ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis & Astrologie: over sterren en planeten die dringen

Dringen sterren en planeten? Of, dwingen ze?
door Tsenne Kikke - zaterdag 21 maart 2015 16:07

Indien we onze planeet Aarde 'bewustzijn' en 'Leven' toekennen, dan kunnen we zeggen dat ze hongerig is, en ze zich met de Zon voedt.

Met 'Leven' bedoel ik natuurlijk: alle leven op Aarde, omdat dat leven onlosmakelijk met onze planeet verbonden is - en, met 'bewustzijn' bedoel ik eveneens: de optelsom van het totale bewustzijn van alles wat op Aarde leeft.

Wel moet men rekening houden, dat er buiten de slaaptoestand en het zogenaamde waakbewustzijn, nog hogere vormen van bewustzijn bestaan. Vooral daarvan heeft onze Aarde een groot tekort. Gurdjieff zei hierover, onder andere: "Er is een bepaalde periode waarin een zekere taak volbracht moet worden. Indien na verloop van de ervoor bepaalde tijd niet is volbracht wat volbracht had moeten zijn, dan is het mogelijk dat de Aarde ten onder gaat zonder te hebben bereikt wat zij had kunnen bereiken."

Natuurlijk is deze wet ook op de mens van toepassing, en om die reden zijn velen vanbinnen reeds dood zonder het te beseffen. Zielen hebben voertuigen nodig, maar zielloze voertuigen kunnen gerust in leven blijven. Ook geldt die 'bepaalde periode', bijvoorbeeld, op het aanleren van taal of wiskunde. Voor wolfskinderen, bijvoorbeeld, is het achteraf praktisch onmogelijk om nog een taal of wiskunde aan te leren, gewoonweg omdat de 'bepaalde periode waarin een zekere taak volbracht moet worden' voor eeuwig en altijd voorbij is.

Om dezelfde reden is er voor de mens een 'bepaalde tijd' voorzien om aan Zelfkennis te doen. Daarna is het veel te laat, en kan men er alleen nog maar - tot vervelens toe - over filosoferen.

Boven en Beneden schiepen het Midden.

Anders gezegd: Zon en Aarde schiepen gezamelijk de Maan. Eenvoudiger uitgedrukt: onze Maan is uit onze Aarde ontstaan. Toevallig? Tracht daarop voor jezelf een antwoord te vinden, in te beelden dat er geen Maan was, en breng dit in verband met zowel het ontstaan evenals het bestaan van alle huidige levensvormen op Aarde.

Natuurlijk zou er - indien de Maan niet bestond - nog immer leven op deze planeet zijn geweest. Toch zouden zeer veel dingen, waaronder de seizoenen, de aardas, de weersomstandigheden, en zo meer, anders zijn geweest. Maar laat me herbeginnen ...

- Indien we onze planeet Aarde 'bewustzijn' en 'Leven' toekennen, dan kunnen we zeggen dat ze hongerig is, en ze zich met de Zon voedt.
 
- Indien we onze satelliet Maan 'toekomstig bewustzijn' en 'Toekomstig Leven' toekennen, dan kunnen we zeggen dat ze hongerig is, en ze zich met de Aarde voedt.

Mensen kunnen zeer goed begrijpen dat de Zon ons met zijn Licht en Warmte voedt én al het bestaande Leven onderhoudt - maar, indien we zeggen dat de Aarde de Maan voedt, worden we met diepe, stomverslagen stilte geconfronteerd - of, met een hoop betweterige argumenten waarom dit niet waar zou kunnen zijn.

Twee redenen dus om hierop niet dieper in te gaan, maar ik kan er wel aan toevoegen dat de Hongerige Maan gisteren haar buikje heeft bolgegeten door de restantjes van de Aarde te komen ophalen. Natuurlijk verkreeg ze dan ook extra hulp van de Zon: met zijn getweeën kunnen ze de dingen beter naar zich toetrekken.

Een belangrijk beginsel

'Sterren en planeten dringen maar dwingen niet', is een uitspraak dat moeilijk te begrijpen valt.

De Maan, bijvoorbeeld, beïnvloedt jou als individuele mens niet. Ze beïnvloedt wel alle wateren, alle leven in haar geheel, en grote bijeenkomsten van mensen, net zoals één druppel niet wordt beïnvloed, doch een groot water wel.

Indien er dan toch sprake is van beïnvloeding, zoals bij maanzieken bijvoorbeeld, dan is het de mens zélf die dat zichzelf aandoet. In Pavlov's experiment beïnvloedt de bel de honden niet. Ten eerste, leidt die bel geen bewust bestaan - en, ten tweede doet de bel datgene waarvoor ze is vervaardigd: ze rinkelt. De reactie op dat gerinkel geschiedt onder de hersenpan van de honden.

Het beeld van een naakte man, of vrouw, leidt eveneens geen enkel bewust bestaan. Ofwel bestaat het beeld uit een rasterpatroon, ofwel uit pixels, bijvoorbeeld, maar het zijn de hersenen van de mens die op die samengestelde prikkels reageren.

Indien je recht in de zon kijkt, trekken de pupillen automatisch samen. Niet door het bewuste toedoen van de zon, maar als een reactie op het felle licht - en, als je je ogen verbrandt omdat je té lang in die zon hebt gekeken, moet je dan ook de zon niets verwijten.

Toch reageren veel mensen als het kleine kind, dat zich heeft bezeerd door tegen een tafel aan te lopen, en de tafelpoot verwijt. Indien die menstypen succesvol zijn, dan hebben ze het zogezegd aan zichzelf te danken - maar, als ze falen, dan is het altijd de schuld van iets of iemand anders geweest.

Tussen haakjes: sommige mensen kunnen weleens in iets succesvol zijn, net zoals jijzelf weleens aan de roulettetafel kunt winnen. Maar, het is aan de Meet van het Leven dat de prijzen worden uitgedeeld, een finishlijn, die weinigen daadwerkelijk bereiken, met als gevolg: geen prijs, waarbij stof wederom tot dat stof weerkeert. Maar, ik ben aan het afdwalen...

Sterren en planeten rinkelen niet, maar wisselen onderling wel degelijk hun uitstralingen met elkaar uit. Mensen, die er gevoelig voor zijn, kunnen daarop reageren, maar niet - en dit is belangrijk: omdat de sterren of planeten hen op een bewuste manier hebben beïnvloed.

Toegegeven: die gradatie en de aard van beïnvloedbaarheid is - wegens de 'gekleurdheid' - reeds tijdens het verblijf in de moederschoot waargemaakt. Maar, het is dankzij het feit dat de mens - of, noem het 'het brein' van de mens - niet van bovenaf wordt beïnvloed, maar er van benedenuit zélf op reageert, dat hij in staat is om vanonder bepaalde invloeden los te komen, teneinde zichzelf ervan te bevrijden. Maar, zegt Gurdjieff erbij: "Van zodra men zich van bepaalde invloeden ontrukt, komt men altijd onder nieuwe terecht, en die zijn niet altijd veel beter." Om die reden doet een mens er goed aan te bezinnen vooraleer hij daaraan begint.

Tot besluit: hemellichamen beïnvloeden de individuele mens niet. Alles hangt ervan af hoe wij op de elektromagnetische en andere stralingen reageren, dit, afhankelijk van onze individuele gekleurdheid, die wie sedert onze geboorte hebben meegekregen. Die gekleurdheid kunnen we in de teksten van onze geboortehoroscoop terugvinden, omdat de essentie van de mens op de invloeden reageert, niet de oneigene persoonlijkheden.

Om die reden kunnen we zeggen dat die stralingen dringen, maar nooit dwingen. En, hoe groter de controle over het lichaam, hoe minder last men van dat 'dringen' ondervindt.

Nog beter uitgedrukt: hoe groter de controle over het lichaam, hoe minder sterk men op die uitstralingen reageert. Oftewel: de invloeden zijn wel degelijk aanwezig, maar je hoeft er niet op te reageren.

Aan de eclectici: Veel duidelijker kon ik me vandaag niet uitdrukken. Indien je de woorden van deze tekst goed hebt begrepen, dan snap je waarom 'alles gebeurt' en waarom geen mens kan 'doen', 'doen', in de ware betekenis van het woord.

Vloed van de eeuw

Indien de tekst jou niet zozeer interesseerde, zal ik het - met wat hierna volgt - trachten goed te maken. De eclectici kunnen dan eveneens voor zichzelf uittesten of ze het bovenvermelde echt begrepen hadden...

Aan de kust in het noordwesten van Frankrijk wordt vanavond om 20u07 - en dus vele uren na de zonsverduistering - een metershoge vloed verwacht. Het spektakel lokte gisteren al een 10.000-tal kijklustigen naar de Mont-Saint-Michel, het bekende Normandische getijdeneiland met klooster. Het verschil tussen hoog en laagtij komt dan uit op 14 meter. Alle hotelkamers in die buurt zijn dan ook volgeboekt.

Er is zelfs sprake van de ‘vloed van de eeuw’- want het natuurfenomeen komt slechts eens in ongeveer 18 jaar voor. Het vloeit voort uit het kosmisch samenspel van de maan en de zon die op een lijn kwamen te staan, en hun aantrekkingskracht op een 'bewuste manier' (?) op de oceanen uitoefende - of, zijn het de oceanen die daarop gewoonweg reageren? Of, is er eveneens sprake van een samenspel?

De volgende gelijkaardige vloeden worden pas in maart 2033 en maart 2051 verwacht, de vorige was van 10 maart 1997. Ook elders in de wereld zal er vanavond een ‘vloed van de eeuw’ zijn. De hoogste vloed maakt met 16 meter zijn opwachting in de baai van Fundy in Canada.

De Mont Saint-Michel is een klein, rotsachtig schiereiland in Frankrijk. Het eiland ligt ongeveer 1 kilometer uit de kust bij de plaats Avranches in Normandië. Het is oorspronkelijk een getijdeneiland: het was over land bereikbaar bij laagwater, maar bij hoogwater was het omringd door water. Tegenwoordig loopt er een smalle verhoogde weg naar het eiland. Mont Saint-Michel, met zijn trapstraten, is alleen toegankelijk voor voetgangers. In 1979 werd de Mont Saint-Michel met abdijcomplex en de omliggende baai uitgeroepen tot werelderfgoed door de UNESCO.

Commentaar


Gepost op: 23/03/2015 1:23:45
Tijdens mijn bezoek aan jou in Bonheiden verleden week is het onderwerp astrologie even door jou aangeraakt. Ik ben er toen niet echt op ingegaan. Dat wil ik nu wel doen, en niet met de bedoeling om mijn gelijk te halen, maar om te laten zien waar bij mij het schoentje wringt. Het onderwerp is niet iets dat mij begeesterd, maar mijn nieuwsgierigheid strekt zich naar vele zijden uit en dus heb ik mij natuurlijk ook al eens verdiept in astrologische werken, want het is niet de eerste keer, en zeker ook niet de laatste, dat ik mijn standpunten met betrekking tot bepaalde onderwerpen heb moeten herzien en bleek dat mijn vooroordelen niet altijd gerechtvaardigd waren. Maar tot nog toe heeft geen enkel artikel, boek of gesprek over dit onderwerp mij kunnen overtuigen. Wat ik dus ga neerschrijven over het onderwerp astrologie heeft niet de intentie van een absolute waarheid te zijn. Maar van diegenen die eventueel denken dat mijn beweringen geen steek houden of op het ontbreken aan bepaalde inzichten berusten, verwacht ik dat ze mijn bezwaren op zijn minst kunnen neutraliseren. En dan zal ik hem of haar dankbaar zijn, want dan heb weer iets geleerd en is mijn bewustzijn gegroeid. Dus, vooruit met de geit! Hier volgt een summier compact verslag van mijn vaststellingen en bezwaren. De aarde draait rond haar eigen as, iedere 24h. Dit veroorzaakt de dag en de nacht. De maan beweegt zich elke maand een keer rond de aarde. Dit beïnvloed de o.a. de getijdenstromen. Aarde (en maan) draaien een maal per jaar rond de zon. Dit bepaald de 4 seizoenen die de aarde doorloopt. En de scheef staande aardas (t.o.v. het vlak waarin het zonnestelsel zich bevind) veroorzaakt een tolbeweging waardoor de top (N) van de aarde iedere 26.000 jaar een cirkelbeweging (precessie) uitvoert. Iedere 2167 jaar wijst de aardas dus naar een ander sterrenbeeld. Het is dus aannemelijk te maken dat op een of andere wijze deze vier bewegingstoestanden hun invloed hebben ( of hebben gehad) op de ontwikkeling (voor de geboorte of tot ze voldoende zijn ontwikkeld) van de verschillende centra in ons wezen. Dat de aarde een vaste toestand heeft en deze toestand noodzakelijk is om wezens met een vast lichaam op haar oppervlak te kunnen laten bewegen, ligt voor de hand. Dat bepaalde gevoelens, emoties en gedachten met deze vaste lichamen samenhangen en de bewegingen ervan tot op zekere hoogte sturen, behoeft ook geen verdere uitleg. Dat zonder de zon ogen geen functie hebben en zelfs niet zouden kunnen ontstaan en wij als mens ons verstand niet zouden kunnen ontwikkelen, daar zullen vele mensen niet aan gedacht hebben, maar dit is eveneens een kosmologisch en natuurkundig feit. Dat de zwaartekracht en de atmosferische toestanden ons gemoed en gedrag beïnvloeden, zou ook niet meer aan twijfel mogen onderhevig zijn. Dit word vooral duidelijk als je beelden ziet van de mens op de maan of in of buiten een ruimtestation of ruimtecapsule. Dit alles is maar een hele kleine greep uit de mogelijke invloeden die ons gedrag sturen en die worden bepaald door de toestand waarin ons zonnestelsel zich bevind en de plaats en tijdstip waarop wij als mens ons bevinden in dat zonnestelsel. Er gaan dus ongetwijfeld heel sterke invloeden uit van de hemellichamen, daarover kan in wezen geen over discussie zijn. Hoe je het ook draait of keert, wij zijn, zelfs volgens de huidige wetenschappelijk normen, een gevolg van de Big Bang. Maar zoals een boom niet enkel vruchten draagt voor zichzelf, maar doelen dient waarvan hij geen besef heeft en die niet noodzakelijkerwijs in zijn essentie liggen besloten, zo moet het ook voor de Big bang zijn geweest en het daaruit ontsproten heelal en (veel later) ons zonnestelsel. De vraag is dus: 1. Welke soort invloeden zijn afkomstig van de hemellichamen, uit welke sfeer (W 96, W48, W24, W12, W6, W3 of W1), en welke behoren er niet toe? 2. Welke soort indrukken laten deze invloeden na en in welk deel van ons wezen (in welk deel van een centra)? 3. Wat is onze reactie hierop? Welk ‘ons’ of ‘ik’ in ons reageert. 4. Omdat iedere centra haar eigen snelheid voor het verwerken van indrukken heeft, bezitten ze dus ook elk een andere tijdsdimensie die overeenstemt met de tijdsdimensie waarin de verschillende werelden opereren, en dus is de vraag: “In welke zin kan een mens zich bewust zijn van deze verschillende tijdsferen en welke noodzaak en vrijheid liggen er in deze sferen of Werelden besloten. 5. Kan alleen een belichaamd wezen als de mens zich voorstellingen vormen die verwijzen naar deze andere werelden en valt dus over deze ‘Werelden op zich’ zonder belichaamde toestand niets te vertellen omdat ons zijn dan als het ware oplost in deze werelden?! Het hoeft geen nader betoog dat de invloeden die de onderscheiden Werelden, en dus ook de centras, op elkaar uitoefenen praktisch gezien oneindig complex zijn, omdat ze het resultaat zijn van miljarden jaren evolutie die in wezen niet meer zijn te achterhalen, maar waarvan we de gevolgen steeds in het nu aantreffen. Daarbij komt nog, dat naarmate deze Werelden in materiële dichtheid toenemen, de resultaten of toestanden steeds mechanischer (en dus steeds minder bewust gewild!) verlopen om uiteindelijk praktisch tot stilstand te komen. En vele mensen worden op hetzelfde astrologische tijdstip geboren, maar bevinden zich wel op een ander plek op de aardbol en zullen bij onderzoek veel verschillen in hun aangeboren aard. Hetzelfde geld voor tweelingen of meerlingen. En je zult ongetwijfeld ook mensen tegenkomen die op verschillende plaatsen en tijdstippen op aarde zijn geboren en die toch karakterieel sterke overeenkomsten vertonen. Er moet ook nog gezegd worden dat iedere centra is bezield. Je zou dit ook zo kunnen verwoorden: “Centra worden gevoed en geactiveerd (tot beweging, tot leven gebracht!) door indrukken die allerlei kosmische stralingen maken op onze zintuiglijke constitutie. Een lamp komt (figuurlijk gesproken!) ook maar tot leven als ze gevoed wordt door elektriciteit. Maar het lichaam zelf is ook een soort kosmos waarvan invloeden uitgaan. Iedere centra en onderdeel ervan is toegesneden op een specifieke soort kosmische energetische trillingen die met haar harmoniëren en haar functies ondersteunen, maar ze produceren dus ook zelf energetische trillingen voor en vanuit zichzelf en voor haar omgeving. De persoonlijkheid is het aangeleerde in de mens en deze is niet bezield, maar ontstaat en wordt gestuurd door culturele indrukken. Je kunt wel de indruk hebben dat de persoonlijkheid leeft, omdat ze onderbewust reactief verbonden wordt met stemmingen afkomstig van de centra. De centra vormen in wezen wat men noemt: jou ‘essentie’ of ‘aangeboren ware aard’. Maar aangeboren wil niet noodzakelijkerwijs zeggen dat het behoort tot wat men noemt: ‘de genetische erfelijkheid’, want dit soort erfelijkheid heeft alleen betrekking op Wereld 48, op het stoffelijke, het aardse. Als astrologen de geboorte van een menselijk wezen, het gedrag van culturen of eventueel de voltallige mensheid linken aan de constellatie van hemellichamen (beter is: de toestand of materialiteit van hemel-lichamen), dan vindt ik dat hoogst twijfelachtig omwille van de factoren die ik hier heb aangehaald. Het is alsof een cel in ons lichaam zou willen te weten komen door welke uiterlijke krachten het lichaam (de kosmos) waarin ze zich bevind worden gestuurd. Dat is onmogelijk omdat ze niet in staat is van buitenaf naar dit lichaam en de wereld waarin dit vertoeft, te kijken, maar ze zal wel tijdens haar zoektocht tot bepaalde gevolgtrek-kingen komen om dat het in haar aard ligt (net als bij een mens) om betekenis (patronen) in iets te zien. Wat ik hiermee wil duidelijk maken is het volgende: “De vermeende samenhang die de astroloog denkt te zien, is in feite een projectie van wat hij vaststelt.” Nog anders gesteld: “De astroloog plakt zijn bevindingen op een bepaalde willekeurig gekozen sterrenbeeld en constellatie van planeten.” Je kunt het tot op zekere hoogte vergelijken met wat zeevaarders vroeger deden. Ze baseerden zich op de willekeurige (maar traditioneel aanvaarde) sterrenbeelden en zichtbare planeten om hun plaats op zee te bepalen. Dat deze in de verste verte niet in hetzelfde vlak lagen zoals dat visueel lijkt te zijn, speelde geen enkele rol. Hun gedrag op zee werd dus in belangrijke mate bepaald door de sterrenbeelden en planeten, maar dit gedrag was geen functie die uitging van de hemellichamen zelf, al kan dit bij de naïeve mens wel die indruk hebben gewekt. De vaststellingen die astrologen doen in verband met karakterstudies en volksbewegingen, kunnen meer of minder accuraat zijn, maar hoeven dus in feite niets te maken te hebben met de toestand van de hemellichamen op zich. Sterren kunnen al lang verdwenen zijn en dus zou je in astrologische zin kunnen zeggen dat bepaalde menselijke kenmerken letterlijk wordt bepaald door fantomen. In wezen zijn alle invloeden fantoomachtig omdat ze tijd nodig hebben om ons te bereiken en dus nooit rechtstreeks zijn verbonden met de actualiteit of toestand van een hemellichaam op het moment dat de invloeden haar verlaten. Op hun weg ontmoeten deze invloeden andere invloeden en bereiken dus de mens (of de bevruchte eicel, of de geboorte) op een wijze die volgens mij niet te achterhalen is. Dus ja, kosmische invloeden bestaan ongetwijfeld, maar of je de aard van je essentie(s) of karakter(trekken) kunt terugvoeren naar een bepaalde planetaire constellatie en sterrenbeeld, is volgens mij onbegonnen werk en zonde van de tijd. Een andere conclusie kan ik voorlopig uit mijn aangehaalde gegevens niet trekken. Het is naar mijn gevoel en weten veel vruchtbaarder om jezelf te leren kennen zonder deze astrologische factoren. Ik vind het zelf niet van belang (omdat de hier aangehaalde redenen) of mijn karakter(trekken) of andere eigenschappen te verbinden zijn aan een mogelijk planetaire constellatie en sterrenbeeld. Het is wat het is, en dit ontdekken en ermee werken is al moeilijk genoeg. Veronderstel (als voorbeeld) dat ik plots, als een soort openbaring, zou zien hoe een bepaalde planetaire constellatie en sterrenbeeld het karakter van mijn vrouw en mijzelf bij de geboorte hebben bepaald. (NB: Ik laat hier buiten beschouwing waarom dat volgens de astrologen bepaald wordt bij de geboorte en niet bij de bij de bevruchte eicel of zelfs daarvoor.) Heb ik daarbij iets gewonnen? Kan ik de planetaire constellatie en daarbij horende sterrenbeeld beïnvloeden zodat het makkelijker is om haar of mijzelf te verdragen? Ik denk het niet. Of moet ik maar fantaseren (en wat niet te bewijzen is) zoals vele ‘spirituele’ mensen en astrologen doen, dat onze essenties of eigenschappen ervan in de onbelichaamde toestand deze karaktertrekken hebben ‘uitgekozen’ (al of niet bewust op basis van hun aantrekkingspotentieel) om in dit leven samen te gaan met een bepaald doel voor ogen? Of is het veel eenvoudiger en praktischer om haar en mijn karakter te zien zoals het is en daar de vruchten van te plukken. Anders gesteld: “Ik heb in wezen deze astrologische kennis niet nodig om meer mens te zijn.”

Tsenne Kikke Gepost op: 23/03/2015 6:05:43
Tsenne Kikke

Dag beste Eagle! Prachtige tekst over hoe jij voelt en denkt over astrologie. Er staan massa's denkfouten in jouw tekst wat Astrologie betreft, over de centra, de essentie, en zo meer, maar in wezen zijn die onbelangrijk - want, je hebt groot gelijk: jij hebt de astrologische kennis niet nodig om meer mens te zijn, en tenslotte komt het daar voor jou op neer. Word dus meer mens, en ik wens jou dan ook alle succes toe! Nogmaals bedankt voor dit uitgebreid commentaar: je hebt er werk van gemaakt.


Tsenne Kikke Gepost op: 23/03/2015 11:58:25
Tsenne Kikke

En..., in jouw conclusie maak je de grootste denkfout...: alsof er iemand ter wereld is die de Astrologie bestudeert, of zijn geboortehoroscoop en bijgevoegde teksten aanschaft om 'meer mens te worden'. Hoor je al ouders zeggen: "We gaan een studie maken van de horoscoop van ons kindje, opdat het meer mens wordt"...? Anders gezegd: elke astroloog vertrekt van een totaal ander uitgangspunt.


Gepost op: 24/03/2015 11:20:39
1. Gurdjieff tot zijn leerlingen - De essentie is zuiver emotioneel en is allereerst het resultaat van de erfelijke gegevens die aan de persoonlijkheid voorafgaan. Het zwaartepunt, de ziel van de essentie is het emotiecentrum. - Essentie is Ik – onze erfelijke bepaaldheid, ons type, ons karakter, onze aard. - Onze essentie bestaat uit verscheidene centra. - Essentie heeft betrekking op de kwaliteit van de centras en de zintuigen, kortom op de menselijke machine. - De planetaire invloeden zijn een neutraliserende kracht die van buiten de aarde komt en elk nieuw ontluikend leven kleurt en deze kleuring blijft gedurende zijn hele bestaan. 2. Op zoek naar het wonderbaarlijke - Lotsbestemming bestaat inderdaad, maar niet voor iedereen. Lotsbestemming is een gevolg van planetaire invloeden die overeenkomen met iemands type. Inmiddels moet u en ding goed onthouden: iemand kàn het lot hebben dat met zijn type overeenkomt maar hij heeft dat praktisch nooit omdat lotsbestemming uitsluitend verband houdt met één deel van de mens, namelijk zijn essentie. - Een klein kind heeft nog geen persoonlijkheid. Het is wat het werkelijk is. Het is essentie. Zijn wensen, zijn smaak, waar het wel en niet van houdt, is de uitdrukking van zijn wezen zoals het is. - Een enkele maal, hoewel heel zelden, en soms wanneer men dit het minst zou verwachten, blijkt de essentie volwassen en volledig ontwikkeld te zijn, zelfs als de persoonlijkheid dat niet is; in dat geval omvat de essentie alles wat ernstig en werkelijk is aan iemand. In de regel is iemands essentie ofwel primitief, barbaars en kinderlijk, ofwel stompzinnig. De ontwikkeling van de essentie is is de vrucht van het werk aan zichzelf. Iemands werkelijke Ik, zijn individualiteit, kan alleen uit de essentie groeien. - Het leven van de mensheid waartoe wij behoren, wordt beheerst door krachten die hun oorsprong hebben in twee verschillende bronnen: ten eerste, planetaire invloeden die volkome mechanisch werken en zowel door de massa als door afzonderlijke mensen volkomen onwillekeurig en onbewust worden opgevangen; en ten tweede invloeden die van de binnenste cirkels der mensheid komen, waarvan het bestaan en de betekenis door de overgrote meerderheid evenmin bevroed wordt als de planetaire invloeden. - Astrologie heeft alleen maar op één deel van de mens betrekking: zijn type, zijn essentie. Dan volgt er een verslag van een wandeling met Gurdjieff en vijf leerlingen en waarin Gurdjieff zijn wandelstock met opzet laat vallen. De vijf leerlingen moeten een antwoord geven waarom maar een van hen hem de wandelstok opraapte en terug aan Gurdjieff gaf. De vier andere leerlingen hebben elk hun eigen reden waarom ze de stok niet opraapten, maar diegene die het wel had gedaan zei: “Toen ik de stok zag vallen, zag ik mijzelf de stok onmiddellijk teruggeven.” “Dit is astrologie”, zei Gurdjieff. “In dezelfde situatie ziet en doet de een dit, de ander dat, een derde weer iets anders, enzovoorts. En ieder handelt volgens zijn type. Observeert u de mensen op deze wijze, en dan zullen wij later misschien over een andere astrologie spreken.” 3. De vierde weg - De planeten treffende mens als massa en niet als individu. - Essentie is het innerlijke leven van de mens. Zijn lichaamstrekken, gezondheidstoestand, bepaalde soorten aanleg, neigingen, instincten, enz.. - De essentie en persoonlijkheid zijn vermengd. - Lichaam, ziel en essentie vormen een drie-eenheid - Lichamelijke trekken kunnen erfelijk zijn, maar niet zo iets als zelfbewustzijn. Essentie kan niet geërfd worden. 4. J.G. Bennet in ‘Zeven werelden’ - Iets waarvan we de essentie ervaren zal levend voor ons blijven. - In de essentie kunnen we zowel het potentiële als het feitelijke zien, en dat stelt ons in staat werkelijk te kiezen en verandert de betekenis van tijd. - ‘Voelen’ is het centrum dat getransformeerd kan worden tot ‘zijn’. - Essentie komt niet uit het bewustzijn voort en is dus een functie. 5. Angelus - Essentie is een zaadje en een zaadje van een kastanjeboom kan enkel uitgroeien tot een kastanje boom. - De planeten kleuren onze essentie. - Op het laatst gekregen blad met schema’s over de vier lichamen, bevind de essentie zich in het fysieke lichaam in het onderste verdiep. - Op een ander blad (De ziel) met schema’s over de lichamen is er ook sprake van een Etherisch lichaam en Zielelichaam en bevind de essentie zich in het benedenverdiep van het Etherische Lichaam. - En op het blad ‘De mens en zijn lichamen bevind de essentie (Ons bouwplan of Gods Oorspronkelijke Wil)zich in het Zielelichaam. - Een ziel heeft ‘zijnheid’ afhankelijk van de kracht die er door gaat, het lichaam waarin het vertoefd, en de invloedsfeer waarin ze zich bevind. - Het ‘zijn’ groeit uit de ‘essentie’. Notities waarvan ik niet weet uit welke van de 5 bronnen ze afkomstig zijn. - In het zielelichaam - de zetel van onze ziel - bevind zich onze essentie waarin ons bouwplan , of Gods oorspronkelijke wil vervat is. - Essentie is uitgroeien tot wat je wil zijn op aarde. De essentie staat los van het astraal of mentaal lichaam. - Essentie behoort tot de natuur, niet tot de weg van de zalm. - Als wij over ‘zijn’ spreken, dan hebben wij het over het ‘ware Zijn’, over “Ik en de vader zijn één. - ‘Zijn’ is leven, een proces. ‘Zijn’ is het vermogen tot ‘doen’, en het vermogen tot doen, is het vermogen om anders te ‘zijn’. - Het “ zijns-niveau” hangt af van de groei van de essentie. - In welke van de drie centra ( B - E - I ) de mens zich bevind, is afhankelijk van zijn essentie. - Essentie is een zaadje dat moet sterven, zaad af worden, wil het zich ontwikkelen. Almaas in zijn boek ‘Essentie’ (en waarin Gurdjieff dikwijls ter sprake komt). - Essentie is een zijnstoestand, zij is een aanwezigheid, een ontologische staat. Essentie is noch emotioneel noch intellectueel, want dit zijn beide activiteiten.We kunnen onze maag voelen, maar onze maag is geen gevoel, zo kun je essentie voelen, maar zijzelf is geen gevoel. Zo is hardheid een eigenschap van diamant, maar zij is niet de diamant zelf, en zo heeft de essentie eigenschappen maar zij is niet die eigenschappen zelf. - Iemand kan het vermogen ontwikkelen om essentie direct te zien zoals ze is (derde oog) en kan haar onderzoeken zoals men een microscoop of een telescoop gebruikt. De beelden zijn helder en hun bedoeling en betekenis komen volledig overeen met de directe ervaring van essentie. (Dit is het zien waar Don Juan het over heeft in de boeken van Carlos Castaneda). Essentie heeft vele vermogens die tijd en ruimte en daarmee de beperkingen van de lichamelijke zintuigen overstijgen, en ze bevinden zich in het onbewuste. Wanneer essentie echter aanwezig is in de bewuste ervaring, dan is er geen intuïtie en geen mysterie. Je kunt het aan en uitzetten wanneer je maar wil. - Gurdjieff beschrijft zelfherinnering als de gewaarwording van een aanwezigheid, en mensen die Gurdjieff hebben ervaren zullen een krachtige aanwezigheid gevoeld hebben, want hij was de belichaming van kracht. Gurdjieffs aanwezigheid is Gurdjieff, en daarom gebruikte hij de term zelf. Het is het sterke aanwezige gevoel van ik besta, IK BEN. Gurdjieff noemde het werkelijke deel in ons dat ‘Ik Ben’ kan ervaren onze essentie, en definieerde essentie als dat deel van ons waarmee we geboren worden en dat geen product is van onze opvoeding of ons onderwijs. Wat is essentie? Datgene in ons dat de ervaring van ‘Ik Ben’ kan hebben. Essentie is het enige in ons dat zich direct gewaar is van zijn eigen bestaan. De fundamenteelste en directe ervaring van essentie is die van ‘bestaan’. Als mensen zeggen dat ze weten dat ze bestaan, is dat meestal geen directe ervaring maar een afgeleide. - Essentie is geen lege ruimte, geen inzicht, geen intuïtie, geen emotionele staat, geen subtiele energie, zij is iets veel wonderbaarlijker, grootser, betekenisvoller. Zij is het enige dat de dorst van ons hart volledig kan lessen en het enige dat onze gedachten tot rust kan brengen, zij is niets anders dan pure verrukkelijke magie. - De moeder, Aurobindo’s metgezel en opvolgster beschrijft essentie als volgt: ‘in het terugtrekken in stilte, heel diep beneden is iets warm, iets rustig, rijk aan inhoud, en heel stil, en heel vol, als iets zoet, dit is de ziel. De Sarmoun-broederschap, die door sommige mensen als het hart en de innerlijke bron van de soefi-orden word beschouwd en die men ook de Sarmoun Darquah (Hof der bijen) noemt, beweert dat men ware kennis kan verzamelen zoals een bij honing verzamelt, en deze is de substantie van essentie zelf. Gurdjieff erkende de waarheid van essentie als substantie en daaromheen bouwde hij zijn systeem op en gebruikte waterstof (H) om de subtiele en essentiële energieën weer te geven. Besluit Ik weet van u persoonlijk dat u aan mensen, via de les, website of andere wijze, informatie voorlegt en vraagt of ze zichzelf daarin herkennen. De bedoeling daarvan is (en dan bedoel ik naar buiten toe) om een astrologisch systeem te ontwikkelen waarin men met enige zekerheid iemands type kan bepalen. De mensen reageren individueel. Het geven dat de essentie is vermengd is geraakt met de persoonlijkheid zal het correct antwoorden op zulke vragen enorm bemoeilijken, om nog maar te zwijgen van het feit dat de meeste mensen in hun formatorisch apparaat zitten of in hun valse persoonlijkheid. Samen met het gegeven dat de leerlingen die samen met Gurdjieff wandelden individueel reageerden en Gurdjieff dit ‘astrologie’ noemde, voed de gedachte dat de essentie toch individueel wordt beïnvloed door planetaire toestanden en dus niet alleen betrekking heeft op de massa. Natuurlijk kun je stellen dat er maar zeven hoofdtypes zijn en dat type of essentie hierdoor toch een collectief gegeven is. Maar het nadeel met zulke collectieve informatie met betrekking tot het ontdekken van iemands essentie is dat iedereen er dus wel zijn gading in zal vinden en het systeem zelfvervullend werkt in plaats van objectief. In de hier door mij beschikbare gestelde informatie zitten vele elementen die elkaar lijken tegen te spreken en die dus bij de aandachtige lezer veel vragen en twijfels kan oproepen. Mijn persoonlijke ondervinding na al die jaren is dat dit komt door het verwarren van niveaus van ‘zijn’ en het feit dat men niet direct met de waarheid bij de leerlingen moet afkomen want dat dit toch niet wordt begrepen. Men moet dus in zekere zin beginnen met kleine leugens te vertellen die langzaam de leerling ontdooien en ontvankelijker maken voor de waarheid. Wat waarschijnlijk de belangrijkste factor is die tot deze verwarring leid, is dat de essentie eerst moet sterven, zaad af worden, alvorens ze zich kan ‘ont-wikkel- en’ (van de wikkels ontdoen / de identificatie ermee doorbreken). Ik kan op basis van de door mij toegevoegde gegevens niet zien waarom je schrijft: “Er staan massa's denkfouten in jouw tekst wat Astrologie betreft, over de centra, de essentie, en zo meer …” Mijn persoonlijke ervaringen en inzichten hebben na al die jaren geleid tot het begrijpen dat ‘Essentie het ‘Ik Ben Is’ en ik zie hierin dus een bevestiging van de wijze waarop Almaas essentie tracht te beschrijven.

Tsenne Kikke Gepost op: 24/03/2015 14:41:20
Tsenne Kikke

Om dan toch maar jouw retorische conclusie, zijnde: 'Ik kan op basis van de door mij toegevoegde gegevens niet zien waarom je schrijft: “Er staan massa's denkfouten in jouw tekst wat Astrologie betreft, over de centra, de essentie, en zo meer …” - een antwoord te geven; een antwoord, bestaande uit woorden uit jouw eigen tekst geplukt...

- "In de hier door mij beschikbare gestelde informatie zitten vele elementen die elkaar lijken tegen te spreken en die dus bij de aandachtige lezer veel vragen en twijfels kan oproepen."

- "Men moet dus in zekere zin beginnen met kleine leugens te vertellen die langzaam de leerling ontdooien en ontvankelijker maken voor de waarheid."

- "Wat waarschijnlijk de belangrijkste factor is die tot deze verwarring leid, is dat de essentie eerst moet sterven, zaad af worden, alvorens ze zich kan ‘ont-wikkel- en’ (van de wikkels ontdoen / de identificatie ermee doorbreken)."

PS: Beste Julien, ikzelf distantieer me van de uitspraken van die (1) Almaas waar je het over hebt, (2) van het fictieve karakter 'Don Juan', een verzinsel van Castaneda, (3) van dingen, afkomstig van Bennett, en tenslotte: (4) van zeer veel dingen die Ouspensky in zijn 'Vierde Weg' heeft gepubliceerd.

- Blijf dus bij jouw persoonlijk uitgangspunt, dat tegelijkertijd jouw originele eindconclusie was. Of, herlees je eigen woorden, zijnde: "Anders gesteld: “Ik heb in wezen deze astrologische kennis niet nodig om meer mens te zijn.”

Concreet gezien... Is deze tekst tot mij gericht, Julien? Dan had je me beter een e-mailtje gestuurd, en dan had ik jou een totaal ander antwoord verzonden. Maar, hier betrek je de bezoekers van deze website bij. Wie zal aan jouw woorden iets hebben, denk je?

Mijn advies?... Stop met filosoferen, laat al dat getheoretiseer los, en wordt - om nogmaals je eigen woorden te herhalen - gewoonweg méér mens. Je 'weet' het wel, maar 'doet' het nog niet. Anders gezegd: begin aan de praktijk van het 'doen', rekening houdend met (1) de zogenaamde 'Innerlijke Drie-Eenheid': 'Zijn - Weten - Begrijpen', en (2) dat elk woord diverse betekenissen heeft, afhankelijk van het menstype.


Tsenne Kikke Gepost op: 24/03/2015 19:23:20
Tsenne Kikke

Als ik jou lees, beste Julien, doemt er mededogen op. Vooral omdat je daarbij het rebelse lef hebt om jouw ietwat verwarde denken op deze website te plaatsen. Eigenlijk zou je diep in jezelf moeten weten dat je met die prietpraat bij mij niet hoeft af te komen, tenzij je 'weet' en 'begrijpt' waarover je het hebt. Anders gezegd: dingen uit boeken kopiëren gaat jou gemakkelijk af, maar indien je dezelfde dingen met jouw eigen woorden dient te verwoorden, is de kans groot dat je tilt slaat, gewoonweg omdat ze jouw bezit nog niet zijn. Van gewone stervelingen kan ik dit aanvaarden, maar met jou ben ik ietwat veeleisender, en ook de reden daarvan zou je moeten kennen.

Over de dingen die je hebt gekopieerd, kan ik boeken schrijven. Ook dat zou je moeten weten, maar dat ga ik hier natuurlijk niet doen: daar dient de Werkgroep voor. Maar ik zal je wel plezieren om het eerste deel over te nemen en jou enkele vragen stellen, of enkele vraagtekens bijplaatsen...

1. Gurdjieff tot zijn leerlingen - De essentie is zuiver emotioneel (waarom is dat zo?) en is allereerst het resultaat van de erfelijke gegevens die aan de persoonlijkheid (welke persoonlijkheid?) voorafgaan. Het zwaartepunt, de ziel van de essentie is het emotiecentrum (waar bevindt die zich precies? En, welke sterveling kan daarover meespreken? Jij?...). - Essentie is Ik (kan je dit beter definiëren?) – onze erfelijke bepaaldheid (???), ons type (???), ons karakter (???), onze aard (???). - Onze essentie bestaat uit verscheidene centra (Wat 'weet' je daarover? En de mens, de mens van daarbuiten?). - Essentie heeft betrekking op de kwaliteit van de centras en de zintuigen, kortom op de menselijke machine (Oeps! Verklaar deze zin eens ietwat beter! Zonder in tegenstrijdigheden te vervallen, bedoel ik)). - De planetaire invloeden zijn een neutraliserende kracht die van buiten de aarde komt en elk nieuw ontluikend leven kleurt en deze kleuring blijft gedurende zijn hele bestaan... (Klinkt mooi, maar vertaal dat eens in jouw eigen woorden).

Nogmaals: wat het filosofische gedeelte betreft, heb je de inhoud van boeken die jou bijstaan. Maar wat het theoretische betreft, het wiskundige, is er nog veel werk aan de winkel. Laat me een klein stukje uit de laatste zin als voorbeeld nemen, namelijk: 'De planetaire invloeden zijn een neutraliserende kracht die van buiten de aarde komt ...'. Je begrijpt de 1 - 2 - 3, maar niet de 1 - 3 - 2, noch de toepassingen in jezelf om van 3 een 1 te maken.

Hopelijk ben jij er iets mee, maar de lezers hebben er spijtig genoeg niet aan. En, allemaal omdat je op jouw manier aan mij wilde vertellen dat astrologie jou niet interesseert, omdat “je in wezen deze astrologische kennis niet nodig hebt om meer mens te zijn” ... :-)

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht