ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Glimpen van Waarheid: een verslag van gesprekken met Gurdjieff

De Gesprekken zijn herinneringen aan de bijeenkomsten die bijna elke avond plaatsvonden tussen Gurdjieff en een paar toegewijde volgelingen.
door Tsenne Kikke - dinsdag 7 juni 2022 16:53

'Inzichten vanuit de echte wereld' - Vroege toespraken in Moskou, Essentuki, Tiflis, Berlijn, Londen, Parijs, New York en Chicago, zoals zijn leerlingen ze hebben opgeschreven.

Inhoud

I - Glimpen van Waarheid.

II - Bij het spreken over verschillende onderwerpen - Voor een exacte studie is een exacte taal nodig - De mens is een meervoudig wezen - Eenzijdige ontwikkeling - Wat is de methode van het Instituut? - Zelfobservatie is zeer moeilijk - Hoe kunnen we aandacht krijgen? - Iedereen heeft grote behoefte aan een bepaalde oefening - Elk dier werkt volgens zijn constitutie - Voor een deel van de mensen hier is hun verblijf volkomen zinloos geworden.

III - Energie - slaap - Is er een manier om het leven te verlengen? - De opvoeding van kinderen - Vormingsapparaat - Lichaam, essentie en persoonlijkheid - Essentie en persoonlijkheid - Zich van zichzelf scheiden - De stopoefening - De drie krachten: economie - Experimenten met de ademhaling - Eerste toespraak in Berlijn - Alle oefeningen ... zijn onder te verdelen in zeven categorieën - "Zoals het met alles is, zo is het ook met bewegingen - De acteur - Scheppende kunst: associaties - Vragen en antwoorden over kunst, enzovoorts.

IV - God het Woord - Overal en altijd is er bevestiging en ontkenning - Is het onmogelijk onpartijdig te zijn? - Alles in de wereld is materieel - Aan jezelf werken is niet zo moeilijk als willen werken.

V - Op al mijn vragen - Nu zit ik hier - De twee rivieren - Er zijn twee soorten liefde - Heeft de vrije wil een plaats in uw leer? - Angsten: identificatie - De mens is onderhevig aan vele invloeden - Bevrijding leidt tot bevrijding.

VI - De aforismen

'Glimpen van Waarheid' is een verslag, geschreven door een van zijn Russische leerlingen, van een bezoek aan Gurdjieff in de buurt van Moskou vóór de revolutie. Het is het eerste - en waarschijnlijk het enige - van een reeks essays over Gurdjieff's ideeën die hij in 1914 door leden van zijn kring in Moskou liet schrijven. De auteur is niet bekend en bij het uitbreken van de Russische revolutie verhuisde Gurdjieff naar de Kaukasus en werd het project opgegeven. Maar dit essay werd af en toe in Moskou gelezen als een inleiding voor mensen die voor het eerst met Gurdjieff in aanraking kwamen, zoals P.D. Ouspensky vertelt in zijn 'Op zoek naar het Wonderbaarlijke'.

De Gesprekken zijn herinneringen aan de bijeenkomsten die bijna elke avond plaatsvonden tussen Gurdjieff en een paar toegewijde volgelingen, terwijl hij zijn 'Instituut voor de Harmonische Ontwikkeling van de Mens', in de moeilijkste omstandigheden, verplaatste van Essentuki in de Kaukasus naar Tiflis, Constantinopel, Berlijn, Londen en tenslotte naar het Château du Prieuré, Fontainebleau, bij Parijs; en ook van de privé-lezingen die hij gaf tijdens verschillende bezoeken aan Amerika.

Helaas is dit kostbare materiaal geen directe transcriptie van Gurdjieff's woorden. Om zijn leerlingen te helpen de staat van vrije aandacht te bereiken die nodig is voor een uitwisseling met hem tijdens de bijeenkomsten, stond Gurdjieff niet toe dat ze aantekeningen maakten terwijl zijn gesprekken gaande waren. Enkele vooruitziende toehoorders echter - met een verbazingwekkend geheugen en in de meeste gevallen zonder medeweten van Gurdjieff - maakten achteraf aantekeningen, alleen of met enkele anderen, van wat zij gehoord hadden. De aantekeningen van verschillende personen werden geleidelijk aan verzameld en werden vergeleken, waar nodig vertaald, en getest door ze hardop voor te lezen aan sommigen van hen die de oorspronkelijke gesprekken hadden gehoord. Onvolledig als ze zijn, in sommige gevallen zelfs fragmentarisch, zijn ze een authentieke weergave van Gurdjieff's benadering van het werken aan zichzelf, zoals die op het noodzakelijke moment informeel werd ontwikkeld.

Vreemde gebeurtenissen, onbegrijpelijk vanuit het gewone gezichtspunt, hebben mijn leven geleid. Ik bedoel die gebeurtenissen die het innerlijk leven van een mens beïnvloeden, die zijn richting en doel radicaal veranderen en er nieuwe tijdperken in scheppen. Ik noem ze onbegrijpelijk omdat hun samenhang alleen voor mij duidelijk was. Het was alsof een onzichtbare persoon, in het nastreven van een bepaald doel, omstandigheden op mijn levenspad had geplaatst die ik, precies op het moment dat ik ze nodig had, als bij toeval aantrof. Geleid door zulke gebeurtenissen, raakte ik vanaf mijn vroege jaren gewend om met grote indringendheid te kijken naar de omstandigheden om mij heen, en te proberen het principe te vatten dat hen verbond - en, om in hun onderlinge verbanden een bredere, meer volledige verklaring te vinden. Ik moet zeggen dat bij elk uiterlijk resultaat het de verborgen oorzaak was die het opriep, die mij het meest interesseerde.

Op een dag in de loop van mijn leven, en wel op eenzelfde schijnbaar vreemde manier, kwam ik oog in oog te staan met het occultisme, en raakte er in geïnteresseerd alsof ik in een diep en harmonieus filosofisch systeem was beland. Maar juist op het moment dat ik iets had bereikt dat meer was dan louter belangstelling, verloor ik weer, even plotseling als ik het had gevonden, de mogelijkheid om er een systematische studie van te maken. Met andere woorden, ik was geheel op mijn eigen middelen aangewezen. Dit verlies leek een zinloze mislukking, maar later herkende ik er een noodzakelijke fase in mijn levensloop in, die een diepe betekenis had. Deze erkenning kwam echter pas veel later. Ik week niet af, maar ging verder op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico. Onoverkomelijke hindernissen dwongen mij om mij terug te trekken. Een onmetelijke horizon opende zich voor mijn blik en terwijl ik mij voorwaarts haastte, gleed ik vaak uit of raakte verstrikt. Terwijl ik, zo leek het, verloor wat ik ontdekt had, en op dezelfde plaats bleef ronddwalen, alsof ik in een mist was gehuld. Bij het zoeken, deed ik vele pogingen en deed schijnbaar nutteloos werk, onvoldoende beloond door resultaten. Vandaag zie ik in dat geen enkele inspanning onbeloond is gebleven en dat elke vergissing mij hielp om me naar de waarheid te leiden.

Ik verdiepte mij in de studie van occulte literatuur en zonder overdrijving kan ik zeggen dat ik het grootste deel van het beschikbare materiaal niet alleen las, maar mij geduldig en volhardend eigen maakte; dit, in een poging om de zin te vatten en te begrijpen wat er tussen de regels verborgen was. Dit alles heeft mij er alleen maar van overtuigd dat ik er nooit in zou slagen datgene te vinden wat ik in boeken zocht: ik zag wel de contouren van een majestueus bouwwerk, maar ik kon het niet helder en duidelijk zien.

Ik zocht naar degenen die misschien interesses met mij gemeen hadden. Sommigen leken iets gevonden te hebben, maar bij nader inzien zag ik dat zij, net als ik, in het duister tastten. Toch hoopte ik uiteindelijk te vinden wat ik nodig had; ik zocht naar een levendige mens, die mij meer kon geven dan ik in een boek kon vinden. Op een volhardende en hardnekkige manier zocht ik en na elke mislukking herleefde de hoop weer en leidde mij tot een nieuwe zoektocht. Met dit in gedachten bezocht ik Egypte, India en andere landen. Onder de gevonden voorwerpen waren er vele die geen sporen nalieten, maar sommige waren van groot belang.

Et cetera...

De rest vind je op Eclecticus onder te titel 'Inzichten vanuit de echte wereld', en is 68 pagina's lang. :-)

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?
Klik hier en, alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Indien je een (bak)steentje bijdraagt, mogen we jouw naam hieronder publiceren? -

Ook kan je in onze webshop iets aankopen, waaronder:
Archetypen vragenlijst
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er...: Eclecticus!

En, dan heb je nog ...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie…
Meteorieten zijn hoogstwaarschijnlijk zo oud als onze planeet: eentje kopen?    
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Een Cursus in Wonderen - A Course in Miracles: een introductie.

Interesse in Kabbala en de Boom des Levens?

Pssst! Jij, ja jij! Leren werken met Runen?… De handleiding is beschikbaar!

 

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht