ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Over seizoenen, de beïnvloedingen van de maan, en een beetje astrologie

Heeft de maan, en andere planeten, een effect op jou?
door Tsenne Kikke - zaterdag 25 mei 2019 23:00

Veel mensen kunnen misschien begrijpen dat de seizoenen ontstaan door de hellingshoek van de aardas ten opzichte van de as van haar baan rond de zon. Zo begint de astronomische lente op het noordelijk halfrond op 20 of 21 maart en eindigt omstreeks 20 of 21 juni. Op het zuidelijk halfrond begint de astronomische lente op 22 of 23 september.

De lente heeft een effect op planten en dieren

Op Wikipedia lezen we daarover het volgende: "Alle planten, dus ook de landbouwgewassen, beginnen in de lente te groeien na de winterslaap. Ook dieren komen uit hun schuilplaatsen en beginnen met nestelen. Trekvogels migreren noordwaarts als reactie op de hogere temperaturen. Bij zoogdieren, zoals bijvoorbeeld schapen, worden de jongen vroeg in de lente geboren, zodat ze tegen het eind van de zomer met voldoende reserve het moeilijke winterseizoen ingaan.

Door de toename van het licht, maken planten en bomen nieuwe scheuten en bladeren. Deze ontwikkelen zich uit voedselreserves die zijn opgeslagen tijdens het voorgaande groeiseizoen. In bossen ontwikkelen zich de planten op de bodem het snelst. Deze maken gebruik van de korte periode dat de bodem van het bos nog veel zonlicht ontvangt doordat de bomen nog geen of weinig bladeren hebben."

Nogmaals: veel mensen kunnen misschien begrijpen dat de jaargetijden ontstaan door de hellingshoek van de aardas ten opzichte van de as van haar baan rond de zon. In de winter, bijvoorbeeld, is de aarde meer gekanteld ten opzichte van de zon, waardoor de zonnestralen een langere weg moeten afleggen om ons te bereiken. Door die kanteling van de aarde is het aan de andere kant van de aarde juist het tegenovergestelde seizoen.

Als de ashelling van de aarde 0° zou bedragen, zou er nergens op onze planeet sprake zijn van seizoenen, en zouden dag en nacht het hele jaar door even lang duren.

De schijngestalten van de maan

Door de gelijke duur van de rotatie en de omwenteling keert de maan altijd dezelfde helft van haar bolvormig oppervlak naar de aarde toe.  Gedurende de omloop van de maan om de aarde zien we haar belicht oppervlak dagelijks onder een andere vorm.

Een volledige cyclus van de schijngestalten duurt 29,531 dagen of een synodische maand. Die schijngestalten volgen uit de veranderende onderlinge stand van aarde, maan en zon.

Bij conjunctie of stand aarde - maan - zon is het belichte maanoppervlak naar de zon gekeerd, dus van de aarde weg. Van op aarde kunnen we de maan maar zeer zwak waarnemen door onrechtstreekse belichting met licht dat door de aarde weerkaatst werd. Dit is nieuwe maan.

Bij oppositie of stand maan - aarde - zon is het belichte deel van de maan naar de aarde gekeerd. De maan verschijnt bij zonsondergang boven de horizon en blijft tot bij haar ondergang bij zonsopkomst als een volledig belichte cirkel zichtbaar: volle maan.

In de tussenliggende standen is de richting aarde-maan loodrecht op de richting aarde-zon. Van de belichte maan is slechts de helft van op de aarde als een halve cirkel zichtbaar. Bij eerste kwartier is de bolle zijde naar rechts gekeerd, bij laatste kwartier naar links. Bij eerste kwartier schijnt de maan in het eerste deel van de nacht, bij laatste kwartier tijdens het tweede deel van de nacht.

Zoals je weet, is de watermassa van de aarde onderhevig aan de aantrekkingskracht van de hemellichamen, namelijk: in de eerste plaats de aantrekkingskracht van de aarde zelf, en vervolgens die van maan en zon. Hoewel de massa van de maan veel kleiner is dan die van de zon, is haar getijdenkracht op de aarde toch groter, omdat ze zich veel dichter bij onze planeet bevindt.

Op een aarde zonder maan zouden die getijden namelijk een stuk zwakker zijn dan nu het geval is. Doch,  als de maan er niet zou zijn, zouden de getijden niet helemaal verdwijnen, gewoonweg omdat de zon ook getijden veroorzaakt. Wel zouden de getijden zonder inbreng van de maan tot wel 75 procent minder sterk zijn. En, wellicht zouden er zonder de maan ook meer planetoïden op aarde inslaan. De kraters op de maan getuigen van flink wat inslagen van stenen die anders wellicht op aarde hadden terecht gekomen.

Maar zonder de maan zouden ook de dagen op aarde er heel anders uit zien. Ze zouden nóg korter zijn. De maan remt de aarde af, waardoor deze 24 uur nodig heeft om een rondje rond de as te voltooien. Zou de maan nooit bestaan hebben, dan zou de aarde veel sneller draaien: een rondje rond de as zou dan vandaag de dag maar ongeveer zes uur duren. Een dag zou dan dus 75 procent korter zijn dan we gewend zijn. Dat levert niet alleen meer stress op. Een planeet die sneller draait, heeft ook te maken met snellere winden en sterkere stormen (kijk maar eens naar Jupiter). Heel concreet zouden winden met snelheden van meer dan 160 kilometer per uur doodgewoon zijn.

Complex leven komt ietsje later

Die snelle winden, sterke stormen en de extra inslagen zouden het ontstaan van leven al kunnen bemoeilijken. Maar daar blijft het niet bij. Zoals we eerder al zagen, zouden er zonder de maan niet zulke sterke getijden zijn. Het water is dus ook niet zo sterk in beweging. En dat is een probleem voor de totstandkoming van leven. “De hoge door de maan veroorzaakte getijden vulden de eerste oceanen van de aarde met chemische stofjes die nodig waren om leven onder invloed van straling van de zon te laten evolueren,” schreef fysicus Neil F. Comins. Op een aarde zonder maan zouden de oceanen veel langzamer van de bouwblokken van leven voorzien worden. “De belangrijkste manier waarop chemische stoffen de oceaan zouden binnenkomen, is door het stromen van rivieren.” Maar dat gaat een stuk trager. Op een aarde zonder maan zou het leven wellicht dan ook een stuk later ontstaan zijn. Sterker nog: complexe levensvormen, zoals we die vandaag de dag kennen, zouden op zo’n wereld nu nog niet bestaan. En als ze uiteindelijk tot stand komen, lijken ze waarschijnlijk slechts in beperkte mate op de levensvormen zoals we die nu kennen. De omstandigheden op een aarde zonder maan zijn anders en vragen om andere aanpassingen.

Meer harde wind. Meer stormen. Geen zonsverduisteringen meer. Wellicht meer inslagen op aarde, en zo meer. Ook blij dat de maan bestaat?...

Heeft de maan een effect op de mens?

Al duizenden jaren gelooft men dat de maan een zekere invloed heeft op het menselijk gedrag. Maar, tot op heden is er daarover nog altijd geen definitief 'wetenschappelijk' bewijs. Dit heeft mensen er nochtans niet van weerhouden om zich aan hun bestaande overtuigingen te blijven vastklampen. Toch kunnen die weliswaar terecht zijn, ... indien men de uitgangspunten aanpast.

De maan zelf stelt namelijk geen enkele interesse in de individuele mens. Hetzelfde geldt voor alles wat leeft, maar alles wat leeft kan wel op de maanvelden inspelen, en daardoor worden beïnvloed.

Met andere woorden: de maan oefent geen 'bewuste' invloed op ons uit, maar de ene mens kan wel gevoeliger aan haar uitstralingen zijn ten opzichte van de vele anderen. Zo kan de maan, bijvoorbeeld, ongewild iemands nachtrust of geestestoestand verstoren.

Nog anders gezegd: er kan sprake zijn van synchroniteit, zoals dat het geval is bij andere levensvormen.

Neem de Palolo-worm, bijvoorbeeld, een borstelworm die in tropische koraalriffen woont. Eens per jaar, altijd een week na de eerste volle maan in het zuidelijke voorjaar (dus meestal in oktober), schiet die worm massaal kuit. Vergelijkbaar ‘groepspaaigedrag’ komt bij tal van andere koraalorganismen voor. Het seizoen speelt zeker een rol, en de maanstand lijkt op de een of andere manier toch een ontstekingsmechanisme te vormen. Nogmaals: het is niet de maan die dat bewerkstelligt, maar de worm die er op een instinctieve manier gevoelig aan is en er dus automatisch op reageert.

Ook lederschildpadden, snoekforellen en strandkrabben stemmen hun voortplantingsgedrag af op de getijden. Andere dieren reageren sterker op de schijngestaltencyclus van de maan: roofdieren zijn dan ook rond volle maan actiever. Natuurlijk is dit ook omdat ze dan 's nachts veel beter in het donker kunnen zien. Maar leeuwen vertonen in de week na volle maan zelfs overdag naar het schijnt meer activiteit. Trekvogels leggen grotere afstanden af wanneer ze ’s nachts bijgeschenen worden door de maan, en zo meer.

Nog iets...

Natuurlijk kunnen mensen zichzelf beïnvloeden door, bijvoorbeeld, naar een volle maan te kijken. Vergelijk het zo'n beetje met de 'uitwerking' van een polshorloge. Stel, dat je ergens op tijd wil geraken en dat je door het kijken naar jouw uurwerk zenuwachtig wordt en er meer spoed achter zet. Dat uurwerk heeft op zichzelf geen enkele invloed op jou, maar toch kan je je plots als een gehaaste gek gaan gedragen. ;-)

Ter herhaling: de Maan, beïnvloedt jou als individuele mens niet. Ze beïnvloedt wel alle wateren, alle leven in haar geheel, en grote bijeenkomsten van mensen, net zoals één druppel (jij dus) niet wordt beïnvloed, doch een groot water (massaal veel mensen) wel.

Volgens mij is er slechts één manier om aan de weet te komen van de mate waarin jij, beste lezer, reageert op de maaninvloeden, en dat is door jouw geboortehoroscoop te laten opmaken.

En, wat voor de maan geldt, geldt ook voor de invloeden afkomstig van de zon en de planeten. Daarom zegt men in de wereld van de astrologie dat sterren en planeten dringen, maar nooit dwingen.

Zelfs Gurdjieff wees ons er 100 jaar geleden op dat we een keuze uit de planetaire invloeden kunnen maken, met andere woorden: van de ene invloed op een andere overgaan. Wel is het goed om vooraf te weten of de nieuwe invloed wel of niet veel beter is... :-)

Nog anders gezegd: meestal is het beter om op de stoel te blijven zitten waarop men nu zit. Om die reden is het dan ook een goede zaak dat geen mens weet hoe hij zich van een bestaande invloed zou kunnen onttrekken.

Bronnen: Wikipedia & Scientias

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Niet enkel en alleen om de kosten te helpen dragen, maar vooral om een budget te vergaren waardoor deze website naar buiten toe beter kan worden gepromoot.. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro tot en met 500 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden.

- En, je kunt je ook als eclecticus inschrijven! -

(Meer info daarover ?)

( - Ook op: kllk hier - )

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht