ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Over 'flitsen van bewustzijn', en zo meer…

Soms vraag ik me af: "Voor wie schrijf je eigenlijk?". Anders gezegd: "Wie leest mij, en doet er iets mee?"… Het antwoord is: "Ik schrijf in de eerste plaats voor mezelf, daarna: voor de vele anderen."
door Tsenne Kikke - zaterdag 15 februari 2020 22:33

Elke mens die je kent, op straat voorbijloopt, of ooit nog in jouw leven zult ontmoeten, is een klein beetje schizofreen. Om me voorzichtig uit te drukken: de ene iets meer dan de andere, en de andere veel meer dan die ene. Het is net alsof er in ons zowel een Dokter Jekyll als een Mister Hyde verblijft. Uiteindelijk kan het ook niet anders, omdat elke mens een linker- en een rechterhersenhelft onder de hersenpan meedraagt. De ene helft is rationeel, herkent patronen, en zo meer - de andere: emotioneel, filosofisch ingesteld, enzovoorts. Beide hemisferen zijn met elkaar verbonden, maar de verbindingen werken niet altijd even optimaal - met als gevolg, dat de ogenblikkelijke informatieoverdracht veel te wensen overlaat.

In plaats van onze twee hersenhelften met een Dr. Jekyll en met een Mr. Hyde (zijn alter ego) te vergelijken, kenden we indertijd twee andere welbekende figuren: twee onafscheidelijke vrienden, wiens persoonlijkheden heel dicht bij hun essentie aanleunden, en wisten hoe het kind(erlijke) in de toeschouwer aan te spreken. Ik heb het over 'den dikke en de dunne', eveneens gekend onder de namen Laurel en Hardy. Van deze twee was Stan Laurel het nuchtere, niet al te slimme creatieve brein; en Oliver Hardy: de man 'met water in z'n lijf', het emotioneel menstype.

Velen konden zich aan hen spiegelen en hun dagelijkse zorgen eventjes terzijde leggen door in lachen uit te barsten tijdens het bekijken van hun korte films in zwart-wit. Ze wisten hoe ze breinen konden bespelen...

Prikkels

Afhankelijk van de omgeving waarin we verblijven, en de dingen die zich in die omgeving voordoen, zal elke mens automatisch reageren op de prikkels, die zich via de zintuigen in het lichaam binnendringen. Anders gezegd: de mens is niet voor lange tijd één en dezelfde: elke gemoedsstemming, elke gedachte, elk gevoel, elke begeerte, elk verlangen, of wat dan ook, roept een totaal andere ikje op.

Zo beschikt iedereen - naast de 6 à 7-tal persoonlijkheden - over honderden en honderden verschillende ikjes. De gewone mens 'weet' het misschien wel, maar is er zich in wezen niet écht van bewust; gewoonweg, omdat de ene 'ik' het vertikt al de anderen te (her)kennen. Iedere mens zit nu eenmaal zo in elkaar, gelukkig maar - want, indien we de tussenschotten - die het ene ikje van al die honderden met elkaar in tegenstrijd zijnde anderen scheidt - zomaar zouden wegnemen, worden we krankzinnig. Jij dus ook.

Ooit ervaren?...

Ondanks het waarachtige feit dat een mens - te midden van al die ikjes en persoonlijkheden - zichzelf in wezen niet kent, kennen sommige mensen nochtans de ervaring van 'flitsen van bewustzijn'. Het is in die momenten dat men de dingen 'ziet' of 'begrijpt', maar - achteraf - van zodra men 'alweer de oude  is', of 'in het gewone doen en laten vervalt' - zijnde: opnieuw in slaap - men erover kan gaan twijfelen. In zo'n moment van hoger bewustzijn kan men, bijvoorbeeld, zeggen: "Nu weet ik het!" - of: "Eureka, nu zie ik het!", om dan achteaf aan zichzelf de vragen te stellen: "Wat???" - "Wat was daar dan zó spectaculair of wonderbaarlijk aan?..."

In die momenten van 'flitsen van bewustzijn' is het alsof we uitstijgen, en vanop een grote hoogte het geheel kunnen overschouwen. Nadien, nadat we terug in het horizontale niveau zijn afgezakt, en met een afzonderlijk deel worden geconfronteerd, in plaats van met alle delen én met de som daarvan, is het alsof we met onze neus tegen een spiegel werden gedrukt en zelfs ons eigen gelaat niet meer kunnen zien. Ken je dat gevoel?

Dezelfde 'flitsen van bewustzijn' kunnen door sommige mensen, die drugs gebruiken, worden ervaren. In die momenten is het alsof ze in staat zijn om 'over het muurtje' te kijken. In wezen is dit geen slechte ervaring, zolang men zich er maar van bewust is, dat men ook in nuchtere toestand 'over dat muurtje' kan kijken. Ik bedoel: er niet enkel en alleen over kijken, maar effectief in die wereld te verblijven, er te zijn. Het 'hoe' ervan vereist evenwel inspanningen, superinspanningen zelfs, jaren lang.

Een mens mag zich dus niet tevreden stellen met deze sporadische 'flitsen van bewustzijn', die spontaan opkomen, en dus niet veroorzaakt werden door eigen toedoen. Indien men er zich tóch tevreden mee stelt, geraakt men op een dwaalspoor, en zal men het onechte voor het echte aanzien. De mens bevindt zich dan in een droomwereld, dromend dat hij wakker is.

Ter vergelijking: indien ik jou vannacht, tijdens jouw slaap, in jouw droomwereld een bezoekje breng en jou in dat moment vertel dat je slaapt en aan het dromen bent, zul je mij - in die droom - onmogelijk kunnen geloven. Hetzelfde geschiedt nu, op dit eigenlijke moment: ik zeg nu aan jou dat je in diepe slaap bent, droomt, en de wereld waarin je momenteel verblijft één grote illusie is. Bijvoorbeeld...

Ben je nu in rust?...

Je denkt zelfs dat je in rust bent, niet beseffende dat je op een aardbol verblijft, die op dit moment op een onzichtbaar ruimte-tijd-spoor doorheen de ruimte suist. Een aardbol, die aan een snelheid van 1.674 km per uur rond zichzelf draait; een aardbol, die aan een snelheid van ongeveer 107.000 km per uur omheen de zon draait, en dan nog eens - tezamen met de zon en andere planeten - aan een snelheid van bijna 1 miljoen kilometer per uur doorheen de ruimte vliegt.

Samengevat: Soms staan we er zelden of nooit bij stil dat we nooit in rust zijn. De Aarde draait omheen haar as, dan nog eens aan een andere snelheid omheen de Zon, en dan schieten we samen met de Zon en de andere planeten nogmaals aan nog hogere snelheid vooruit, de wijde ruimte in. En, jijzelf bent in rust? Nogmaals: het is een illusie, en eigen aan die hypnotische slaap; een 'slaap' die jij - samen met de 7 1/2 miljard andere stervelingen - automatisch deelt.

Reeds eerder schreef ik dat er - volgens Gurdjieff althans - 4 niveaus van bewustzijn bestaan - en, jijzelf verblijft in de laagste twee, zijnde: de 'slaaptoestand' ('s nachts in jouw bedje) en de zogenaamde 'wakende toestand' (overdag); niet beseffende, dat deze tweede toestand slechts een verlengde is van de eerste.

Mens, ken Uzelf

Zo zijn er mensen die hardop durven beweren dat ze zichzelf kennen, dat ze weten 'wie' of 'wat' ze zijn - niet beseffende, dat hun beweringen misschien gestaafd zijn op die vernoemde 'flitsen' en niet op ervaringen, die te allen tijde bewust kunnen worden opgeroepen. Nogmaals: dit bewuste oproepen kan slechts geschieden na jarenlange, intensieve arbeid. Anders gezegd: 'zijn' en 'bewustzijn' moet je verwerven, teneinde het te bezitten. Je bent, of je bent niet... To be, or not to be. Ben jij?...

Stel eens aan jezelf de vraag: "Wie of wat ben ik - diep, diep in mezelf?"...., en zoek tussen al die persoonlijkheden en kleine ikjes maar eens naar het nooit te vinden antwoord.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 13-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de echte Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid is er Eclecticus.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht