ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Ademtherapie

Ademhaling begint vanaf het moment dat men de baarmoeder verlaat en men voor het eerst zelf rechtstreeks in contact staat met het leven. Zuurstof is de bron van alle leven en bij ontstentenis ervan sterft een mens. Zonder zuurstof kan ons voedsel niet verbranden en kan de darmflora in ons lichaam niet blijven bestaan.

Een volwassen mens ademt gemiddeld zo'n 17 keer per minuut - dit, sedert geboorte. We zijn het zo gewoon om te ademen dat het vanzelfsprekend is geworden. Maar, wat schuilt er achter deze vanzelfsprekendheid?

Ademtherapie gaat ervan uit dat onze ademhaling veel meer is dan enkel en alleen op een mechanische manier lucht inpompen. Toch gebruiken de meesten onder ons slechts 30% van hun longcapaciteit.

De manier waarop je ademhaalt kan jouw innerlijke toestand verhullen. Zo zal de ademhaling van iemand die gebukt gaat onder stress anders zijn dan de ademhaling van iemand die in meditatie een vrije doorstroming  van de lucht handhaaft en zo de harmonie behoudt tussen lichaam en geest. Onderdrukte emoties, angst en blokkades daarentegen uiten zich in een oppervlakkige  ademhaling, die krampachtig en onregelmatig is.

Ademtherapie kan iemand leren om de levensenergie weer in beweging te brengen door op een vrije en volledige manier adem te halen. Door voller en dieper te ademen verminderen we de spanning is ons lichaam, waardoor de energiedoorstroming beter wordt. In dit proces worden blokkades automatisch opgeheven en onderdrukte emoties naar boven gehaald, zodat ze behandeld kunnen worden.

Een goed voorbeeld hiervan is de therapie ontwikkeld door Wilhelm Reich. Reich, een leerling van Freud, ontdekte dat het (angstige) denken zich vastzet in chronische spierspanningen. Hij noemde dit spierpantsers. Deze pantsers zorgen ervoor dat angsten en emoties minder opgemerkt worden. Deze blokkades verminderen de kwaliteit van de ademhaling, en dus ook de levenskwaliteit, aanzienlijk. Om die reden is Reichiaans ademwerk een vorm van lichaamsgerichte psychotherapie.

Een ander goed voorbeeld van ademtherapie is Rebirthing. Ook deze methode is gericht op het loslaten van de emotionele en fysieke spanningen waardoor je als het ware herboren wordt.

Ademtherapie is ook een belangrijk onderdeel bij de trainingen van sporters, zangers en muzikanten die blaasinstrumenten bespelen. Hoe dieper, bewuster en vrijer men ademt hoe sterker men het lichaam maakt. Een sporter zal zich meer kunnen inspannen door zich een goede ademhaling eigen te maken. Een zanger zal zijn stem meer kracht bijzetten en in staat zijn de klanken langer aan te houden en mooier af te werken, en de muzikant zal meer uit zijn instrument kunnen halen, dit alles door de ademhaling te optimaliseren.

Een gezonde ademhaling is de brug tussen een gezonde geest in een gezond lichaam. Wie kent niet die momenten van onrust waarin men het advies krijgt "neem eens goed en diep adem" ?

Bovendien worden ademhaling en ademhalingsbeheersing in meditatietechnieken sterk benadrukt, waarbij wordt vermeld dat, zelfs indien het niet tot een verhoogd mediteren leidt, het vast en zeker tot een betere gezondheid zal voeren.

Eén van de vele oefeningen bestaat er bijvoorbeeld uit om het rechterneusgat met de duim dicht te houden, diep ademhaalt, de adem enkele tellen inhoudt om dan uit te ademen door het linkerneusgat. Dit vervolgt men door via het rechterneusgat in te ademen en door het rechter uit te ademen.

Organisaties gespecialiseerd in ademtherapie


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in ademtherapie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht