ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

'Oumuamua: een buitenaards voertuig met zonnezeil?

"Er was een buitenaards zonnezeil op bezoek in ons zonnestelsel," beweerde Avi Loeb.
door Tsenne Kikke - woensdag 28 juli 2021 1:29

Van de vier bestaande bewustzijnstoestanden kent de mens er slechts twee. Dit verklaart waarom zelfs mensen met een heel hoge IQ het bewustzijnstoestand van een schaap of een worm kunnen bezitten. Het klinkt vernederend, misschien, maar anderzijds hoef je er geen woord van te geloven.

De 59-jarige Avi Loeb, bijvoorbeeld, is een Israëlisch-Amerikaans theoretisch fysicus, gespecialiseerd in astrofysica en kosmologie. Hij is hoogleraar aan Harvard University, waar hij het 'Black Hole Initiative' oprichtte, en dus 9 kansen op tien een zeer geleerd iemand, maar tevens een persoon die door zijn verbeeldingswereld sterk wordt beïnvloed. Hij schreef al 12 boeken over de inhoud ervan.

Zo kreeg hij de hele wetenschap over zich heen toen hij beweerde dat het object, dat in 2017 het zonnestelsel doorkruiste, van buitenaardse makelij was. In zijn repliek noemde hij zijn collega's kortzichtig. "Mijn werk is niet mainstream, maar onderzoek naar de snaartheorie of het multiversum is dat wel? Dat is al te gek."

Hij had veel beter gezegd: "Ik weet het écht niet, maar 'k ben wel bereid het te gaan onderzoeken, omdat ik het veronderstel."

‘Oumuamua

Op 19 oktober 2017 ontdekten astronomen op Hawaï tussen de gegevens van hun telescoop een lichtpuntje dat zich met grote snelheid langs het hemelgewelf had bewogen. Al snel werd duidelijk dat ze de eersten waren geweest die een object hadden waargenomen dat vanuit de interstellaire ruimte een bezoek had gebracht aan het zonnestelsel. En wat voor een object!

I/2017 U1 verkreeg de naam ‘Oumuamua (de apostrof is onderdeel van de naam), een Hawaïaans woord dat zoveel betekent als 'boodschapper die van ver komt', maar ook als ‘verkenner’ kan worden vertaald. Het werd voor het eerst waargenomen door het 'Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System 1' (Pan-STARRS1) in Hawaï.

Het stelde de wetenschap voor tal van raadsels. Hij weerkaatste het zonlicht alsof hij van glimmend metaal was vervaardigd. De weerspiegeling varieerde zo enorm dat hij geen gladde bol kon zijn, maar een zeer asymmetrisch object dat snel om zijn as tolde: een sigaar of een pannenkoek van naar schatting een 400-tal meter lang. Het leek in niets op bekende asteroïden of kometen. Ook de helderheid was totaal anders. 'Oumuamua bleek minstens tien keer meer licht te weerkaatsen dan typische ruimterotsen uit ons zonnestelsel. Dit hemellichaam glimde zo hard dat het dus aan gepolijst metaal deed denken.

En, er was iets geks met zijn baan. ‘Oumuamua was het vlak van het zonnestelsel vrijwel loodrecht genaderd, had dicht langs de zon gescheerd en was toen weer vertrokken (de meeste sterrenkundigen hebben alleen het staartje van het bezoek gezien, in de wetenschap dat we ‘Oumuamua nooit meer zullen kunnen bestuderen). Zo’n traject wordt gedefinieerd door eenvoudige formules die meer dan drie eeuwen geleden door Isaac Newton zijn opgesteld. Maar ‘Oumuamua week van die baan af. Terwijl het object zich van de zon verwijderde, versnelde het, tegen de zwaartekracht van de zon in. Alsof het werd voortgestuwd.

Dan moet het een soort komeet zijn geweest, luidde de conclusie. Als een komeet in de buurt van de zon komt, verdampt zijn ijsachtige kern. Als die gassen er aan één kant uitkomen, fungeren ze als een straalmotor. Er was één probleem: ‘Oumuamua had geen kometenstaart. Sterrenkundigen moesten zich in allerlei bochten wringen om hier een verklaring voor te vinden. Wellicht bestond zijn kern enkel uit waterstof; dat gas ervan zien de infraroodcamera’s van de telescopen niet.

Flinterdun scherm

Ho, wacht eens even, moet de Amerikaanse astrofysicus Avi Loeb op een gegeven moment hebben gedacht. Voor elke curiositeit van ‘Oumuamua is wel een verklaring te bedenken, maar de kans dat een willekeurig ruimte­object al die eigenaardigheden in zich verenigt is één op quadriljoen (een quadriljoen is een biljoen maal een biljoen). Als de wetenschap zoiets buitenissigs een geloofwaardige hypothese vond, dan wist Loeb er ook nog wel een: "Oumuamua is een zonnezeil, vervaardigd door intelligente, buitenaardse wezens."

Een flinterdun scherm, ultralicht, dat wordt voortgestuwd door het licht van de zon. Dat verklaart de versnelling, én de vreemde reflecties. Het hoeft geen compleet ruimteschip te zijn geweest. Misschien is het gewoon een brokstuk ervan, dat al millennialang door de ruimte zweeft terwijl de beschaving die het voortbracht allang is uitgestorven. Of, misschien was het een baken in de kosmos, ooit neergezet door zo’n zelfde intelligente beschaving.

Want dat was nog zo’n curiositeit aan ‘Oumuamua: vergeleken met alle andere sterren aan het firmament stond het stil. ‘Oumuamua vloog niet door het zonnestelsel, het zonnestelsel botste op een boei die daar sinds tijden hing. Hoogst onwaarschijnlijk dat het eerste interstellaire object dat wij waarnemen, een natuurlijke oorsprong heeft en deze gemiddelde snelheid per toeval heeft gekregen.

Loeb's hypothese werd niet transparant genoemd, misleidend, gevaarlijk zelfs. Een jaar na de publicatie van Loeb rekenden ze met hem af. In het vakblad 'Nature Astronomy' liepen ze alle curiositeiten nog eens langs en concludeerden ze dat de bezoeker een natuurlijke oorsprong had gehad.

Maar Loeb liet zich niet uit het veld slaan. In het boek 'Buitenaards 'zette hij zijn gedachtengang nog eens uiteen. In een prettig leesbare stijl legde hij uit hoe vergezocht hij de wetenschappelijke verklaringen voor een natuurlijke oorsprong vindt. Zijn redenering is een exercitie in de traditie van Sherlock Holmes, schreef hij: ‘Wat er na eliminatie van het onmogelijke nog overblijft moet, hoe onwaarschijnlijk ook, wel de waarheid zijn’.

Nieuwe hypothese

In de wetenschap zoek je volgens Loeb een verklaring voor de dingen die je waarneemt. En als zich iets voordoet wat zich niet door die verklaring laat beschrijven, moet je haar verwerpen en een nieuwe hypothese opstellen. Bij zo’n nieuwe, onverwachte gebeurtenis zou elke wetenschapper moeten opveren, vond hij.

‘‘Oumuamua heeft ons geconfronteerd met feiten die we niet goed kunnen verklaren’, schreef hij. ‘Over die feiten is iedereen het eens. En dus is het onze taak om hypotheses op te stellen die een zo volledig mogelijke verklaring leveren voor de gegevens waar we over beschikken. Helaas is dat niet wat de meeste wetenschappers lijken te hebben besloten. Er is niets aan de hand, beweren zij. We hebben ervan geleerd wat we ervan konden leren en we kunnen nu allemaal het best maar weer gewoon verdergaan met waar we eerder mee bezig waren.’

In zijn enthousiasme spiegelde hij zich soms aan Galilei. De Italiaanse wetenschapper moest ook opboksen tegen een gevestigde orde die weigerde afstand te doen van het dogmatische idee dat de aarde het middelpunt van het heelal was. Kijk dan toch door mijn telescoop, moet Galilei regelmatig hebben uitgeroepen, en zie dat de aarde beweegt. Kijk dan toch naar de baan van ‘Oumuamua, riep Loeb hem na, en zie dat ze versnelt.

Het conservatisme in de wetenschap ergert hem. Hoe vaak heeft hij niet gezien dat jonge studenten de kans ontnomen wordt om hun nieuwsgierigheid de vrije loop te gunnen en ze het advies krijgen om op de gebaande paden te blijven. Om vooral geen grootse, dwarse vragen te willen beantwoorden...

Heliocentrisme

Is de grootste vraag van allemaal niet of wij alleen zijn in dit universum, ging Loeb verder. Het antwoord – of het nu ja of nee is – zou onze kijk op onze positie in het heelal drastisch veranderen. Het zou een grotere schok zijn dan het heliocentrisme van Copernicus en Galilei, of de evolutie van Darwin. Het besef dat er wezens bestaan, veel intelligenter dan wij, of veel verder in hun ontwikkeling, zou ons pas echt op onze plaats wijzen, schreef Loeb. Maar de vraag is eerst: zijn wij, gezien onze houding ten opzichte van ‘Oumuamua, wel in staat om een buitenaardse intelligentie te herkennen?

Waarom zijn we zo huiverig voor een hypothese over buitenaards leven? Aan het eind van zijn boek haalde Loeb de weddenschap van de zeventiende-eeuwse filosoof en wiskundige Blaise Pascal aan. Moet je als mens ervan uitgaan dat God bestaat of kun je gokken van niet. Het is verstandiger om te leven met het perspectief dat God bestaat, betoogde Pascal. De genoegens en ondeugden die je je daarvoor in dit korte leven moet ontzeggen, wegen niet op tegen het eeuwigdurende branden in de hel als er toch een Laatste Oordeel komt.

Het Grote Filter

Zoiets geldt ook voor buitenaards leven, vindt Loeb. Het is niet ondenkbaar dat onze beschaving zichzelf de komende vijf eeuwen vernietigt. Door klimaatverandering of een nucleaire oorlog. Het is wat hij ‘het Grote Filter’ noemt. Beschavingen die grote technologische vooruitgang boeken, lopen grote kans daarmee hun eigen einde in te luiden. Dat zou verklaren waarom we nooit door intelligente wezens zijn bezocht. Als we nu zelf op zoek gaan naar zulke (uitgestorven) beschavingen leren we misschien hoe we dat Grote Filter kunnen vermijden.

Bron: Trouw.nl

Natuurlijk heeft 'Oumuamua niets met aliens te maken. Dat is mijn mening althans. Verschillende astronomen zijn al in staat geweest om het bestaan van 'Oumuamua te verklaren. Zo werd de studie van Zhang en Yin in 'Nature Astronomy' gepubliceerd. Meer daarover vind je via deze link.

Galileo Project

Eergisteren onthulde Loeb het 'Galileo-project', dat tot doel heeft een door kunstmatige intelligentie aangedreven netwerk van telescopen te ontwikkelen dat op zoek kan gaan naar bewijzen van technologische buitenaardse beschavingen op of nabij de Aarde.

Het project heeft van externe onderzoekers gemengde kritiek gekregen, die beweren dat het weliswaar geen kwaad kan om op zijn minst op een rigoureuze manier naar dergelijke dingen te zoeken, maar dat de kans dat er iets wordt gevonden gering lijkt.

Galileo is een uitvloeisel van Loeb's passie om te beweren dat 'Oumuamua, de eerste interstellaire komeet die ooit is ontdekt, wel eens een sonde zou kunnen zijn van een intelligente soort die ons zonnestelsel wil leren kennen. De afgelopen jaren heeft hij dit idee rondgebazuind, zowel in de wetenschappelijke literatuur als in zijn non-fictie boek.

Tijdens een publiciteitstournee voor dat boek werd hij benaderd door veel mensen die geïnteresseerd waren in UFO's - die nu beleefder worden aangeduid als ongeïdentificeerde luchtverschijnselen, of UAP. Verscheidene van die mensen bleken zowel rijk als vrijgevig te zijn en schonken hem grote sommen geld om te gebruiken voor verdere, meer formele, onderzoeken. Aan het Galileo Project werd reeds $1.755 gedoneerd.

"Ik benadruk altijd het feit dat het geen filosofische vraag is of een object een artefact is van een technologische beschaving," zei Loeb. "Het is heel eenvoudig te beantwoorden door een hoge-resolutie foto te maken."

Dat is wat hij en zijn onderzoekspartners bij Galileo hopen te doen, door kleine arrays van instrumenten te bouwen die continu de hemel scannen om gegevens vast te leggen over alles wat afwijkt van het gewone. Het project wil ook sensoren ontwikkelen om te jagen op ongewone, kunstmatige en mogelijk buitenaardse satellieten in een baan om de aarde, en om te zoeken naar andere 'Oumuamua-achtige interstellaire objecten om die in meer detail te bestuderen.

De UAP's beleven een soort cultureel moment, nu het Ministerie van Defensie en het Office of the Director of National Intelligence vorige maand een langverwacht rapport uitbrachten over hun eigen onderzoek naar de verschijnselen. De regering concludeerde dat de meeste gebeurtenissen waarschijnlijk van aardse oorsprong waren, zoals weerballonnen en buitenlandse drones, maar voegde eraan toe dat ze verder moesten worden onderzocht.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?
Klik hier en, alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Ook kan je in onze webshop iets aankopen, waaronder:
Archetypen vragenlijst
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er...: Eclecticus!

En, dan heb je nog de vaste teksten...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie…
Meteorieten zijn hoogstwaarschijnlijk zo oud als onze planeet: eentje kopen?    
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht