ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Zon, Maan en planeten dringen zonder ooit echt te dwingen

Over het thema 'Oorzaak & Gevolg'…
door Tsenne Kikke - zaterdag 10 november 2018 16:35

Zoals je weet, beïnvloedt de Maan, en in mindere mate onze Zon, de getijden, en wel op een 'wiskundige manier'. Daarmee bedoel ik dat we, bijvoorbeeld, een doodtij of springtij, die zich volgende maand, of binnen 100 jaar zal voordoen, vandaag de dag reeds kunnen 'voorspellen'.

Ook in de wereld van de Astrologie zijn er vaste wetten. Eén daarvan is die van Oorzaak en Gevolg.

Neem het ontstaan van oorlogen, bijvoorbeeld. "Wat is oorlog?", vroeg George Ivanovitsch Gurdjieff in het jaar1916 aan het aanwezige publiek, en kwam zélf met het volgende antwoord af:  "Oorlog is het gevolg van planetaire invloeden. Ergens daarboven zijn twee of drie planeten te dicht bij elkaar gekomen; daardoor ontstaat er spanning. Hebt u nooit gemerkt hoe u helemaal gespannen raakt als iemand op een smal trottoir vlak langs u heen gaat? Dezelfde spanning ontstaat er tussen planeten. Voor hen duurt ze misschien maar enkele seconden. Maar hier op Aarde beginnen de mensen elkaar te doden en gaan daarmee wellicht jaren lang door. Zij menen op dat ogenblik dat zij elkaar haten; of misschien dat zij elkaar moeten doden voor een of ander verheven doel; of dat ze iets of iemand moeten verdedigen en dat dit iets heel nobels is; of iets anders van die aard."

Een ander Oorzaak-Gevolg voorbeeld

Gurdjieff: "Het is duidelijk dat de mensheid zoals zij nu is (oorzaak), met de interesses van waaruit zij leeft, niets anders kan verwachten dan wat zij nu heeft (gevolg). Maar zoals ik reeds gezegd heb, het kan niet anders. Stelt u zich eens voor dat de hele mensheid een half pond kennis per jaar krijgt toebedeeld. Indien deze kennis onder allen wordt verdeeld, zal ieder zo weinig ontvangen dat hij de dwaas blijft die hij was. Maar dank zij het feit dat slechts heel weinigen deze kennis wensen, kunnen zij die haar nemen, laten wij zeggen, ieder een grein krijgen, en zodoende de mogelijkheid verwerven verstandiger te worden. Niet allen kunnen verstandig worden, ook al zouden zij het willen. En als zij verstandig werden, zou het niets helpen - want, er bestaat een algemeen evenwicht dat niet kan worden verstoord."

Oorzaak - verlopen tijdspanne -  Gevolg

- Maar, gevolgen hoeven de oorzaken niet onmiddellijk op te volgen. Zo kan een oorzaak zich jaren geleden hebben voorgedaan. Er kunnen dus jaren voorbijgaan vooraleer de gevolgen worden opgemerkt, en dus zichtbaar worden voor het oog. Anders gezegd: gevolgen kunnen jarenlang een sluimerend bestaan leiden. Denk aan de vaststelling van een aandoening, bijvoorbeeld, waarvan de primaire oorzaak in een ver verleden te vinden is, en het beeld - 'ziektebeeld' of 'symptoom' genaamd - pas jaren later opduikt.

Om die reden geef ik mensen soms de raad om te waken over hun eigen gedachten, en de minder positieve te vervangen door heilzamere. Want, mensen die, bijvoorbeeld, lange tijd met zelfmoordgedachten rondlopen, kunnen jaren later - zelfs indien hun leven tijdelijk maneschijn en rozengeur is, tot de vaststelling komen dat ze een kankergezwel in zichzelf meedragen.

- Ook hebben oorzaken niet altijd 'gegarandeerde gevolgen'. Bijvoorbeeld: na het planten van een beukennootje in de grond (oorzaak) kan men met-ter-tijd een volwassen beuk verwachten (gevolg), die zijn eigen beukennootjes draagt. Maar, plant datzelfde beukennootje in goede aarde, zet die pot daarna in een donkere kelder (oorzaak), en je verkrijgt een totaal ander soort van gevolg, nietwaar?

Om die reden zijn mensen die als het ware 'geroepen' zijn, heel zelden de uitverkorenen; dit, vanwege hun opvoeding, hun aangeboren luiheid, de omgeving waarin ze zijn opgegroeid, en zo meer. .

- Hetzelfde geldt dus voor eender welke baby. Voedt dat opgroeiend kind in een oerwoud op - of, in een moderne stad, en je zult de verschillende gevolgen bemerken. Een Beethoven die in de jungle opgroeit, zal niet tot dezelfde persoon uitgroeien als de persoon die we via zijn muziek en de biografieën hebben leren kennen, alhoewel in beide gevallen het potentieel sinds geboorte in alle twee de stoffelijke lichamen aanwezig was.

Daarom spreken we eerder van 'mogelijke gevolgen', afhankelijk van de opvoeding, de omgeving, de opvoeders met wie het kind in contact komt, en zo meer. Om die reden zeggen we dan ook in de wereld van de Astrologie, dat 'Zon en Planeten dringen, maar nooit dwingen'.

Maar ja, wie is er vandaag de dag nog geïnteresseerd in de interpretaties van zijn eigen geboortehoroscoop?...

Ja!... Spiritualia is er speciaal voor jou; dit, dankzij enkele sponsors!

Maar, er is nog immer nood aan meerdere: niet enkel en alleen om de zware kosten van deze website te helpen dragen, maar vooral om met-ter-tijd een budget te vergaren waardoor de website naar buiten toe beter kan worden gepromoot, en dus nog een véél groter publiek zal kunnen aantrekken, inclusief meerdere interessante vrijwillige bloggers, misschien. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro - maar, hoe meer nulletjes achter het cijfer 5 hoe beter! :-) Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden. En jawel: als je geen behoefte hebt aan klandezie of naambekendheid kan het natuurlijk ook volledig gratis, zolang deze website blijft bestaan. Denk daarbij: "Dankzij die enkele sponsors..." :-)

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht