over een volwaardig lichaam beschikken, betekent in het geheel niet dat men een volwaardige mens is. 'Mens', in de ware betekenis van het woord.

Beestachtigen, bijvoorbeeld, die oorlogen ontketenen en anderen verplichten om zichzelf te verdedigen, kan ik geen 'volwaardige mensen' noemen. Jij wel? Ook de beesten die in onze gewesten misdaden plegen, huiselijk geweld ontketenen, de medemens pesten, noem maar op, zijn volgens mij geen 'mensen': al zien ze er uiterlijk wel zo uit. Maar, ik ben aan het afdwalen...

'k Was aan het vertellen dat, teneinde mijn gefilosofeer in theorie om te zetten, ik 'bewijzen' nodig had om het nadien in de praktijk te kunnen toepassen.

Godzijdank vinden we er in de wereld van Moeder Natuur ontelbare 'bewijzen' van. Enkele dagen geleden nog aanschouwde ik de beelden van een dolfijnensoort, die zijn prooien op een meest inventieve wijze vangt door een moddercirkel aan te maken; een moddercirkel, die als een vangnet fungeert. Bekijk onderstaande beelden om aan de weet te komen waarover ik het heb...

Fascinerend, nietwaar? Maar, zoals je weet, gaat het er in die wereld van Moeder Natuur ook hard aan toe - zelfs tijdens het leerproces. Hieronder een klein voorbeeldje van hoe 6 tot 3 kan worden gereduceerd...

En, in dit filmpje krijgen we tijdens een 'leerproces' een totaal onverwachte afloop te zien...

Een ander 'bewijs' kon je aanhoren in de videoclip die ik onlangs op deze website onder de hoofding 'Het universum in een sneeuwvlokje' heb geplaatst. Bekeken?...

- Ja!? Tracht jezelf te herinneren wat Brian Cox zei over de hexagonale bijenraten, en dat er in de wetenschappelijke wereld nog altijd discussie over bestond.

- Neen, niet bekeken? Dan was dat onderwerp misschien niets voor jou. :-)

Waar mijn filosofie nu precies over gaat, kan ik slechts publiceren van zodra ik de theorie in de praktijk heb kunnen omzetten, omdat ik dan tegelijkertijd over het 'bewijs' beschik.

Over 'bewijzen' gesproken... Er waren tijden dat ik rotsvast in bepaalde dingen geloofde, gewoonweg omdat ik er voor mezelf 'bewijzen' van had verkregen. Ik heb het hier dus niet over een klakkeloos geloven, maar over een geloof, gebaseerd op een persoonlijke ervaringswereld en een écht weten.

Het was maar nadat mensen uit mijn onmiddellijke nabijheid mij vroegen om die 'bewijzen' in woorden uit te leggen, dat ik daarin niet slaagde - met als gevolg: dat ikzelf aan mijn eigen 'bewijzen' begon te twijfelen, het geloof daarmee enigszins verbrijzelde, en er achteraf nog maar weinig van overbleef, behalve de scherven ervan.

Natuurlijk stelde ik nadien aan mezelf de vraag: "Waarom heb je dat toegelaten?"... Daardoor ben ik dus opnieuw aan het filosoferen geraakt (door te trachten de scherven terug aan elkaar te plaatsen, bijvoorbeeld).

Ondanks het feit dat het momenteel nog niet verantwoord is om de basisfilosofie openlijk bekend te maken, kan ik nu wel verklappen dat ik het theoretische gedeelte ervan in het proefschrift 'Kahuna, innerlijke energetische yoga' aan het verwerken ben. Nu nog de cursisten afwachten, die bereid zijn mee te werken aan de samenstelling van het 'bewijs'... :-)

Vraagje

Waarover ben ik aan het filosoferen geraakt? Al wie het juiste antwoord vindt, kan een gratische voetreis naar een bedevaartplaats, zoals Scherpenheuvel, winnen!

Retorische schiftingsvraag: hoeveel juiste antwoorden zal ik ontvangen?

Ja!... Spiritualia is er speciaal voor jou; dit, dankzij enkele sponsors!

Maar, er is nog immer nood aan meerdere: niet enkel en alleen om de zware kosten van deze website te helpen dragen, maar vooral om met-ter-tijd een budget te vergaren waardoor de website naar buiten toe beter kan worden gepromoot, en dus nog een véél groter publiek zal kunnen aantrekken, inclusief meerdere interessante vrijwillige bloggers, misschien. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

En, indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden. En jawel: indien je geen behoefte hebt aan klandezie of naambekendheid - om het zo diplomatisch mogelijk uit te drukken - kan het ook volledig gratis natuurlijk.

Commentaar


Chris Gepost op: 19/08/2018 8:34:55
Chris

poging : je filosofeert over ; waar komt de blauwdruk vandaan waar het hele universum mee overeind blijft, wie creëerde de genen die alle informatie bevatten 

schifting: 1 antwoord, de prijs vind ik niet zo leuk


Tsenne Kikke Gepost op: 19/08/2018 13:53:29
Tsenne Kikke

Beste Chris: je hebt de schietschijf geraakt, en het was bijna roos! Over waar die blauwdruk vandaan komt, stel ik me geen vragen meer. Gurdjieff zei daarover, bijvoorbeeld: "De manifestaties van de wetten van de ene kosmos in een andere doet wat wij een 'wonder' noemen. Een ander soort wonder bestaat niet. Een wonder is geen doorbreken van wetten en evenmin een verschijnsel buiten de wetten. Het is een verschijnsel dat zich voltrekt volgens de wetten van een andere kosmos. Deze wetten zijn onbegrijpelijk en ons onbekend, en dus zijn ze 'wonderbaarlijk'."

- En, op een andere keer zei hij ongeveer hetzelfde: "Een 'wonder' is de openbaring in deze wereld van de wetten van een andere wereld."

- Ik vertrok van deze aanname; een aanname, die ik natuurlijk ook kon verwerpen. En ja: het gefilosofeer, het getheoretiseer en het in de praktijk toepassen, leunt er heel sterk tegenaan!

- Nogmaals: ik stel me niet meer de vraag 'waar die blauwdruk' vandaan komt - wel, hoe wij met 'de wetten van een andere wereld' zouden kunnen omspringen door ze trachten beter te be-grijp-en, om nooit meer los te laten.

- De woorden 'Wie creëerde...' verwijzen als het ware naar één van de 33 miljoen Hindoese goden - of, naar één van de drie katholieke goden, of krachten, zijnde: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die als drie-1-heid samenwerken, net zoals Brahma, Vishnu en Shiva. Kortom: 'Wat creëerde..." zou volgens mij een beter begin van die zin kunnen zijn, maar het antwoord op die vraag heb ik zonet hierboven uitgeschreven.

- Toegegeven; de prijs is niet leuk. Maar, omdat ik wist dat niemand een antwoord op de vraag zou kunnen geven - alhoewel jouw antwoord er heel dicht tegen aanleunt - had ik even goed x-aantal euro kunnen schrijven. Net zoals James Randi een prijs van 1 miljoen dollar uitschreef, heel goed wetende dat niemand dat bedrag ooit zal komen ophalen. :-)


Chris Gepost op: 19/08/2018 16:24:01
Chris

Bedankt voor je antwoord, voor mezelf zie ik het zo : er is 1 AL   het is er altijd geweest    het zal er altijd zijn  ... 

ik vind het altijd zo tof of grappig als mensen zeggen : ik ben veel alleen dan denk ik ha ze zijn  'al' 'één'  ...   :)

 

 

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht