ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Over Weten - Zijn - Begrijpen - 2

Enkele uittreksels uit de Bijbel om het woordje 'dood' te verklaren.
door Tsenne Kikke - zondag 4 december 2022 18:17

Beste eclecticus,

Tijdens onze vorige bijeenkomst legden we uit wat 'normale' mensen zijn. En, zoals je al lange tijd weet, zijn heel veel gewone stervelingen allang 'dood' vanbinnen. Nochtans is het voor hen een groot geluk dat ze - vanwege de slaap waarin ze vertoeven - het voor zichzelf niet kunnen beseffen - én, dan ook de hoofdreden waarom Zelfkennis niets voor hen is. Maar, natuurlijk hoeft geen één van hen er een woord van te geloven, zolang ze het maar voor zichzelf uitzoeken...

Over wat 'dood' betreft, vinden we in de Bijbel talrijke teksten, maar eerst een zoveelste woordje uitleg over de 'Bijbel'...

Zoals je weet, bestaan er momenteel iets van een 4.200 verschillende religies, sekten, gemeenschappen, en zo meer. Geen één draagt de volledige 'waarheid' in zich mee, maar sommigen wel een klein deel ervan; dit, gewoonweg omdat ze ooit geïnspireerd werden vanuit invloed C.

Wij nemen de Bijbel als voorbeeld, omdat die het dichtst bij onze westerse, culturele geschiedenis aanleunt, en dus niet omdat we tot de een of de andere godsdienst of kerkgemeenschap behoren. Verre van: een kuddegeest ligt ons niet. Voor hetzelfde geld zouden we passages uit de Koran, de Mahabharata, of eender welk ander geïnspireerd werk kunnen aanhalen.

Wel is het belangrijk om de inhoud van de Bijbel met een totaal andere ingesteldheid te lezen dan met die waarin we in onze jeugdjaren werden geconditioneerd. Het is een prachtig, geïnspireerd boek, dat in wezen door de Kerk werd gestolen om zich daarna als haar 'rechtmatige bezitter' uit te geven. Maar, om niet al te ver af te dwalen...

In dit geval heeft 'dood zijn' dus niets met de fysieke dood te maken, want daarmee krijgen we allemaal beter laat dan vroeg te maken. Hieronder vind je er enkele Bijbelse voorbeelden van.

Ter herhaling: gewone mensen kunnen meelezen; dit, ondanks het feit dat we het afraden. Daaraan valt niets te verhelpen. Ze worden er niet slimmer of rijker van en 'begrijpen' kunnen ze toch niet. 't Is niet dat een alcoholieker te lezen krijgt waarom drinken ongezond voor zijn lichaam is, dat hij het 'begrijpt', en dus plots ophoudt met drinken. Bovendien kan nieuwsgierigheid de kat doden... :-)

Romeinen - Hfst. 6, verzen 16-23: "Het is immers duidelijk dat gij die meester als slaven moet gehoorzamen in wiens dienst gij u als slaven stelt: ofwel gij dient de zonde en dit loopt uit op de dood ofwel God, en Hem gehoorzamen leidt tot gerechtigheid. Maar gij zijt, God zij gedankt, geen slaven meer van de zonde: van harte hebt gij u onderworpen aan de beginselen van de leer die u is overgeleverd. Gij zijt bevrijd van de heerschappij der zonde en dienaars geworden van de gerechtigheid. Sprekend tot zwakke mensen, druk ik mij erg menselijk uit. Zoals gij eertijds uw ledematen in dienst hebt gesteld van onreinheid en steeds grotere bandeloosheid, zo moet gij ze nu in dienst stellen van de gerechtigheid tot uw heiliging. Toen gij slaven waart van de zonde, stond gij vrij ten opzichte van de gerechtigheid. Welk voordeel had gij toen van daden waarover gij u thans schaamt? Want het einde daarvan is de dood. Maar nu, bevrijd van de zonde en dienstknechten geworden van God, oogst gij heiligheid en tenslotte eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer."

Efesiërs Hfst. 2, verzen 1-6: "En gij die dood waart door uw afdwalingen en uw zonden, waarin gij eertijds hebt geleefd volgens de god van deze wereld, de heerser over het machtsgebied van de lucht, de geest die nog altijd aan het werk is onder de weerspannigen... Trouwens, ook wij allen, zonder uitzondering, hebben vroeger tot hen behoord, toen wij ons leven lieten beheersen door zondige begeerten en deden wat onze zelfzucht en onze boze neigingen van ons wilden. Uit onszelf waren wij een voorwerp van Gods toorn, evenzeer als de anderen. Maar God, die rijk is aan erbarming, heeft wegens de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, ons met Christus ten leven gewekt, hoewel wij dood waren door onze zonden; aan zijn genade dankt gij uw redding. En Hij heeft ons samen met Hem doen opstaan en zetelen in de hemelen, in Christus Jezus."

Lucas - Hfst. 15, verzen 23-24 : "Haalt het gemeste kalf en slacht het; laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden."

Openbaring - Hfst. 3, verzen 1-2 : " Zo spreekt Hij die de zeven geesten Gods en de zeven sterren heeft: Ik ken uw daden: gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zijt dood. Word wakker, herstel wat u rest aan leven en dreigt te sterven. Geen van uw daden heb Ik volwaardig bevonden voor het oog van mijn God."

Och, zo kunnen we nog talrijke teksten aanhalen..., om wat aan wie te 'bewijzen'? :-)

Contempleer met volle aandacht op de woorden "Ontwaak!" - "Ontslaap!" - "Word wakker!" - en tracht te overdenken, aan te voelen, en gewaar te worden wat ze voor jou kunnen betekenen. En ook voor jou geldt, dat - ondanks het feit dat je in staat bent woorden te kunnen lezen - het niet betekent dat je ze écht begrijpt, teneinde het vervolgens op jezelf toe te passen...

Beste eclecticus, denk hierbij aan wat er meermaals over de drie-1-heid 'Weten - Zijn - Begrijpen!' werd gezegd...

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?
Klik hier en, alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Indien je een (bak)steentje bijdraagt, mogen we jouw naam hieronder publiceren? -

Ook kan je in onze webshop iets aankopen, waaronder:
Archetypen vragenlijst
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er...: Eclecticus!

En, dan heb je nog ...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie…
Meteorieten zijn hoogstwaarschijnlijk zo oud als onze planeet: eentje kopen?    
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Een Cursus in Wonderen - A Course in Miracles: een introductie.

Interesse in Kabbala en de Boom des Levens?

Pssst! Jij, ja jij! Leren werken met Runen?… De handleiding is beschikbaar!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht