ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Dankzij Astrologie kunt je groeien vanuit de plaats waar je nu staat

Astrologie en Zelfkennis gaan hand in hand.
door Tsenne Kikke - zaterdag 12 april 2014 6:32

Neem me niet kwalijk indien je ondervindt dat deze tekst niet voor jouw brein is bestemd. Ik kan nu eenmaal niet voor elke menstype schrijven, noch eenieders breininhoud bevredigen. Noteer dat ik momenteel de énige blogger op deze prachtige website ben. Mijns inziens doet geen tweede Spiritualia na. Hopelijk komen er nog andere auteurs, met-ter-tijd. Of, schrijf zélf eens iets met een inhoudelijke meerwaarde voor de meer dan 20.000 maandelijkse unieke bezoekers. Maar, vermijd reclame alsjeblieft, tenzij je eveneens bereid bent ervoor te betalen, waarvoor bij voorbaat dank.

Ditmaal gaat het over Astrologie

Het geheel van een horoscoop is uit vele onderdelen samengesteld. Elk stukje vertelt iets meer over de grote puzzel. Mensen worden - spijtig genoeg - niet kant en klaar als 'volwaardig mens' geboren, en geen sterveling komt als engel op deze Aarde terecht.

Stijg uit, en kijk bijvoorbeeld naar wat er in landen geschiedt waar oorlog heerst. Welopgevoede mensen - omdat we ze geen andere naam mogen geven zonder te kwetsen - oftewel 'intellectuelen', die gisteren misschien in een maatpak rondliepen, trachten elkaar vandaag de dag te doden. En de waardelozen van de gemeenschap voelen zich in al dat oorlogsgebeuren belangrijker en nuttiger dan voorheen. Reeds eerder plaatste ik hiernavolgende tekst, komende uit de mond van George Ivanovitch Gurdjieff, daterend uit het jaar 1906:

"Laten wij een gebeurtenis nemen uit het leven van de mensheid. Oorlog bijvoorbeeld. Er woedt op dit ogenblik een oorlog. Wat betekent dat? Het betekent dat miljoenen slapende mensen proberen miljoenen andere slapende mensen te vernietigen. Dit zouden zij natuurlijk niet doen als zij ontwaakten. Alles wat er gebeurt, komt voort uit deze slaap.

Zij die de oorlog haten, hebben dit al vrijwel vanaf de schepping van de wereld geprobeerd. En toch is er nog nooit zo'n oorlog geweest als de huidige. De oorlogen nemen niet af, zij nemen toe en zij kunnen met gewone middelen niet worden voorkomen. Al die theorieën over universele vrede, alle vredesconferenties en dergelijke zijn niets anders dan luiheid en huichelarij. De mensen willen niet over zichzelf denken, ze willen niet aan zichzelf werken, maar denken er alleen maar over hoe zij anderen kunnen laten doen wat zij willen. Wanneer er werkelijk een voldoend groot aantal mensen die een eind aan de oorlog willen maken bijeenkwamen, zouden zij allereerst hen beginnen te beoorlogen die het niet met hen eens waren. En eerst recht zouden zij oorlog gaan voeren tegen hen die ook een eind aan de oorlog willen maken maar op een andere manier. En dus zouden zij vechten. De mensen zijn wat zij zijn en zij kunnen niet anders zijn.

De oorlog heeft vele oorzaken die wij niet kennen. Sommige oorzaken liggen in de mensen zelf, andere buiten hen. Men moet beginnen met de oorzaken die in de mens zelf liggen. Hoe kan hij onafhankelijk zijn van de grote kosmische krachten wanneer hij de slaaf is van alles wat hem omringt? Hij wordt beheerst door alles om hem heen. Als hij zich vrij maakt van de dingen, zal hij misschien vrij worden van planetaire invloeden.

De mensen verschillen heel veel van elkaar, maar dat wat de mensen werkelijk van elkaar onderscheidt, kent u niet en kunt u niet zien. Het verschil waar u over spreekt, bestaat eenvoudig niet. Dat moet u goed begrijpen. Alle mensen die u ziet, alle mensen die u kent, alle mensen die u nog zult leren kennen, zijn machines, werkelijke machines die enkel reageren op uiterlijke invloeden. Wat hebben wilden en intellectuelen hiermee te maken? Zelfs nu, op dit ogenblik terwijl wij hier met elkaar zitten te praten, proberen verscheidene miljoenen machines elkaar te vernietigen. Wat voor onderscheid bestaat er tussen hen? Waar zijn de wilden en waar de intellectuelen? Zij zijn allemaal gelijk ..."

In wezen zijn we zoogdieren, maar zoogdieren met potentiële mogelijkheden en bewustzijnstoestanden waarover geen dier beschikt. Geen dier kan een taal ontwikkelen zoals de mens het kan, en geen dier kan zijn aandacht terug naar het verleden brengen, noch in de toekomst projecteren. Jij kunt, bijvoorbeeld, de dag van morgen plannen, of een reis naar het buitenland organiseren met vertrekdatum volgende maand. Dieren zijn daartoe niet in staat: ze leven permanent in het nu, maar zelfs dat beseffen ze niet, omdat elke vorm van menselijk bewustzijn ontbreekt.

Er zijn vier niveaus van bewustzijn, waarvan elke mens er slechts twee van kent, zijnde: de slaap en de wakende toestand, hetgeen slechts een verlengde van die slaap is. Nachtelijke dromen, bijvoorbeeld, vertalen zich tijdens de dag als verbeelding, fantasieën, inbeeldingen, dagdromen of hallucinaties.

Zo zei Gurdjieff ons dat de slaap tijdens de zogenaamde 'wakende toestand' erger is dan tijdens de nachtelijke slaap, omdat je in jouw bed passief bent, en niet kunt 'doen'. In het boek 'Op zoek naar het wonderbaarlijke' lezen we op bladzijde 158 het volgende over de mens in het algemeen:

"In de waaktoestand daarentegen kan hij voortdurend iets doen en de gevolgen van al zijn handelingen hebben hun weerslag op hemzelf en zijn omgeving. En toch herinnert hij zichzelf niet. Hij is een machine, alles gebeurt met hem. Hij kan de stroom van zijn gedachten niet stopzetten, hij kan zijn verbeelding, zijn gevoelens, zijn aandacht niet beheersen. Hij leeft in een subjectieve wereld van 'ik houd van', 'ik houd niet van', 'ik vind het prettig', 'ik vind het niet prettig', 'ik verlang', 'ik verlang niet'; dat wil zeggen: in een wereld, waarin hij meent te houden van of niet te houden van, te verlangen of niet te verlangen. Hij ziet de werkelijke wereld niet. De werkelijke wereld gaat voor hem schuil achter de muur der verbeelding. Hij leeft in slaap. Hij slaapt. Wat 'helder bewustzijn' genoemd wordt, is slaap en een slaap die veel gevaarlijker is dan de slaap 's nachts in bed."

Astrologie heeft betrekking op de ruwe, dierlijke essentie van de mens en niet op de over de vele jaren   aangekweekte persoonlijkheden. Zelfs de persoonlijkheden, die op de essentie sedert de jeugdjaren waren aangesloten, werden over die jaren drastisch vervormd. Indien een mens op latere leeftijd zichzelf de eerlijke vraag zou stellen "Wie Ben Ik?", vindt hij in zichzelf geen bevredigend antwoord, gegarandeerd.

Wél kan hij zeggen: "Mijn naam is ..., ik ben gehuwd en vader van twee kinderen, ik werk op firma xyz, ik bezit een huis, enzovoorts, bla, bla, bla." Maar, wie of wat hij in wezen is, kan hij noch weten, noch kennen.

Weet, dat het innerlijke 'zijn' van elke mens slechts kan groeien vanuit de plaats waarop het momenteel staat. Anders gezegd: niet vanuit een denkbeeldige. Astrologie kan ons hierbij helpen, maar enkel en alleen indien we onszelf de moeite getroosten om te lezen wat er effectief afgedrukt staat. In zeer veel gevallen geven we mensen de raad om de tekst door anderen te laten lezen, omdat anderen ons soms beter kennen dan wijzelf.

Een persoon kan op een luide, norse toon zeggen dat hij nooit boos is, bijvoorbeeld - en een mens, die altijd liegt, zal dat via de zoveelste leugen ontkennen.

Nogmaals: we zijn niet als engelen geboren en we verblijven - hoe tijdelijk ook - in een overgeërfde verpakking, hetgeen we 'ons lichaam' noemen. Weet, dat je het hebt, maar het niet bent. Stop dus om jezelf met dat lichaam te blijven identiferen. Het is slechts een advies. Doe er dus mee wat je wilt. Ooit zult je het, net als een afgedragen kleed, van jeZELF afwerpen. Ook: gegarandeerd. En, indien er geen Zelf is, lees dan: "Ooit zul je het, net als een afgedragen kleed, van je afwerpen."

Jezus werd als Jezus geboren, Mozart als Mozart, Boeddha als Boeddha, en jij als JeZELF. Noch een Jezus, een Mozart, een Boeddha, noch de miljarden anderen, werden 'gemaakt'. Ook jij bent die je bent, en misschien ligt er diep in jezelf een roeping - al wachtende - verscholen. Wie weet? Tracht deze te ont-dekken in de ware betekenis van het woord, zijnde: van het deksel ontdoen.

Jouw horoscoop geeft een beeld weer van jouw potentiële mogelijkheden, maar bij jouw geboorte werden er geen garantiebewijzen bijgevoegd. Zie jezelf als een ruwe diamant, die beseft dat hij moet bijgeslepen worden. De kunst bestaat er dus uit om jezelf van je lichaam - van hetgeen je niet bent - te onthechten door ervan te ontgroeien. Of, noem het 'uitstijgen', 'transcenderen'.

Lees dus alle teksten die bij jouw horoscoop horen met de nodige alertheid en aandacht. Indien je jezelf niet de nodige inspanningen afdwingt, bereik je niets.

Wist je dat zeer veel mensen veel meer tijd besteden aan het plannen van een reis naar het buitenland dan aan een reis naar en in zichzelf? Anders gezegd: tracht jezelf te disciplineren.

Discipline... Herken je er het Engels 'disciple' in, hetgeen 'leerling' betekent? Jezelf disciplineren resulteert in het feit dat je een leerling van het leven wordt - en, slechts goede leerlingen groeien tot meesters van zichzelf uit. Al de anderen blijven slaaf van hun dromen, lusten, begeerten, gewoonten, enzovoorts: Anders gezegd: van al het andere puur lichamelijke.

Kortom: lees de teksten die bij jouw geboortehoroscoop horen en doe aan Zelfkennis, ... indien een leven na dit leven je lief is. Neem dus contact op met DIMschool vzw. Nu..., want straks ben je het vergeten: eveneens gegarandeerd.

Nota: vanwege internetproblemen is deze dienst niet meer beschikbaar, sorry!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht